Ολοκληρώθηκε το έκτακτο πρόγραμμα παρακολούθησης,  το οποίο είχε ζητήσει ο Φορέας Διαχείρισης της λίμνης Κάρλας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σχετικά με τις συνθήκες ποιότητας... Στο κόκκινο η νιτρορρύπανση από τα λιπάσματα στη λίμνη Κάρλα

Ολοκληρώθηκε το έκτακτο πρόγραμμα παρακολούθησης,  το οποίο είχε ζητήσει ο Φορέας Διαχείρισης της λίμνης Κάρλας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σχετικά με τις συνθήκες ποιότητας νερού στον ταμιευτήρα της Κάρλας

Η Κάρλα είναι μολυσμένη από τα λιπάσματα και η πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης κ. Ιφιγένεια Κάγκαλου ανέφερε στον τοπικό Τύπο της Θεσσαλίας, πως στόχος ήταν να αποδειχθεί από μετρήσεις πως στη λίμνη δεν υπάρχει τοξικότητα.

-“Για μας η ύπαρξη του αζώτου ήταν δεδομένη. Έπρεπε όμως να ξεκαθαρίσουμε πως το περιβάλλον δεν είναι τοξικό”, είπε η κ. Κάγκαλου.
Όλοι βέβαια συμφωνούν πως η νιτρορρύπανση (που οφείλεται κυρίως στη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στις γεωργικές καλλιέργειες) έχει πάρει πια διαστάσεις πολύ επικίνδυνες.
Τις εργαστηριακές αναλύσεις είχε αναλάβει το ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος».
Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις όσον αφορά στις κυανοτοξίνες σε δείγματα νερού, ψαριών και πτηνών, φυτοφάρμακα (πάνω από 200 ενώσεις) καθώς και συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου.
Οι συγκεντρώσεις κυανοτοξινών βρέθηκαν είτε μη-ανιχνεύσιμες είτε σε επίπεδα χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Σημειώνεται ότι το εργαστήριο Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος είναι διαπιστευμένο για προσδιορισμούς κυανοτοξινών (ISO 17027).
Σχετικά με τα φυτοφάρμακα από τις 226 ενώσεις που μελετήθηκαν, ανιχνεύθηκαν χαμηλές συγκεντρώσεις ενός ζιζανιοκτόνου και μυκητοκτόνου (σε ένα δείγμα).
Οι συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου (λιπάσματα) επιβεβαιώνουν το οργανικό φορτίο που δέχεται ο ταμιευτήρας. Αναλυτική παρουσίαση και συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.