Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ ζητά παράταση έναρξης για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»  τουλάχιστον μέχρι 15 Απριλίου 2018, κατά...

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ ζητά παράταση έναρξης για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»  τουλάχιστον μέχρι 15 Απριλίου 2018, κατά την διάρκεια της οποίας, θα είναι εφικτή η δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρει, η πλατφόρμα του Buildingcert «πέφτει» συνεχώς.

Ειδικότερα, στην επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, το Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας σημειώνει πως «το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ ΄ οίκον ΙΙ» «στηρίζεται σε λανθασμένη φιλοσοφία». Ειδικότερα υποστηρίζει ότι:

-«Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής των δικαιούχων είναι η σειρά προτεραιότητας της αίτησης υπαγωγής γεγονός, που απέχει σημαντικά από κάθε επιστημονική ή ενεργειακή τεκμηρίωση. Η φιλοσοφία του προγράμματος θα έπρεπε να κινείται στη βάση της αντικειμενικής αξιολόγησης των προτάσεων με μοναδικό κριτήριο το ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. Θα πρέπει να θεσπιστεί μοριοδότηση ανάλογη με το ποσοστό αυτό διότι δεν είναι δυνατόν να κρίνονται το ίδιο δυο κατοικίες με διαφορετικές παρεμβάσεις, που θα έχουν ως συνέπεια διαφορετικό ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης. Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας , διότι είναι βέβαιο ότι λόγω του αυξημένου όγκου των προτάσεων θα υπάρξει δυσλειτουργία. Ήδη η πλατφόρμα του Buildingcert στην οποία γίνεται η καταχώρηση από τους ενεργειακούς επιθεωρητές των στοιχείων κι αρχείων για την έκδοση των Ενεργειακών Πιστοποιητικών έχει «πέσει» αρκετές φορές και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η χρήση της». Και η επιστολή καταλήγει σημειώνοντας ότι:

-«Με γνώμονα όλα τα προαναφερθέντα θεωρούμε ότι θα πρέπει η φιλοσοφία του προγράμματος να εξεταστεί εκ νέου και να δοθεί παράταση έναρξης υποβολής τουλάχιστον μέχρι 15 Απριλίου 2018, κατά την διάρκεια της οποίας, θα είναι εφικτή η δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας».

 

NEWSLETTER