Με απόφαση του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη, που δημοσιεύτηκε στην «Διαύγεια»  τοποθετείται η Κοτίνη Γεωργία του Διονυσίου, μόνιμη υπάλληλος του ΥΠΕΝ κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με...

Με απόφαση του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη, που δημοσιεύτηκε στην «Διαύγεια»  τοποθετείται η Κοτίνη Γεωργία του Διονυσίου, μόνιμη υπάλληλος του ΥΠΕΝ κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α’, στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τριετή θητεία.