ecopress
Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) του ΥΠΠΟ εξέδωσε απαντητική επιστολή προς τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος (Σ.ΕΠ.Ι.Ε.), σχετικά  με την «Ειδική κατασκευή ικριώματος... Απάντηση του ΥΠΠΟ για το ικρίωμα στο βόρειο τοίχος της Ακρόπολης

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) του ΥΠΠΟ εξέδωσε απαντητική επιστολή προς τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος (Σ.ΕΠ.Ι.Ε.), σχετικά  με την «Ειδική κατασκευή ικριώματος έργου στερέωσης βράχου και τοιχίου Μπαλάνου στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης».

Παράλληλα η επιστολή της ΥΣΜΑ στάλθηκε μέσω του γραφείου Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο ecopress, που ανέδειξε το θέμα με  βάση την καταγγελία του Σ.ΕΠ.Ι.Ε.  με σχετικό δημοσίευμα και τίτλο «παράνομο και επικίνδυνο ικρίωμα στο βόρειο τοίχος της Ακρόπολης». Δείτε εδώ το δημοσίευμα του ecopress

Σημειώνεται ωστόσο ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό, καθώς  έγινε ήδη έλεγχος για την ασφάλεια και τη νομιμότητα του έργου της Ακρόπολης από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και αναμένονται σχετικές εξελίξεις, ενώ θα ακολουθήσει αναλυτική απάντηση του Σ.ΕΠ.Ι.Ε. στο έγγραφο της ΥΣΜΑ.

Η απάντηση της ΥΣΜΑ

Η απάντηση της ΥΣΜΑ, προς Σ.ΕΠ.Ι.Ε.  με θέμα «Ειδική κατασκευή ικριώματος έργου στερέωσης βράχου και τοιχίου Μπαλάνου στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης», την οποία υπογράφει η  διευθύντρια της ΥΣΜΑ Βασιλική Ελευθερίου Αρχιτέκτων Μηχανικός αναλυτικά έχει ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Αθήνα 14/5/2020

Προς το Σ.ΕΠ.Ι.Ε

ΘΕΜΑ: Ειδική κατασκευή ικριώματος έργου στερέωσης βράχου και τοιχίου Μπαλάνου στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης

Σχετικό: Επιστολή σας με αρ. 1616/9.5.2020 (εισερχόμενο με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜ Α/206901/1177/11 -5-2020)

Σε απάντηση στην επιστολή που μας αποστείλατε με το ως άνω σχετικό σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Το ικρίωμα που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Στερέωση βραχώδους υποβάθρου και τοιχίου Μπαλάνου στην περιοχή του ανελκυστήρα ΑμεΑ στην Ακρόπολη των Αθηνών», είναι ιδιαίτερης κατασκευής, μορφής και χρήσης και έχει σκοπό την στερέωση της βραχόμαζας στη θέση που θα εγκατασταθεί ο νέος ανελκυστήρας. Για την στερέωση απαιτείται μια σειρά εργασιών που περιλαμβάνει, διατρήσεις, ενέματα, αρμολογήματα και κατασκευή αγκυρίων. Η ιδιομορφία του πρανούς στη συγκεκριμένη θέση, καθώς και η φύση των εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, οδήγησε στην επιλογή ξύλινης εγκατάστασης. Η κατασκευή αυτή ακολουθεί τη γεωμετρία του τοιχίου Μπαλάνου και του ανάντη πρανούς, σε ύψος 18m περίπου και 11 m πλάτος, έχει κλίση ως προς την κατακόρυφο και έχει τέτοια μορφή οριζοντίως ώστε να περιβάλλει το τοιχίο Μπαλάνου. Λόγω της κλίσης του τοιχίου Μπαλάνου, τα ορισμένα κατακόρυφα στοιχεία στηρίζονται στο τοιχίο/πρανές με ανοξείδωτα πακτωμένα βλήτρα.

