Συγγραφή και εικονογράφηση παιδικού διηγήματος ή παραμυθιού με ελεύθερο θέμα. Η ΕΔΕΜ με ανακοίνωση της καλεί τις γυναίκες μηχανικούς να συγγράψουν ή/και να εικονογραφήσουν... Παράταση ως 30 Ιουλίου 2019 για συμμετοχή στις δράσεις της ΕΔΕΜ

Συγγραφή και εικονογράφηση παιδικού διηγήματος ή παραμυθιού με ελεύθερο θέμα. Η ΕΔΕΜ με ανακοίνωση της καλεί τις γυναίκες μηχανικούς να συγγράψουν ή/και να εικονογραφήσουν παιδικό διήγημα ή παραμύθι για ηλικίες μεταξύ 3-12 χρονών, με θέμα της επιλογής τους.

Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν.Επιτρέπεται η συνεργασία δύο μηχανικών, για την υποβολή ενός έργου. Τα έργα θα πρέπει να σταλούν  στο email: edem@tee.gr, έως 30 Ιουλίου 2019, σε αρχείο .pdf, αναφέροντας ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας όλων των συντελεστών. Τα πνευματικά δικαιώματα θα ανήκουν στους συντελεστές του αντίστοιχου έργου. Θα ακολουθήσει επικοινωνία από την ΕΔΕΜ για τη διοργάνωση παρουσίασης των έργων το Φθινόπωρο 2019.

Έκθεση παιδικής ζωγραφικής με θέμα ‘Η μαμά μου είναι μηχανικός’

Η ΕΔΕΜ καλεί τις γυναίκες μηχανικούς να ζητήσουν από τα παιδιά τους να  ζωγραφίσουν  με θέμα ‘Η μαμά μου είναι μηχανικός’ και να μας στείλουν τις δημιουργίες τους για να οργανωθεί ομώνυμη έκθεση το Φθινόπωρο 2019. Τα έργα θα πρέπει να σταλούν ως 30 Ιουλίου 2019, στο email:edem@tee.grσε ψηφιακή μορφή (.pdf ) και το πρωτότυπο σε φάκελο στη Δ/νση: ΕΔΕΜ, Λέκκα 23-25, Αθήνα 10562. Στο e-mailθα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού,  η ηλικία του και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail) με γονείς/κηδεμόνες. Στο πρωτότυπο έργο που θα σταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση θα πρέπει να αναγράφονται στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του παιδιού, η ηλικία και τα στοιχεία επικοινωνίας με γονείς/κηδεμόνες.