Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Όχι μία, αλλά… δύο μονάδες τηλεθέρμανσης με βιομάζα θα αποκτήσει η περιοχή Αμυνταίου – Φλώρινας καθώς εκτός από τη μονάδα που... Δύο μονάδες τηλεθέρμανσης με βιομάζα σε Αμύνταιο – Φλώρινα – Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η μονάδα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες- Προχωρά νέο έργο από  την ΔΕΤΕΠΑ

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Όχι μία, αλλά… δύο μονάδες τηλεθέρμανσης με βιομάζα θα αποκτήσει η περιοχή Αμυνταίου – Φλώρινας καθώς εκτός από τη μονάδα που ετοιμάζει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, προωθείται (και έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ) η κατασκευή δεύτερης από την Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ).

Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, η δεύτερη μονάδα θα είναι εφεδρική και θα λειτουργεί όταν η μονάδα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες βγαίνει εκτός λόγω βλάβης ή συντήρησης. Οι ίδιοι εξηγούν ότι η εφεδρεία είναι απαραίτητη δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή το χειμώνα είναι πολύ δύσκολες, ενώ τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν άλλη πηγή θέρμανσης πέρα από το δίκτυο τηλεθέρμανσης που τροφοδοτείται από τις λιγνιτικές μονάδες Αμυνταίου της ΔΕΗ οι οποίες όμως έχουν «ημερομηνία λήξης» για περιβαλοντικούς λόγους και η λειτουργία τους μπορεί να παραταθεί μόνο εφόσον βρεθεί επενδυτής για την αναβάθμισή τους. Εκτιμάται ότι περί τα 25.000 νοικοκυριά στην περιοχή θερμαίνονται μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης από τις μονάδες του Αμυνταίου.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι σε διαδικασία αναζήτησης του στρατηγικού εταίρου με διεθνή διαγωνισμό για την συγχρηματοδότηση της επένδυσης για σταθμό Βιομάζας στην περιοχή Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας. Η μονάδα θα παράγει ηλεκτρική και θερμική ενέργεια (25 και 45 μεγαβάτ αντίστοιχα) ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν στο 4ο τρίμηνο του 2018 και θα ολοκληρωθούν το 2020. Για τη λειτουργία του σταθμού εκτιμάται ότι θα απαιτούνται περίπου 225.000 τόνοι πρώτης ύλης ετησίως (δασική ξυλεία και παραπροϊόντα, ενεργειακές καλλιέργειες, υπολείμματα καλλιεργειών, κ.α.).

ΔΕΤΕΠΑ

Η δεύτερη επένδυση αφορά την εγκατάσταση σταθμού καύσης βιομάζας στην υφιστάμενη τηλεθέρμανση Αμυνταίου. Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ (2693/454/Α2, 14-5-2018, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»),  η μονάδα  παραγωγής θερμικής ενέργειας, μικτής καύσεως βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, έχει συνολική ισχύ 30 ΜW και θα καλύψει τις θερμικές ανάγκες του υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης στους οικισμούς Αμυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας, όσο και μελλοντικές θερμικές ανάγκες. Περιλαμβάνει δύο λέβητες ισχύος 15 MW ο καθένας, με διαθέσιμο χώρο και για μια τρίτη, ίδιας θερμικής ισχύος. Οι λέβητες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και μικτή καύση βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, αν αυτό απαιτηθεί. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 12,5 εκατ. ευρώ από τα οποία 6,7 εκατ. είναι η δημόσια δαπάνη (δημόσια και κοινοτική συμμετοχή) και 5,8 εκατ. η ιδιωτική συμμετοχή.