Παραδείγματα εισφορών με το νέο ασφαλιστικό  των ελεύθερων επαγγελματιών έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας. Στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού, που ψηφίζεται στη Βουλή,... Ελεύθεροι επαγγελματίες: τι θα πληρώνουν σε Εφορία και Ταμεία – Παραδείγματα

Παραδείγματα εισφορών με το νέο ασφαλιστικό  των ελεύθερων επαγγελματιών έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.

Στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού, που ψηφίζεται στη Βουλή, το οποίο προβλέπει οι ασφαλισμένοι να επιλέγουν μία από τις επτά νέες ασφαλιστικές κατηγορίες για κάθε έτος δραστηριότητας τους  και σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του φορολογικού νόμου, που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο και καθιερώνει νέα φορολογία για τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών, το υπουργείο Εργασίας έφτιαξε παραδείγματα, για ετήσια εισοδήματα από 6.000 έως άνω των 40.000 ευρώ και για νέους ασφαλισμένους από 7.000 έως 15.000 ευρώ.

Τα παραδείγματα, τα οποία αποτυπώνουν τις διακυμάνσεις των νέων ασφαλιστικών εισφορών είναι δομημένα στη βάση σύγκρισης των συνολικών επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών και φορολογίας, μεταξύ των προβλέψεων του νόμου 4387/2016 (Κατρούγκαλου) το οποίο αναφέται ως “ισχύον σύστημα” και του νέου νόμου (Βρούτση), που ψηφίζεται στη Βουλή, το οποίο αναφέρεται ως “ασφαλιστική μεταρρύθμιση”.

Τα παραδείγματα του υπουργείου Εργασίας παρουσιάζουν τις διαφορές, που προκύπτουν με βάση τις χαμηλότερες και υψηλότερες κατηγορίες εισφορών για ελεύθερους  επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και νέους με μέχρι 5 έτη δραστηριότητας.

Τα παραδείγματα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών & αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων (σε ευρώ) (*)