Σε εργασίες στερέωσης βράχων, όπως αυτές που εκτελούνται στην περιοχή του ανελκυστήρα ΑμεΑ στην Ακρόπολη των Αθηνών, με έντονο ανάγλυφο του βράχου είναι αναγκαίο τα πατάρια να διαμορφώνονται σε διαφορετικές στάθμες και να αλλάζουν πλάτος και μορφή, ανάλογα με τη γεωμετρία του πρανούς για την τοποθέτηση αγκυρίων, η διάταξη των οποίων επιβάλλεται από τα γεωλογικά χαρακτηριστικά των βράχων και δεν παρουσιάζει κανονικότητα. Για το λόγο αυτό επιλέγεται η χρήση ξύλινων ικριωμάτων/κατασκευών καθώς παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία, προσαρμόζονται εύκολα και με ασφάλεια στο ανάγλυφο του εκάστοτε πρανούς και μπορούν να κατασκευαστούν με την απαιτούμενη στατική επάρκεια και να πληρούν τους όρους ασφάλειας. Σε αρκετά ανάλογα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού έχει επιλεγεί η χρήση ξύλινων ικριωμάτων.

Επισημαίνεται επίσης ότι η Υπηρεσία μας χρησιμοποιεί κατά κανόνα μεταλλικά ικριώματα αλλά για άλλου είδους εργασίες όπως για τις επεμβάσεις στα μνημεία αλλά και για τις επεμβάσεις σε τμήματα των τειχών (Νότιο Τείχος της Ακρόπολης στην περιοχή 6ns -7ης αντηρίδας. Βόρειο Τείχος της Ακρόπολης στην περιοχή Β17) που αποτελούν ανθρώπινες κατασκευές με κανονικότητα ή/και συμμετρία και όχι κατασκευές της φύσης με έντονο ανάγλυφο, όπως οι βράχοι.

Σε κάθε περίπτωση, όρος της ανάθεσης ήταν η κατάθεση σχεδίου πριν από την έναρξη του έργου και ο στατικός έλεγχος της κατασκευής, η οποία διαστασιολογήθηκε κατά EC5 και επιλύθηκαν συνδυασμοί φόρτισης κατά EC1 με και χωρίς σεισμό λαμβάνοντας το κινητό φορτίο σε διάφορες στάθμες εργασίας, τα οποία έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας.

Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο έχει σημαντική παρουσία και μεγάλη εμπειρία σε ειδικού τύπου έργα όπως αυτό στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης. Αυτή η ειδική κατασκευή ικριώματος χρησιμοποιείται μόνο από ειδικευμένους εργαζομένους, όπως οι χειριστές του γεωτρύπανου, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να κινηθούν σύμφωνα με τις επιτόπου ανάγκες και να μεταφέρουν με ευκολία και ασφάλεια τον εξοπλισμό και τα εργαλεία τους, όπου αυτό απαιτείται. Για παράδειγμα το στέλεχος διάνοιξης των διατρημάτων προεξέχει τουλάχιστον ένα μέτρο της πλάτης του ικριώματος και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούν να οριοθετηθούν οι πλάτες του ικριώματος. Ο χειριστής του γεωτρυπάνου και οι βοηθοί του κατά την διάνοιξη των διατρημάτων κατά τις εργασίες στερέωσης της βραχόμαζας, είναι πάντα δεμένοι με ζώνες ασφαλείας και φορούν προστατευτικά κράνη εργοταξίου. Στα πατάρια που κινούνται οι εργαζόμενοι έχει τοποθετηθεί προστατευτική κουπαστή καθώς και χιαστή προστασίας.

Στις φωτογραφίες που απεικονίζονται στο έγγραφο που μας κοινοποιήθηκε, και προέρχονται από δημοσιεύματα στον τύπο, η κατασκευή ήταν ακόμα σε εξέλιξη και δεν αποτυπώνουν τη τελική εικόνα.

Λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν με την εξάπλωση του COVID-19 και ειδικά των έκτακτων μέτρων που είχαν ληφθεί για την πρόληψη της εξάπλωσής του μέχρι την 30η Απριλίου, οι εργασίες κατασκευής του ικριώματος στο σύνολό τους, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, και από την τρέχουσα εβδομάδα οι προγραμματισμένες εργασίες πραγματοποιούνται με κανονικούς ρυθμούς επιδιώκοντας την ολοκλήρωσή τους στους προβλεπόμενους κατά το δυνατόν χρόνους.

Διευθύντρια ΥΣΜΑ

Βασιλική Ελευθερίου

Αρχιτέκτων Μηχανικός»

Δείτε εδώ το έγγραφο της ΥΣΜΑ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας