Σε λιγότερες από εκατό μέρες, αρχίζει η συλλογή δηλώσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηματογράφησης, αφού αυτό περιλαμβάνει όλες τις... Στο Κτηματολόγιο μετά το καλοκαίρι όλη η Ελλάδα

Σε λιγότερες από εκατό μέρες, αρχίζει η συλλογή δηλώσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηματογράφησης, αφού αυτό περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της Ελλάδας που δεν έχουν κτηματογραφηθεί μέχρι σήμερα.

Η δήλωση ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική για την προστασία και κατοχύρωση του ακινήτου. Υποβάλλεται από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει ακίνητο στην εκάστοτε περιοχή (αγροτεμάχιο, οικόπεδο, κτίσμα κλπ), είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση. Μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης, (το οποίο βρίσκουμε στα γραφεία κτηματογράφησης ή στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου) πρέπει να υποβάλλουμε αντίγραφα (τα οποία δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα) ως εξής:

  • Αστυνομικής ταυτότητας,
  • αποδεικτικού ΑΦΜ (ΔΕΗ, OTE, Ε9 ή εκκαθαριστικό εφορίας),
  • συμβολαίου ιδιοκτησίας,
  • πιστοποιητικού μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο και τοπογραφικού.

Το κόστος υποβολής είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποθήκες), ενώ στις αγροτικές εκτάσεις ο δικαιούχος πληρώνει μόνο για τα πρώτα δύο δικαιώματα.
Όσα ακίνητα δεν δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης θα καταγραφούν στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και αν δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Οι πολίτες πρέπει να δηλώσουν τα ακίνητά τους στο Κτηματολόγιο, αφού αν δεν το κάνουν, δεν μπορεί να γίνει καμία συμβολαιογραφική πράξη.

Πηγή: «Παρόν»