ecopress
Οδηγός για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», μέσω του οποίου 120.000 ελληνικά νοικοκυριά μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών... Αλλάζω Θερμοσίφωνα: οδηγός για νοικοκυριά, εμπόρους, εγκαταστάτες

Οδηγός για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», μέσω του οποίου 120.000 ελληνικά νοικοκυριά μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, με νέους ηλιακούς θερμοσίφωνες, σύγχρονης τεχνολογίας.

Τι ισχύει για τα συμμετοχή των νοικοκυριών στο πρόγραμμα, σχετικά με την αίτηση χρηματοδότησης, τις επιταγές και το ύψος της επιχορήγησης. Για εμπόρους τα επιλέξιμα προς πώληση προιόντα, τι να γνωρίζουν οι επαγγελματίες υδραυλικοί εγκαταστάσεων, οι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι εξοπλισμού, σε 33 ερωτήσεις- απαντήσεις από το ΥΠΕΝ.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» (https://allazothermosifona.gov.gr/), με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00.

Η πλατφόρμα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

-11/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2

-12/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4

-13/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6

-14/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8

-15/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Για να ενταχθούν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα θα πρέπει:

-Να είναι οικιακοί καταναλωτές που θα έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

-Οι αιτήσεις να υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

-Να υποβάλλεται μία μόνο αίτηση από κάθε φυσικό πρόσωπο.

-Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας των επιλέξιμων ωφελούμενων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

-Οι δυνητικοί ωφελούμενοι να μην έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Οι 33 ερωτήσεις-απαντήσεις για το «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΥΠΕΝ, για  ιδιώτες / νοικοκυριά, εμπόρους /κατάστημα λιανικής, επαγγελματίες υδραυλικούς εγκαταστάσεων, κατασκευαστές/ αντιπρόσωπους εξοπλισμού και για την ανακύκλωση του εξοπλισμού για συμμετοχή στο «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» σε 33 ερωτήσεις απαντήσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ιδιώτη / νοικοκυριό

1.Ποιοι ηλιακοί θερμοσίφωνες επιδοτούνται και μέχρι πόσοι ανά αίτηση;

Στο website του προγράμματος στο πεδίο Μητρώα, υπάρχει δημοσιευμένο το Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού, στο οποίο μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα που έχουν εγκριθεί στο Πρόγραμμα.
Οι έμποροι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και πωλούν τους επιδοτούμενους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα σας κατευθύνουν σχετικά με τα συγκεκριμένα μοντέλα που είναι εγκεκριμένα και μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος.

Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έναν (1) Ηλιακό Θερμοσίφωνα προς επιχορήγηση.

2.Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλλω;

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία. Το ίδιο Φυσικό Πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει άλλη αίτηση. Ούτε η ίδια κατοικία μπορεί να συμπεριληφθεί σε άλλη αίτηση (άλλου φυσικού προσώπου). Επίσης τα εξαρτώμενα μέλη μίας οικογένειας, καθώς και όσοι έχουν γεννηθεί την 1η/1/2006 ή αργότερα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Αν συνδυαστούν οι παραπάνω κανόνες, προκύπτουν τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα:

-Μία τετραμελής οικογένεια με δύο συζύγους και δύο τέκνα: μπορεί να υποβάλλουν έως δύο χωριστές αιτήσεις οι δύο σύζυγοι για διαφορετική κατοικία ο καθένας (κύρια και δευτερεύουσα). Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση τα παιδιά.

-Μία μονογονεϊκή οικογένεια με ένα γονιό και ένα εξαρτώμενο τέκνο: μπορεί να υποβάλει μία αίτηση ο γονιός για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

-Νέος/νέα που ζει μόνος/μόνη εργάζεται και υπέβαλε δήλωση εισοδήματος το φορολογικό έτος 2021 (δεν ήταν εξαρτώμενο μέλος): μπορεί να υποβάλει μία αίτηση για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

3.Δεν έχω ιδιόκτητη κατοικία – Μπορώ να υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης για αντικατάσταση θερμοσίφωνα στην κατοικία που ενοικιάζω;

Βεβαίως, η αίτηση αφορά είτε ιδιόκτητη, είτε ενοικιασμένη, είτε παραχωρημένη κατοικία, εφόσον:

-Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος,

-Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας αυτής.

-Μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας στην κατοικία του αιτούντος και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.)

4.Θέλω να αγοράσω ηλιακό θερμοσίφωνα αλλά δεν διαθέτω παλιό ηλεκτρικό προς ανακύκλωση. Μπορώ να κάνω αίτηση για χρηματοδότηση;

-Όχι, βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η αντικατάσταση /απόσυρση ενός παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητας >=40 λίτρων για κάθε νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα που επιδοτείται.

Για την αίτηση χρηματοδότησης

5.Έκανα αίτηση για χρηματοδότηση. Πότε θα λάβω τις αντίστοιχες επιταγές για τις αγορές μου;

Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για επτά (7) ημέρες, στη συνέχεια εκδικάζονται οι ενστάσεις και αναρτώνται οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα και μπορείτε να λάβετε τις επιταγές σας.

Για το ύψος της επιχορήγησης

6.Τι είναι οι επιταγές; Θα μου αποδοθεί κάποιο χρηματικό ποσό; Πως θα πληρώσω την αγορά του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα;

Δεν σας αποδίδεται κάποιο χρηματικό ποσό. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας και δικαιούστε επιχορήγησης θα λάβετε ηλεκτρονικά επιταγές του Προγράμματος.

Η πρώτη επιταγή θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, ενώ η δεύτερη μπορεί να επιδοτήσει (προαιρετικά) τη δαπάνη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού  Θερμοσίφωνα  ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα & εξαρτήματα κλπ.).

Οι επιταγές δεν έχουν φυσική μορφή, αλλά είναι μοναδικοί κωδικοί οι οποίοι θα αποσταλούν τόσο στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας (στην πλατφόρμα που υποβάλλατε την αίτηση) όσο και στο κινητό σας με SMS. Χρησιμοποιήστε τους κωδικούς αυτούς κατά την παραγγελία/ αγορά του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σε έμπορο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Δίνοντας τις επιταγές (τους κωδικούς) στον έμπορο καλύπτετε ένα μέρος της τιμής του ηλιακού (ίσο με την αξία της επιταγής) και ένα μέρος της δαπάνης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό, οπότε θα πρέπει να εξοφλήσετε με δικά σας μέσα (μετρητά, κάρτα, δόσεις κλπ.) μόνο την υπολειπόμενη αξία.

7.Τι αξία αντιπροσωπεύει κάθε επιταγή; Πόσο είναι τελικά το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβω;

Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό ποσό για κάθε περίπτωση.

Η μέγιστη αξία της επιταγής καθορίζεται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως ενδεικτικά το ποσοστό επιδότησης (από 50% έως και 60%) που δικαιούστε και η τιμή πώλησης του προϊόντος.

Εάν η τιμή  πώλησης του Ηλιακού Θερμοσίφωνα υπερβαίνει την Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (Π.Λ.Τ) του κατασκευαστή τότε δικαιούστε το μέγιστο ποσοστό επιδότησης επι την  Π.Λ.Τ.Αντίστοιχα η μέγιστη αξία της επιταγής που αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών διαφοροποιείται με βάση το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούστε (από 50% έως 60% αναλόγως της εισοδηματικής σας κατηγορίας).

Μπορείτε να δείτε τις κατά περίπτωση μέγιστες αξίες (ανώτατο  ποσό επιχορήγησης) αν  ανατρέξτε στον πίνακα της ενότητας 3 του Οδηγού του Προγράμματος.

