Ο Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του, το οποίο προήλθε από τις εκλογές της 13.01.2020. Η σύνθεση...

Ο Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του, το οποίο προήλθε από τις εκλογές της 13.01.2020.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

Πρόεδρος : Πλέσιας Αργύριος

Αντιπρόεδρος : Τσίγκρος Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας : Πρέσβελος Ιωάννης

Ειδικός Γραμματέας : Γκατζηρούλης Δημήτριος Ταμίας : Ραμπαούνης Νικόλαος Μέλη : Καλογιαννάκης Μιχαήλ Κουρέτας Αδαμάντιος Χιώνη Αγγελική Χούτος Λάμπρος

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας