Αμέσως μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές, τόσο στον Πρωθυπουργό, όσο και... Ενημέρωση της νέας Κυβέρνησης για τα θέματα των Μηχανικών ΤEI

Αμέσως μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές, τόσο στον Πρωθυπουργό, όσο και στους αρμόδιους Υπουργούς, επ’ ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, ζητώντας, παράλληλα, συνάντηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τα θέματα που μας αφορούν.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΕΕΤΕΜ σημειώνεται ότι οι εν λόγω επιστολές συνοδεύονταν από μία συνοπτική καταγραφή των ζητημάτων  που αντιμετωπίζουν οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι, και άπτονται των αρμοδιοτήτων του κάθε Υπουργείου, μαζί με προτάσεις για την επίλυσή τους, όπως είχαν αποτυπωθεί στο σχετικό διεκδικητικό πλαίσιο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Στην επιστολή προς τον Πρωθυπουργό περιλαμβανόταν το σύνολο των συγκεκριμένων ζητημάτων, ενόψει και των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, που αναμένονται εντός του επόμενου 10ημέρου.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ τηρεί στάση αναμονής, μέχρι να δει απτά δείγματα γραφής της νέας Κυβέρνησης, αναφορικά με τα θέματα που επηρεάζουν τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι.

Τι διεκδικούν οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Επαναπροσδιορισμό του τρόπου έκδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων – Κατάργηση του άρθρου 257 του νόμου Γαβρόγλου (4610/2019), με το οποίο παραχωρήθηκε η αρμοδιότητα έκδοσης τους με Π.Δ στο αναρμόδιο Υπουργείο Υποδομών με το Τ.Ε.Ε. σε ρόλο ρυθμιστή.
Ζητάμε την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με Νόμο.

 • Υπάρχει ήδη στην Βουλή κατατεθειμένη πρόταση νόμου για την συνολική ρύθμιση του προβλήματος από τη ΔΗ.ΣΥΜ (Οκτώβριος 2018).
 • Διασφάλιση του ρόλου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στη διαδικασία της έκδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
 • Νομοθετική Κατοχύρωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για καλύτερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Ευρωπαϊκών θεσμών.

Άσκηση επαγγέλματος

 • Κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων που διατηρούν το επάγγελμα ερμητικά «κλειστό» για τους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι.
 • Άρση των προσκομμάτων που τίθενται στους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι μέσω των πληροφοριακών Συστημάτων υποβολής Τοπογραφικών, Τακτοποίησης αυθαιρέτων και ηλεκτρονικής πολεοδομίας έως ότου ρυθμιστεί το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 • Ανάθεση στο Δημόσιο ή σε ανεξάρτητη Αρχή της διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Πλατφορμών και Μητρώων (Μελετητών, ιδιωτικών έργων κλπ) για εργασίες Μηχανικών και απεμπλοκή του Τ.Ε.Ε.
 • Σύσταση Ενιαίου Ανεξάρτητου Φορέα Αδειοδότησης Μηχανικών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι με βάση τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα

Δημόσιος Τομέας

 • Κατάργηση της αναχρονιστικής διάταξης για το προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων ανώτατης εκπαίδευσης (Π.Ε-Τ.Ε).
 • Πλήρη εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για την απρόσκοπτη εξέλιξη των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε θέσεις ευθύνης.

Από τη νέα Κυβέρνηση, επιπρόσθετα ζητάμε:

 • Την παρέμβαση του νέου Πρωθυπουργού στην προσπάθεια διάσπασης και διάλυσης του πανελλαδικού φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών των Τ.Ε.Ι από τις συντεχνίες.
 • Κατάργηση του παράνομου παρα-Μητρώου του Τ.Ε.Ε για Μηχανικούς Τ.Ε.Ι.
 • Την εφαρμογή του ν.4233/2014( άρθρο 23) για την από κοινού, συνεργασία ΕΕΤΕΜ-ΤΕΕ ως τη μόνη αξιόπιστη διαδικασία για την άμβλυνση των διαφορών μεταξύ των φορέων των Μηχανικών ΤΕΙ και Πολυτεχνείων

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ή τροποποίηση διατάξεων που υπονομεύουν επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους Μηχανικούς των ΤΕΙ. Ενδεικτικά:

 • Τροποποίηση των παρ.3 και 5 του άρθρου 52 του ν.4409/2016 προκειμένου οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι να δραστηριοποιούνται απρόσκοπτα ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές και να εξελίσσονται κανονικά με βάση την εμπειρία τους.
 • Κατάργηση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 97 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για το προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων της Π.Ε και Τ.Ε κατηγορίας.
 • Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.4485/2017 ώστε να καταργηθεί η διάκριση των δυο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Κατάργηση των διατάξεων για την Ανάθεση στο ΤΕΕ της διαχείρισης διάφορων πληροφοριακών συστημάτων (π.χ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 (ΦΕΚ2216Β’,14-06-2018), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 (ΦΕΚ 3136 Β’, 31-07-2018).