8.Είναι αρκετά πολύπλοκο και δύσκολο να υπολογίσω την τελική αξία;

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται αυτόματα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος και ενημερώνεται ο έμπορος που κάνει την τιμολόγηση (για το ποσό αυτό). Μετά την εξαργύρωση της επιταγής θα λάβετε SMS στο κινητό σας με το ποσό που εξαργυρώθηκε και θα μπορείτε να το αντιπαραβάλετε με τα χρήματα (υπόλοιπο) που σας ζήτησε να εξοφλήσετε ο έμπορος από τον οποίο προμηθευθήκατε το προϊόν.

 9.Τι θα συμβεί αν χάσω ή ξεχάσω τον κωδικό της επιταγής μου;

Ο κωδικός της επιταγής θα αποσταλεί με SMS στο κινητό που είχατε δηλώσει και επιβεβαιώσει όταν υποβάλλατε την αίτηση στο Πρόγραμμα. Προσπαθήστε να μη διαγράψετε το συγκεκριμένο SMS ή καταγράψτε κάπου τον κωδικό όταν τον λάβετε.

Επίσης, ο κωδικός βρίσκεται αποθηκευμένος και στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό, στο σημείο δηλαδή που υποβάλλατε την αίτηση χρηματοδότησης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων.

10.Μπορώ να μεταβιβάσω την επιταγή μου σε κάποιον άλλον αν δεν την χρησιμοποιήσω;

Σε καμία περίπτωση. Οι επιταγές είναι προσωπικές και αφορούν την αίτηση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (δικαίωμα συμμετοχής, εισοδηματικά κριτήρια, διεύθυνση κατοικίας εγκατάστασης κλπ.).

11.Τι θα συμβεί αν κάποιος άλλος μάθει τους κωδικούς των επιταγών μου; Θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει; Εγώ θα πρέπει να προσκομίσω κάποια ταυτότητα για έλεγχο τη στιγμή που προβαίνω σε αγορά;

Η γνώση των κωδικών των επιταγών από μόνη της δεν επιτρέπει σε κάποιον τρίτο να τις χρησιμοποιήσει. Τη στιγμή της αγοράς θα πρέπει να δηλωθεί και κωδικός μίας χρήσης (ΟTP) που έχει ισχύ λίγων λεπτών και αποστέλλεται στο προσωπικό σας κινητό, το οποίο με τη σειρά του έχει επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Με άλλα λόγια, απαιτείται διπλή επιβεβαίωση και το άτομο που κάνει την αγορά θα πρέπει να γνωρίζει τα προσωπικά του στοιχεία (ΑΦΜ, κωδικούς), καθώς και να έχει εύκαιρο το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο.

Δε θα απαιτηθεί κάποιο δικαιολογητικό ταυτότητας  (οι αγορές γίνονται και μέσω διαδικτύου).

Για εμπόρους και προϊόντα

12.Επισκέφτηκα ένα κατάστημα για να προχωρήσω σε αγορά, αλλά ενημερώθηκα ότι δεν συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Δεν έχει την υποχρέωση να δεχτεί την επιταγή που του προσκομίζω;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό για κάθε έμπορο ηλιακών θερμοσιφώνων να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα. Όσοι επιθυμούν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες.

Στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος δημοσιεύεται λίστα με όλους τους (ανά πάσα στιγμή) εγκεκριμένους προμηθευτές.

13.Ο έμπορος από τον οποίο θα προμηθευτώ τον ηλιακό μου θερμοσίφωνα δεν κάνει ανακύκλωση. Θα έχω πρόβλημα με την επιδότηση;

Το Πρόγραμμα απαιτεί την αντικατάσταση / απόσυρση ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα για κάθε νέο Ηλιακό που επιδοτείται η αγορά του. Επίσης, προβλέπει ότι υπεύθυνος για την παραλαβή του προς ανακύκλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα είναι ο έμπορος που πουλά τον νέο Ηλιακό (επιδοτούμενο).

Αν ο έμπορος δεν παραλάβει τον παλιό ηλεκτρικό και το κυριότερο, δεν την παραδώσει σε Φορέα Ανακύκλωσης, δεν θα λάβει το ισοδύναμο της επιχορήγησης.

14.Πως γνωρίζω αν ο έμπορος στον οποίο έδωσα τον παλιό μου ηλεκτρικό θερμοσίφωνα τον παρέδωσε τελικά στο φορέα ανακύκλωσης; Πότε έχω ευθύνη αν κάτι δεν έγινε σωστά;

Από τη στιγμή που παραδίδετε τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα στον έμπορο, έχετε καλύψει τη δική σας υποχρέωση όσον αφορά στο σκέλος της ανακύκλωσης. Οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά μεταγενέστερα βήματα δε σας επηρεάζει.

Προσοχή όμως:

-Η παράδοση από εσάς προς τον έμπορο πρέπει να καταχωρηθεί (από τον έμπορο) στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, για να καταγραφεί ως γενόμενη και από το Πρόγραμμα.

-Τη στιγμή που ο έμπορος θα κάνει την ποσοτική παραλαβή του παλαιού Θερμοσίφωνα θα λάβετε SMS στο προσωπικό σας κινητό που θα επιβεβαιώνει την παράδοση και θα γνωρίζετε έτσι ότι έχει ολοκληρωθεί κάθε βήμα που σας αφορά.

Αν δε λάβετε SMS εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παράδοση, επικοινωνήστε με τον έμπορο που έχει παραλάβει τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και υποχρεούται να τον δηλώσει.

Για τη συμμετοχή εμπόρων /καταστήματα λιανικής στο Πρόγραμμα

15.Μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα πουλώντας ηλιακούς θερμοσίφωνες σε πελάτες μου;

Ναι, εφόσον δραστηριοποιήστε στο λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσιφώνων.

Όλοι οι έμποροι ηλιακών θερμοσιφώνων στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και να διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα τους, εφόσον συμμορφώνονται με κάποιες βασικές προϋποθέσεις και όρους του Προγράμματος.

Προκειμένου να συμμετάσχετε, θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Προμηθευτών του Προγράμματος, η οποία είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί πριν ξεκινήσετε να πουλάτε επιδοτούμενες συσκευές σε ωφελούμενους του Προγράμματος.

Οι ειδικοί όροι και τα βήματα για την έγκριση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες του Οδηγού του Προγράμματος:

Ενότητες 6.1 – 6.3

16.Θα προλάβω να υποβάλω Αίτηση Συμμετοχής και αυτή να εγκριθεί πριν την έναρξη του Προγράμματος; Υπάρχει κάποια προθεσμία;

Δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από εμπόρους λιανικής. Νέοι προμηθευτές μπορούν να εγκρίνονται καθ’  όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Η Αίτηση συμμετοχής είναι πολύ απλή και συμπληρώνεται σε λίγα λεπτά, ενώ τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι και αυτά απλά και συνήθως εκδίδονται άμεσα, μέσω διαδικτύου.

Κατά την έναρξη του Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξει ολιγοήμερος φόρτος, εφόσον όλα τα καταστήματα υποβάλουν ταυτόχρονα αιτήσεις συμμετοχής. Στη συνέχεια όμως, οι αιτήσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται.

17.Είμαι έμπορος λιανικής και έχω δηλωμένη ως δραστηριότητα την «47.59.58.15, Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων» αλλά όχι την «43.22, Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης». Μπορώ να παρέχω στους πελάτες μου επιδοτούμενες υπηρεσίες εγκατάστασης μαζί με την πώληση του θερμοσίφωνα;

Ναι, μπορείτε. Ως έμπορος λιανικής έχετε τη δυνατότητα τιμολόγησης των αναγκαίων συμπληρωματικών υπηρεσιών απευθείας στους ωφελούμενους του Προγράμματος.

Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται μέσω συνεργαζόμενων επαγγελματιών & συνεργείων για τους οποίους υποβάλλετε Υπεύθυνη Δήλωση  ότι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Εφόσον κάνετε εσείς την τιμολόγηση και την εξαργύρωση της επιταγής της υπηρεσίας, δεν απαιτείται η παράλληλη εγγραφή των συνεργατών σας στο μητρώο (στο μητρώο εντάσσονται όσοι θα έχουν απευθείας συναλλαγή με το Πρόγραμμα).

Οι ειδικοί όροι και τα βήματα για την έγκριση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες του Οδηγού του Προγράμματος:

Ενότητες 6.1 – 6.3

Για τα επιλέξιμα προς πώληση προϊόντα

18. Θα πρέπει να ζητήσω κι εγώ έγκριση για τα προϊόντα που πουλώ, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος;

Δεν μπορείτε να υποβάλετε δήλωση προϊόντος ως έμπορος λιανικής. Η δήλωση θα πρέπει να γίνει άπαξ για ένα μοντέλο, από την εταιρία που νομιμοποιείται να βεβαιώσει τα χαρακτηριστικά της (κατασκευαστής) ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της (επίσημος αντιπρόσωπος κλπ.). Εφόσον η δήλωση γίνει αποδεκτή μία φορά, πλέον όλοι οι έμποροι λιανικής μπορούν να πωλούν αυτό το προϊόν στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Για τους ωφελούμενους (πελάτες), τις επιταγές τους και την αγορά προϊόντων

19.Πως μπορώ να γνωρίζω εάν ένας πελάτης μου επιδοτείται από το Πρόγραμμα; Θα πρέπει να προσκομίσει κάποιο έγγραφο;

Θα σας το αναφέρει ο ίδιος. Δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο, παρά μόνο να γνωρίζει το ΑΦΜ του, τον κωδικό της επιταγής, καθώς  και να φέρει  μαζί του το κινητό τηλέφωνο που έχει επιβεβαιώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Εσείς μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό της επιταγής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, προκειμένου να ελέγξετε αν αντιστοιχεί σε έγκυρη και διαθέσιμη επιταγή.

Επίσης, μπορείτε να εισάγετε το ΑΦΜ, τον κωδικό της επιταγής καθώς και τον κωδικό μίας χρήσης που θα αποσταλεί εκείνη τη στιγμή στο κινητό του, προκειμένου να δεσμεύσετε την επιταγή για τη μεταγενέστερη εξόφληση του παραστατικού που θα εκδώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

20. O πελάτης επιθυμεί να προχωρήσει σε παραγγελία, αλλά χρειάζομαι κάποιες ημέρες μέχρι να παραλάβω το νέο ηλιακό θερμοσίφωνα από τον προμηθευτή μου και να τον παραδώσω στον πελάτη. Τι πρέπει να κάνω με την επιταγή στο μεσοδιάστημα; Θα κάνω κάποια δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα;

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί παραγγελία, θα πρέπει να προχωρήσετε σε δέσμευση της επιταγής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό εισάγετε στην πλατφόρμα το ΑΦΜ, τον κωδικό της επιταγής καθώς και τον κωδικό μίας χρήσης που θα αποσταλεί εκείνη τη στιγμή στο κινητό του πελάτη, προκειμένου να δεσμεύσετε την επιταγή.

Η επιταγή παραμένει δεσμευμένη για χρονικό διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης, αλλά και η παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα του πελάτη σε εσάς. Η δέσμευση διασφαλίζει ότι στο διάστημα αυτό ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ίδια επιταγή για να προβεί σε παράλληλη αγορά με επιδότηση από άλλον έμπορο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

