Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’οίκον ΙΙ δίνει προτεραιότητα στις αιτήσεις
ανάλογα με το χρόνο υποβολής τους. Ο μέγιστος αριθμός των αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού αναμένεται να μην ξεπεράσει τις 15000. Ειδικά για την Αττική ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων αναμένεται να μην ξεπεράσει τις 2500.

 

Στο Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών θα ετοιμάσουμε τον φάκελο της αίτησής σας άμεσα και αξιόπιστα, ώστε να είστε σε προτεραιότητα μόλις ξεκινήσουν οι
αιτήσεις στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Γ. Μπακλατσή: Τα στάδια και τα οφέλη της «πράσινης» ανακαίνισης κατοικίας
Της Γραμματής Μπακλατσή Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού baklatsi@yahoo.gr Στην Ελλάδα το 70% των κτιρίων κατασκευάστηκε πριν από το 1990...