Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο: οι νέοι κανόνες διακυβέρνησης και ελέγχου

Των Δημήτρη Καινούργιου* Νικόλαου Χρυσανθόπουλου** Η νομοθέτηση με τον ν.4795/2021  ενιαίων αρχών, κανόνων και οδηγιών ως προς τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του δημόσιου τομέα καθιερώνει  αποτελεσματικότερες μορφές διακυβέρνησης, κουλτούρας, σχεδίασης και ανάπτυξης εργαλείων εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο και τους ΟΤΑ. Ξεκινώντας χρονικά από την οικονομική κρίση του 2008…