21.O πελάτης μου άλλαξε γνώμη και ζήτησε την ακύρωση της παραγγελίας πριν την παραλαβή του νέου ηλιακού. Στο μεταξύ όμως είχα δεσμεύσει την επιταγή του. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας έχει παραληφθεί και προωθηθεί προς ανακύκλωση, ο πελάτης θα πρέπει να προχωρήσει σε αγορά νέου ηλιακού από εσάς (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέου ηλιακού και παράδοση παλιού ηλεκτρικού). Η επιταγή θα παραμείνει δεσμευμένη και θα πρέπει να προχωρήσετε εντός των 30 ημερών (από την αρχική της δέσμευση) στην πώληση ενός εναλλακτικού Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Εφόσον ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας δεν έχει παραληφθεί και προωθηθεί προς ανακύκλωση, ο πελάτης μπορεί να λάβει την επιταγή του πίσω και να τη χρησιμοποιήσει σε άλλον έμπορο λιανικής, εφόσον το επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προχωρήσετε σε άμεση αποδέσμευση της επιταγής μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, πριν την παρέλευση των 30 ημερών (χωρίς αναμονή αυτόματης αποδέσμευσης).

22.Τι ποσό θα πληρώσει τελικά ο πελάτης; Μπορώ να ζητήσω την εξόφληση της συνολικής αξίας του Ηλιακού Θερμοσίφωνα και να επιστρέφω αργότερα το ποσό της επιδότησης στον πελάτη με πιστωτικό παραστατικό, αφού πληρωθώ από το Πρόγραμμα; Ποια χρονική στιγμή μπορώ να χρεώσω τον πελάτη μου;

Όχι, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει μόνο το ποσό που υπολείπεται της επιχορήγησης (δηλ. σύνολο της τιμής με ΦΠΑ μείον την τελική αξία της επιταγής). Η αξία της επιταγής θεωρείται ως τρόπος πληρωμής που εξοφλεί μερικώς το παραστατικό πώλησης. Με την επίδοσή της ο πελάτης θεωρείται ότι έχει εξοφλήσει το ισοδύναμο ποσό και υποχρεούται να καταβάλει μόνο το υπόλοιπο της πληρωμής.

Όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό (πλην της επιχορήγησης) που καταβάλει ο πελάτης, αυτό εξοφλείται με τους τρόπους και στο χρόνο που επιλέγετε, εντάσσεται δηλαδή στη συνήθη εμπορική πρακτική.

23.Η αξία κάθε επιταγής είναι διαφορετική και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πώς θα γνωρίζω επακριβώς την αξία της επιδότησης για αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα, ώστε να χρεώσω το υπόλοιπο ποσό στον πελάτη μου;

Ο τρόπος υπολογισμού της τελικής αξίας της επιταγής εξηγείται με παραδείγματα στον Οδηγό και εξαρτάται από (α) το ποσοστό επιδότησης του ωφελούμενου, (β) τη χωρητικότητα του Boiler (λίτρα), (γ) την κατηγορία ΦΠΑ. Τα (β) και (γ) είναι γνωστά στον έμπορο κατά την τιμολόγηση, ενώ το (α) μπορεί να ληφθεί από τα δεδομένα της επιταγής (μετά τη δέσμευσή της).

Σε κάθε περίπτωση όμως, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται αυτόματα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος, για κάθε περίπτωση τιμολόγησης-εξαργύρωσης. Μπορείτε να κάνετε μία εικονική εξαργύρωση (simulation) για να δείτε το ακριβές ποσό επιχορήγησης που θα προκύψει από κάθε πώληση, πριν ακόμα εκδώσετε το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.3 του Οδηγού του Προγράμματος.

24.Ο πελάτης θέλει να αγοράσει ηλιακό θερμοσίφωνα μαζί με υπηρεσία εγκατάστασης σε 24 δόσεις. Τι από όλα αυτά δηλώνω στο παραστατικό πώλησης;

Σε περίπτωση αγοράς προϊόντος που περιλαμβάνει επιπλέον και επιλέξιμες υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά (π.χ. να αναγράφονται σε διαφορετική γραμμή του ίδιου παραστατικού ή σε χωριστό παραστατικό) και σε κάθε περίπτωση, να μην ενσωματώνονται στη τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.

Ειδικά όσον αφορά στην επιταγή υπηρεσιών η εξαργύρωση δεν μπορεί να προηγείται της επιτυχούς εξαργύρωσης της αντίστοιχης επιταγής προϊόντος (θα πρέπει να συμβαίνει ταυτόχρονα ή να έπεται αυτής).

