Τους στόχους της Ελληνικής Εταιρείας Logistics για το 2020, παρουσίασε κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της, ο πρόεδρός της, Νίκος Ροδόπουλος....

Τους στόχους της Ελληνικής Εταιρείας Logistics για το 2020, παρουσίασε κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της, ο πρόεδρός της, Νίκος Ροδόπουλος.

Συγκεκριμένα οι στόχοι αφορούν :

– Επικαιροποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τα Logistics με ένα μοντέλο το οποίο θα βοηθά στη μελέτη των διαμορφούμενων συνθηκών και των αναδυόμενων ευκαιριών.

– Μεταβολή, διαμόρφωση και ολοκλήρωση ενός θεσμικού πλαισίου (δηλαδή νομοθετήματα) που θα απελευθερώνει τη δυναμική των επενδύσεων.

– Ολοκλήρωση της νομοθεσίας για τα επιχειρηματικά πάρκα, δημιουργώντας νομιμότητα και εναρμονίζοντας την Ελλάδα με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, με ταυτόχρονη προφύλαξη του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των δράσεών της για το 2020 η Ελληνική Εταιρεία Logistics ανακοίνωσε την διεξαγωγή του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου της κατά τη διάρκεια του οποίου θα δοθεί έμφαση στην διαμόρφωση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στα αιτήματα της αγοράς. Επίσης, ανακοινώθηκε η δημιουργία θεσμού  της μόνιμης υποτροφίας της EEL, που θα δίνεται μία φορά το χρόνο για μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του PLYMOUTH της Αγγλίας, με την υποστήριξη και ευγενική συνεισφορά του Κολλεγίου BCA.

Αναφερόμενος στις δράσεις του 2019, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Νίκος Ροδόπουλος, αναφέρθηκε στις συνεργασίες που σύναψε ο Οργανισμός με το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ, την Ένωση Εφοπλιστών Πλοίων Μικρών Αποστάσεων για την ενίσχυση της πολυτροπικότητας των μεταφορών, τη διαΝΕΟσις, το Πανεπιστήμιο Πειραιά για την αναβάθμιση των σχέσεων του τομέα με την επιστημονική κοινότητα, ενώ τόνισε τις διαχρονικές σχέσεις με το ΕΒΕΠ και τον ΣΕΒ για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας της χώρας μας, και ειδικά της μεσαίας. Επίσης, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Logistics στο σχήμα που επιλέχθηκε από την ΕΣΕΕ για την εκπαίδευση στελεχών πάνω στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, ενέργεια που θα συνδράμει στην ουσιαστική γνώση των νέων στελεχών, αλλά και στη δημιουργία αποθεματικού για τον Οργανισμό.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας