Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’οίκον ΙΙ δίνει προτεραιότητα στις αιτήσεις
ανάλογα με το χρόνο υποβολής τους. Ο μέγιστος αριθμός των αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού αναμένεται να μην ξεπεράσει τις 15000. Ειδικά για την Αττική ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων αναμένεται να μην ξεπεράσει τις 2500.

 

Στο Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών θα ετοιμάσουμε τον φάκελο της αίτησής σας άμεσα και αξιόπιστα, ώστε να είστε σε προτεραιότητα μόλις ξεκινήσουν οι
αιτήσεις στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

«Εξοικονομώ κατ οίκον ΙΙ»: 9.455 νέες υπαγωγές – Δείτε όλα τα ονόματα
Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια»  νέα  απόφαση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότης και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για την υπαγωγή επιπλέον 9.455 ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον...