Ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των παραγωγικών επενδύσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αλλά και τη μείωση των σχετικών κονδυλίων... Ερώτηση Παπαδημούλη για μείωση των κονδυλίων σε έργα παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα, την περίοδο 2014-2020

Ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των παραγωγικών επενδύσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αλλά και τη μείωση των σχετικών κονδυλίων προς την Ελλάδα το διάστημα 2014-2020, σε σχέση με την περίοδο 2007-2013, κατέθεσε προς την Κομισιόν ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης.

O επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά να μάθει για ποιον λόγο συνέβη αυτό και αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) περί «Στήριξης των παραγωγικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις από την ΕΕ», όπου καταγράφεται αυτή η μείωση των κονδυλίων προς την Ελλάδα, τόσο προς ΜμΕ όσο και προς μεγάλες επιχειρήσεις -και παρά τα θετικά αποτελέσματα που εντοπίζει το ΕΕΣ όσον αφορά στην απασχόληση μέσα από αυτές τις επενδύσεις ανά την ΕΕ.

Ο κ. Παπαδημούλης τονίζει ότι στην έκθεση του ΕΕΣ καταγράφεται πως την περίοδο 2000-2013 δεν δόθηκε έμφαση στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των ελεγχθέντων έργων παραγωγικών επενδύσεων, παρ’ ότι δαπανήθηκαν 75 δισ. ευρώ. «Στο 1/5 τα αποτελέσματα δεν διήρκησαν μετά την ολοκλήρωση των έργων, ενώ για τα μισά έργα δεν αξιολογήθηκε καν η βιωσιμότητα», σημειώνει.

«Για το 2014-2020 προβλέπονται 68 δισ. ευρώ από το ΕΤΠΑ για έργα ΜμΕ, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας και οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)» επισημαίνει , ασκώντας κριτική την ίδια στιγμή, ότι βάσει της έκθεσης «οι νέοι κανονισμοί για τα έργα της τρέχουσας περιόδου καταρτίστηκαν χωρίς επαρκείς μελέτες αξιολόγησης».

Τέλος, ζητά να μάθει από την Κομισιόν «πώς σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις συστάσεις που αποδέχεται περί συνεκτίμησης της βιωσιμότητας στις διαδικασίες επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται εφεξής, αλλά και στις μελλοντικές εκ των υστέρων αξιολογήσεις τους», αλλά και «πώς θα διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαρθρωτικά μέτρα όταν δεν συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις βιωσιμότητας».