Το σύνολο των συμπληρωματικών υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα και μόνο παραστατικό (από έναν και μόνο προμηθευτή) για να δύναται να επιδοτηθούν μέσω μίας επιταγής υπηρεσίας.

Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα αλλά και οι συμπληρωματικές υπηρεσίες, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε τιμή τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν μετά από διακανονισμό (δόσεις). Εφόσον η πληρωμή γίνεται βάσει έντοκων δόσεων, θα πρέπει να καταγράφεται και να δηλώνεται σε κάθε συναλλαγή το συνολικό ποσό (αξία) τοις μετρητοίς, διακριτά από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση (π.χ. τόκους και έξοδα  φακέλου).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 3 του Οδηγού του Προγράμματος

Για την ανακύκλωση συσκευών

25.Πότε παραλαμβάνω τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση; Πριν ή μετά την πώληση του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα;

Οποιαδήποτε ενέργεια (πώληση ή παραλαβή προς ανακύκλωση) μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη δέσμευση της αντίστοιχης επιταγής. Τα δύο σκέλη της διαδικασίας (πώληση / ανακύκλωση) μπορούν να γίνουν με οποιαδήποτε σειρά, όπως ενδεικτικά:

-πρώτα παραλαβή του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και μετά πώληση-παράδοση του νέου ηλιακού,

-πρώτα πώληση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα και μετά παραλαβή του παλιού ηλεκτρικού,

-παράδοση του νέου ηλιακού και παραλαβή του παλιού ηλεκτρικού σε μία επίσκεψη στον πελάτη,

αλλά σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα δύο επιτυχώς με ευθύνη του εμπόρου.

26.Ο προς ανακύκλωση παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι εγκατεστημένος σε διαφορετική κατοικία από αυτή που θα αποσταλεί και θα εγκατασταθεί ο νέος ηλιακός θερμοσίφωνας. Μπορώ να αποδεχτώ ένα τέτοιο αίτημα εξυπηρέτησης του πελάτη μου;

Όχι, καθώς θα πρέπει ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας προς ανακύκλωση να βρίσκεται πριν την αντικατάστασή του τοποθετημένος στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης, η οποία θα πρέπει επίσης να είναι η διεύθυνση κατοικίας στην οποία θα τοποθετηθεί και η νέα συσκευή.

Δηλαδή: διεύθυνση αίτησης = διεύθυνση απεγκατάστασης = διεύθυνση εγκατάστασης

27.Ο πελάτης μου θέλει να απεγκαταστήσει τον παλιό ηλεκτρικό του θερμοσίφωνα μόνος του και να τον παραδώσει ο ίδιος στο κατάστημά μου. Έχω στην περίπτωση αυτή κάποια υποχρέωση σε σχέση με την απεγκατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα;

Μπορείτε να παραλάβετε τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο ο πελάτης έχει απεγκαταστήσει καλώντας τεχνικό που δεν έχετε αποστείλει εσείς (ανεξάρτητη ανάθεση). Έχετε υποχρέωση κατά την παραλαβή του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα να ελέγξετε ότι είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων και να τον παραδώσετε σε εγκεκριμένο Φορέα Ανακύκλωσης.

Για επαγγελματίες υδραυλικούς εγκαταστάσεων

28.Μπορώ να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα ως επαγγελματίας υδραυλικός εγκαταστάσεων;

Αν είστε Επαγγελματίες / Συνεργεία Υδραυλικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Ψύξης, τότε μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και να παρέχετε επιδοτούμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων Ηλιακών Θερμοσιφώνων και την αποξήλωση – απεγκατάσταση των παλιών Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα:

-Εφόσον έχετε νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα (εταιρία, υποκατάστημα κλπ.), επιβεβαιώστε ότι έχετε μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα με τον ακόλουθο κωδικό (ΚΑΔ): 43.22.00.00 , «Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης» ή οποιαδήποτε υποκατηγορία αυτής (ΚΑΔ που ξεκινούν από το ίδιο τετραψήφιο). Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι απαραίτητος για τη συμμετοχή σας.

-Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες.

-Υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθευτών του Προγράμματος.

29.Ποιες παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται μέσω της επιδότησης του Προγράμματος; Περιλαμβάνονται και τα εξαρτήματα/αναλώσιμα που τυχόν θα απαιτηθούν;

Οι υπηρεσίες πρέπει να αφορούν την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα και μπορεί να περιλαμβάνουν:

-εργασίες για την εγκατάσταση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

-εργασίες για την απεγκατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.

Επίσης καλύπτονται δαπάνες για τα αναγκαία αναλώσιμα και εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

30.Πως και από ποιόν θα πληρωθώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα εξαρτήματα που θα απαιτηθούν;

Για κάθε νέα εγκατάσταση, θα πρέπει να εξαργυρώσετε την επιταγή επιδότησης υπηρεσίας από τον πελάτη σας (στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος), η οποία θα καλύψει μέρος της δαπάνης των υπηρεσιών που παρείχατε και τιμολογήσατε. Το ποσό της επιταγής που σας αναλογεί, το εισπράττετε απευθείας από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ) σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να εκδίδετε:

-Tο αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

-Βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση, για να είναι δυνατό να εισπράξετε το ποσό της επιταγής που λάβατε από τον πελάτη σας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα από τον πελάτη στον έμπορο από όπου έκανε την αγορά του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

31.Θα πρέπει ως τεχνικός να προβώ και στην παραλαβή του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα;

Υπεύθυνος για την παραλαβή των παλιών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και την προώθηση προς ανακύκλωση είναι ο έμπορος λιανικής, ο οποίος έχει προμηθεύσει τον ωφελούμενο με τον νέο Ηλιακό του Θερμοσίφωνα.

Η παραλαβή του παλιού θερμοσίφωνα από τον έμπορο αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί να εισπραχθεί το ποσό επιχορήγησης (τόσο για το προϊόν, όσο και για τις συμπληρωματικέ υπηρεσίες).

Το πώς θα φθάσει ο παλιός θερμοσίφωνας στον έμπορο είναι θέμα ιδιωτικής συμφωνίας.

32.Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ποια η ευθύνη των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος;

Η βασική ευθύνη του επαγγελματία υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι να προβεί στην ορθή απεγκατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και αντίστοιχα στην ορθή εγκατάσταση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να εκδίδετε:

-το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

-βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Για κατασκευαστές / αντιπροσώπους εξοπλισμού

33.Είμαι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευαστή για την ελληνική αγορά. Ο κατασκευαστής είναι εταιρία του εξωτερικού και είναι δύσκολο να υποβάλει απευθείας την αίτηση στο Πρόγραμμα. Πώς μπορώ να διασφαλίσω τη συμμετοχή συγκεκριμένων μοντέλων συσκευών στο Πρόγραμμα;

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, μπορείτε να υποβάλετε εσείς αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αντί για την απευθείας συμμετοχή του κατασκευαστή.

Μετά την έγκριση της επιχείρησης με το ρόλο του έμμεσου προμηθευτή (αντιπροσώπου), θα προχωρήσετε στη δήλωση των εμπορικών μοντέλων που επιθυμείτε να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και θα υποβάλετε εσείς τις απαιτούμενες διαβεβαιώσεις, εκπροσωπώντας τον κατασκευαστή.

Θα απαιτηθεί όμως μία επιπλέον βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστή των αντίστοιχων προϊόντων, ότι είστε επίσημος αντιπρόσωπος για τα συγκεκριμένα προϊόντα (ή για μία ευρύτερη ομάδα προϊόντων που καλύπτουν και τις προς δήλωση συσκευές).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανατρέξτε στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος.

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», ο Οδηγός του προγράμματος Δείτε εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας