Η ΕλΕΜ ανακοίνωσε ότι με θέμα “Ηλεκτρονική υποβολή οικοδομικών αδειών” πραγματοποιεί εκδήλωση τη  Δευτέρα 15/10/2018, ώρα 18:00 στο  ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος όροφος (Αίθουσα Συνεδριάσεων... ΕλΕΜ: Εκδήλωση για την ηλεκτρονική υποβολή οικοδομικών αδειών

Η ΕλΕΜ ανακοίνωσε ότι με θέμα “Ηλεκτρονική υποβολή οικοδομικών αδειών” πραγματοποιεί εκδήλωση τη  Δευτέρα 15/10/2018, ώρα 18:00 στο  ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος όροφος (Αίθουσα Συνεδριάσεων ΤΕΕ).

Στο πλαίσιο μιας πρώτης παρουσίασης και γνωριμίας με το ηλεκτρονικό σύστημα e-άδειες θα γίνει:

  • παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου (από τον 4495/17) που εισάγει το σύστημα
  • επίδειξη της χρήσης του
  • και συζήτηση για τυχόν προβλήματα και τις λύσεις τους, τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε θεσμικό επίπεδο

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των οικοδομικών αδειών αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την άσκηση του επαγγέλματος. Η ΕλΕΜ επικροτεί την προσπάθεια και θεωρεί καθήκον όλων των συναδέλφων να συμβάλλουν γενικότερα σε μια ομαλή μετάβαση στς νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Έχοντας πλήρη επίγνωση, ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί,

Α) των ελλειμάτων βάσης σε ψηφιακά δεδομένα και μεταδεδομένα, θεσμικές γραμμές και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ζητήματα που δε διευκολύνουν την ομαλή εξέλιξη της εφαρμογής του συστήματος

και

Β) των ζητημάτων που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα των μηχανικών και τις Υ.ΔΟΜ., όπως: η απρόσκοπτη χρήση του νέου συστήματος, ο ρόλος της ψηφιακής υπογραφής, η λειτουργία της ομάδας έργου, η ροή των ενεργειών για την έκδοση των αδειών (προέγκριση, οικοδομική άδεια, ενημέρωση φακέλου και αναθεώρηση), η διάκριση των υποχρεωτικών και προαιρετικών ελέγχων