Του Αργύρη Δεμερτζή/ Έργα ενεργειακής αναβάθμισης, στατικής ενίσχυσης και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ στα δημόσια κτίρια χρηματοδοτεί το νέο πρόγραμμα, που ενεργοποιεί το ΥΠΕΝ. Η... Eνεργειακή αναβάθμιση, στατική ενίσχυση και ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης, στατικής ενίσχυσης και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ στα δημόσια κτίρια χρηματοδοτεί το νέο πρόγραμμα, που ενεργοποιεί το ΥΠΕΝ.

Η αρχιτεκτονική του νέου προγράμματος, με τη χαρακτηριστική ονομασία «Ηλέκτρα», παρουσιάστηκε επισήμως σε συνέντευξη Τύπου στο ΥΠΕΝ και παράλληλα ανακοινώθηκε  η προκήρυξη του νέου προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ 20 ΠΡΩΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σε πρώτη φάση θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ώριμα έργα προϋπολογισμού 101 εκατομμυρίων ευρώ που είναι έτοιμα προς δημοπράτηση και αφορούν σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κολυμβητήρια και λοιπά δημοτικά κτίρια.

«Η χρηματοδότηση των έργων πραγματοποιείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με πόρους του ΠΔΕ και της ΕΤΕπ», δήλωσε ο ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης προσθέτοντας ότι θα έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, με προοπτική αύξησης. Υποστήριξε πως «το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για πρώτη φορά το Δημόσιο οφείλει να δώσει το καλό παράδειγμα στην εθνική προσπάθεια, αναβαθμίζοντας ενεργειακά, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσια κτήρια κλπ».

Στατική ενίσχυση

Βασικός σκοπός του «Ηλέκτρα» τόνισε ό Γενικός Γραμματέας Ενέργειας Μ. Βερρροιόπουλος ότι είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι προβλέπεται επίσης με βάση ώριμες και τεκμηριωμένες μελέτες και η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια, ώστε να επιτυγχάνεται και η θετική συμβολή των δημοσίων κτιρίων στο ενεργειακό μίγμα.

Ο γενικός γραμματέας ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής ανέφερε ότι η αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων θα γίνει με χρηματοδότηση, την οποία δεν θα επιβαρύνονται οι φορείς αλλά μέσω της δανειακής κάλυψης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα καλύπτεται  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,  ενώ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους φορείς να μελετήσουν ενεργειακά τα κτίριά τους ώστε να είναι έτοιμοι να υποβάλουν προτάσεις. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση, χωρίς επιβάρυνση του δημοσίου προϋπολογισμού,  που επιτυγχάνεται για να υλοποιηθούν τα έργα είπε ο ίδιος.

Ιδιωτική συμμετοχή

Παράλληλα  τόνισε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος είναι δυνατοί όλοι οι προβλεπόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρόποι ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης και της μεθόδου αποπληρωμής ιδιωτών μέσω της ενεργειακής εξοικονόμησης που θα επιτυγχάνεται από την υλοποίηση των έργων.

Η χρηματοδότηση του «Ηλέκτρα» μέσω ΕΤΕπ, ΤΠΔ και ΠΔΕ είναι παρόμοια με αυτή που ακολουθείται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» και του Ταμείου Υποδομών αναφέρθηκε από τους ομιλητές, ενώ τονίστηκε ότι το νέο πρόγραμμα διαφοροποιείται από όλα τα άλλα καθώς δεν υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μόνον για ενεργειακές βελτιώσεις συγκεκριμένων κατηγοριών αλλά δίνει τη δυνατότητα για ευρύ φάσμα εργασιών και επεμβάσεων, στη βάση ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων μελετών.

Ιστοσελίδα

Φορέας διαχείρισης του «Ηλέκτρα» ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Σε διακριτή ιστοσελίδα στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ θα αναρτώνται οι όροι χρηματοδότησης των δικαιούχων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία με τους δικαιούχους, η δημοσιότητα και η διαφάνεια της πορείας υλοποίησης του προγράμματος.