ετήσιο
εισόδημα
σύνολο
μηνιαίων
εισφορών
ετήσιες
εισφορές
φορολογητέο
εισόδημα
φόρος
καθαρό
ετήσιο
εισόδημα
ετήσια θετική διαφορά (σε €)
ισχύον
σύστημα
6.000
175
2.102
3.898
858
3.040
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
6.000
210
2.516
3.484
314
3.171
+130 €
ισχύον
σύστημα
7.800
175
2.102
5.698
1.254
4.444
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
7.800
210
2.516
5.284
476
4.809
+364 €
ισχύον
σύστημα
10.000
188
2.255
7.745
1.704
6.041
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
10.000
210
2.516
7.484
674
6.811
+770 €
ισχύον
σύστημα
12.000
203
2.440
9.560
2.103
7.457
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
12.000
210
2.516
9.484
854
8.631
+1.174 €
ισχύον
σύστημα
13.000
220
2.640
10.360
2.279
8.081
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
13.000
210
2.516
10.484
1.007
9.478
+1.397 €
ισχύον
σύστημα
14.000
237
2.844
11.156
2.454
8.702
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
14.000
210
2.516
11.484
1.227
10.258
+1.556 €
ισχύον
σύστημα
15.000
254
3.048
11.952
2.629
9.323
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
15.000
210
2.516
12.484
1.447
11.038
+1.715 €
ισχύον
σύστημα
16.000
270
3.240
12.760
2.807
9.953
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
16.000
210
2.516
13.484
1.667
11.818
+1.865 €
ισχύον
σύστημα
17.000
287
3.444
13.556
2.982
10.574
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
17.000
210
2.516
14.484
1.887
12.598
+2.024 €
ισχύον
σύστημα
18.000
304
3.648
14.352
3.157
11.195
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
18.000
210
2.516
15.484
2.107
13.378
+2.183 €
ισχύον
σύστημα
19.000
321
3.852
15.148
3.333
11.815
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
19.000
210
2.516
16.484
2.327
14.158
+2.342 €
ισχύον
σύστημα
20.000
338
4.056
15.944
3.508
12.436
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
20.000
210
2.516
17.484
2.547
14.938
+2.501 €
ισχύον
σύστημα
23.000
389
4.668
18.332
4.033
14.299
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
23.000
210
2.516
20.484
3.236
17.249
+2.950 €
ισχύον
σύστημα
25.000
423
5.076
19.924
4.383
15.541
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
25.000
210
2.516
22.484
3.796
18.689
+3.148 €
ισχύον
σύστημα
30.000
507
6.084
23.916
5.536
18.380
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
30.000
210
2.516
27.484
5.196
22.289
+3.908 €
(*)Παραδείγματα με επιλογή κατηγορίας τη χαμηλότερη
ΠΙΝΑΚΑΣ B
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών & αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων (σε ευρώ**)
ετήσιο
εισόδημα
σύνολο
μηνιαίων
εισφορών
ετήσιες
εισφορές
φορολογητέο
εισόδημα
φόρος
καθαρό
ετήσιο
εισόδημα
ετήσια θετική διαφορά (σε €)
ισχύον
σύστημα
20.032
339
4.063
15.970
3.513
12.456
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
20.032
252
3.019
17.013
2.443
14.570
+2.114 €
ισχύον
σύστημα
27.532
465
5.584
21.949
4.965
16.983
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
27.532
252
3.019
24.513
4.364
20.150
+3.166 €
ισχύον
σύστημα
27.532
465
5.584
21.949
4.965
16.983
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
27.532
363
4.351
23.181
3.991
19.191
+2.207 €
ισχύον
σύστημα
27.532
465
5.584
21.949
4.965
16.983
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
27.532
435
5.216
22.316
3.748
18.567
+1.584 €
ισχύον
σύστημα
35.000
592
7.104
27.896
6.690
21.206
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
35.000
210
2.516
32.484
6.794
25.690
+4.483 €
ισχύον
σύστημα
35.000
592
7.104
27.896
6.690
21.206
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
35.000
252
3.019
31.981
6.613
25.368
+4.162 €
ισχύον
σύστημα
35.000
592
7.104
27.896
6.690
21.206
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
35.000
363
4.351
30.649
6.134
24.516
+3.309 €
ισχύον
σύστημα
35.032
592
7.105
27.928
6.699
21.229
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
35.032
252
3.019
32.013
6.625
25.389
+4.160 €
ισχύον
σύστημα
35.032
592
7.105
27.928
6.699
21.229
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
35.032
363
4.351
30.681
6.145
24.536
+3.307 €
ισχύον
σύστημα
35.032
592
7.105
27.928
6.699
21.229
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
35.032
435
5.216
29.816
5.848
23.967
+2.739 €
ισχύον
σύστημα
40.000
676
8.112
31.888
7.999
23.889
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
40.000
210
2.516
37.484
8.594
28.890
+5.001 €
ισχύον
σύστημα
40.000
676
8.112
31.888
7.999
23.889
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
40.000
252
3.019
36.981
8.413
28.568
+4.679 €
ισχύον
σύστημα
40.000
676
8.112
31.888
7.999
23.889
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
40.000
363
4.351
35.649
7.934
27.716
+3.826 €
ισχύον
σύστημα
40.032
677
8.119
31.914
8.008
23.906
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
40.032
435
5.216
34.816
7.634
27.182
+3.276 €
(**)Παραδείγματα με επιλογή υψηλότερης κατηγορίας
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων κάτω της πενταετίας (σε ευρώ)
ετήσιο
εισόδημα
σύνολο
μηνιαίων
εισφορών
ετήσιες
εισφορές
φορολογητέο
εισόδημα
φόρος
καθαρό
ετήσιο
εισόδημα
ετήσια θετική διαφορά (σε €)
ισχύον
σύστημα
7.000
175
2.102
4.898
1.078
3.820
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
7.000
126
1.512
5.488
494
4.994
+1.174 €
ισχύον
σύστημα
9.000
182
2.186
6.815
1.499
5.315
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
9.000
126
1.512
7.488
674
6.814
+1.499 €
ισχύον
σύστημα
10.000
188
2.255
7.745
1.704
6.041
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
10.000
126
1.512
8.488
764
7.724
+1.683 €
ισχύον
σύστημα
12.000
203
2.434
9.566
2.105
7.462
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
12.000
126
1.512
10.488
1.007
9.481
+2.019 €
ισχύον
σύστημα
15.000
254
3.042
11.958
2.631
9.327
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
15.000
126
1.512
13.488
1.667
11.821
+2.493 €
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών ασφαλισμένων αποφοίτων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, κάτω της πενταετίας (σε ευρώ)
ετήσιο
εισόδημα
σύνολο
μηνιαίων
εισφορών
ετήσιες
εισφορές
φορολογητέο
εισόδημα
καθαρό φόρος ετήσιο
εισόδημα δ
ετήσια θετική διαφορά (σε €)
ισχύον
σύστημα
7.000
92
1.107
5.893
1.296
4.596
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
7.000
126
1.512
5.488
494
4.994
+398 €
ισχύον
σύστημα
9.000
92
1.107
7.893
1.736
6.156
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
9.000
126
1.512
7.488
674
6.814
+658 €
ισχύον
σύστημα
10.000
92
1.107
8.893
1.956
6.936
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
10.000
126
1.512
8.488
764
7.724
+788 €
ισχύον
σύστημα
12.000
92
1.107
10.893
2.396
8.496
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
12.000
126
1.512
10.488
1.007
9.481
+984 €
ισχύον
σύστημα
15.000
92
1.107
13.893
3.056
10.836
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
15.000
126
1.512
13.488
1.667
11.821
+984 €

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας