Μετά το βιοντήζελ, έρχεται η ώρα και της βιοαιθανόλης στη βενζίνη. Επιβεβαιώνεται πλήρως δείτε εδώ το αποκλειστικό ρεπορτάζ του ecopress. Στο σχέδιο νόμου του... Στη Βουλή η ρύθμιση για την υποχρεωτική ανάμειξη βιοαιθανόλης στη βενζίνη από την 1η Ιανουαρίου 2019 – Πλήρης επιβεβαίωση του ecopress

Μετά το βιοντήζελ, έρχεται η ώρα και της βιοαιθανόλης στη βενζίνη. Επιβεβαιώνεται πλήρως δείτε εδώ το αποκλειστικό ρεπορτάζ του ecopress. Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό σχεδιασμό, που κατατέθηκε την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 για ψήφιση στη  Βουλή περιλαμβάνεται η ρύθμιση που προβλέπει την υποχρεωτική ανάμειξη βιοαιθανόλης στη βενζίνη από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η ρύθμιση

Αναλυτικά, η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει:

«Από 1.1.2019 η βενζίνη που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές αναμιγνύεται υποχρεωτικά είτε με αυτούσια βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης,

Η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης ορίζεται σε 1% για το έτος 2019 και 3,3% για το έτος 2020 και για τα επόμενα έτη».

Μετά το 2020 το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με υπουργική απόφαση.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για  διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/1513 και (ΕΕ) 2015/652 που ενσωματώνονται στην εγχώρια νομοθεσία και αφορούν την υποχρέωση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και υποβολής εκθέσεων που τίθεται στους προμηθευτές καυσίμων στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Με την προωθούμενη από υπουργείο ΠΕΝ νέα νομοθετική  ρύθμιση,  με  τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 σημειώνεται σχετικά ότι:  «θεσπίζεται υποχρέωση ανάμειξης της βενζίνης που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές είτε με αυτούσια βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης, με έναρξη το 2019 και πρόβλεψη για αύξηση της εν λόγω υποχρέωσης. Η θέσπιση της υποχρέωσης αυτής έχει στόχο την περαιτέρω προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της αύξησης συμμετοχής των βιοκαυσίμων στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές, σε συνάφεια με τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής σχετικά με τον υποχρεωτικό στόχο περί μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 10% το 2020 και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Σημειώνεται ωστόσο ότι η διάταξη που είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2017 προέβλεπε ποσοστό συμμετοχής της βιοαιθανόλης 2,8 % για το 2019, το οποίο μειώνεται σε 1 % (βλέπε http://www.opengov.gr/minenv/?p=8856)

Επιπλέον ο προηγούμενος υπουργός Πάνος Σκουρλέτης είχε προβλέψει την προσθήκη βιοαιθανόλης ήδη από εφέτος (1,6% για το 2018, 2,3% για το 2019 και 3,3% για το έτος 2020, βλέπε http://www.opengov.gr/minenv/?p=8280)

Η αγορά 

Η ρύθμιση προβλέπει ότι η ανάμειξη θα γίνεται στα διϋλιστήρια ή τις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διαβούλευση η Μότορ Όιλ είχε προτείνει η διακίνηση και ανάμιξη της βιοαιθανόλης «να γίνεται αποκλειστικά στα διυλιστήρια, καθότι είναι οι μόνες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα που μπορούν να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω προϊόντος, να διασφαλίσουν δηλαδή την απρόσκοπτη ανάμιξη του μίγματος με την αποφυγή ποιοτικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν λόγω του έντονα υδρόφιλου χαρακτήρα του προϊόντος».

Με άλλες διατάξεις τίθεται όριο στα βιοκαύσιμα και βιορευστά τα οποία παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά και από φυτά που καλλιεργούνται ως βασικές καλλιέργειες κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς σε γεωργικές γαίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έμμεσης αλλαγή χρήσης γης από παραγωγή τροφίμων σε παραγωγή ενέργειας, που έχει επιπτώσεις και στις τιμές.

Σημειώνεται ότι το ντήζελ που κυκλοφορεί στην αγορά ήδη αποτελεί ανάμιξη με βιοντίζελ, σε ποσοστό 7%.