ecopress
Του Δημήτριου Τσακούνη*  Πως να γράψετε μια αποτελεσματική μεθοδολογία στον τομέα των κατασκευών ως μέρος της προσφοράς σας για κάποιο μεγάλο κατασκευαστικό έργο Οι... Αποτελεσματική μεθοδολογία προσφοράς στις κατασκευές

Του Δημήτριου Τσακούνη*

 Πως να γράψετε μια αποτελεσματική μεθοδολογία στον τομέα των κατασκευών ως μέρος της προσφοράς σας για κάποιο μεγάλο κατασκευαστικό έργο

Οι περισσότεροι επαγγελματίες στον χώρο των κατασκευών συμφωνούν κατά κύριο λόγο πως η τιμή και η μεθοδολογία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη συγγραφή αποτελεσματικών προτάσεων και προσφορών, με σκοπό την εξασφάλιση σημαντικών συμβάσεων. Για να είναι η μεθοδολογία που θα ακολουθήσετε επιτυχημένη, θα πρέπει να ενσωματώσετε σε αυτή τη συμβολή του κάθε παράγοντα του έργου, από τον υπεύθυνο του προγραμματισμού, έως τον υπεύθυνο ασφάλειας και τον συντονιστή των προσφορών. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να αναπτύξετε και να κάνετε πιο συναρπαστική τη μεθοδολογία σας:

Κινηθείτε στην κατεύθυνση του προγράμματος

Αποτελεί συνήθως καλή τακτική να ολοκληρώνετε τον προγραμματισμό σας πριν αρχίσετε τη συγγραφή της μεθοδολογίας σας. Θα πρέπει να επεκταθείτε στον τομέα αυτόν, ναείστε όσο το δυνατό πιο λεπτομερείς και να περιγράφετε οτιδήποτε συμπεριλάβετε στον πρόγραμμά σας. Αυτό, επειδή στη μεθοδολογία, έχετε τη  δυνατότητα να παρέχετε κάποια εξήγηση για τον λόγο για τον οποίο υπάρχουν συγκεκριμένα αντικείμενα και προβλέψεις. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους ακολουθείτε συγκεκριμένες διαδικασίες και εμπλουτίστε τις αλληλεξαρτήσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει ουσιαστικά να περιγράφει την ιστορία σχηματικά και η μεθοδολογία θα πρέπει αντίστοιχα να αναφέρει σε πιο γενικό πλαίσιο την ιστορία.

Ενσωματώστε παράγοντες που σχετίζονται με την ασφάλεια, το περιβάλλον και άλλους παράγοντες που δεν καλύπτονται στο πρόγραμμα

Η μεθοδολογία θα πρέπει γενικά να περιλαμβάνει και να εξηγεί αντικείμενα τα οποία δεν καλύπτονται αναλυτικά στο πρόγραμμα. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ασφάλεια. Σκεπτόμενοι την προσέγγισή σας για το έργο, θα πρέπει να υπάρχει ευρύ φάσμα ζητημάτων ασφάλειας  που έχετε συζητήσει εσωτερικά στην εταιρία σας και τα οποία θα αντιμετωπίσετε.  Στη μεθοδολογία σας, χρειάζεται να συμπεριλάβετε και να αναφερθείτε σε μια σειρά από σκέψεις για το έργο, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων ασφάλειας.

Αποτελεί καλή ιδέα να εξηγήσετε διάφορα ζητήματα ασφάλειας που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εξέλιξη του έργου και τα μέτρα που θα λάβετε ώστε να τα αντιμετωπίσετε. Για παράδειγμα:

  • Πρόκειται εκ των προτέρων να πραγματοποιήσετε εσωτερικούς ελέγχους ασφάλειας σε τακτική βάση;
  • Έχετε στη διάθεσή σας κάποιον επιπλέον επόπτη για τα νυχτερινά έργα – εάν ναι, μπορεί να διαχειριστεί πιθανά ζητήματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών τη νύχτα;
  • Προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε εξειδικευμένο εξοπλισμό για να παραδώσετε διαφορετικά κομμάτια του έργου – εάν ναι, ενσωματώσατε θέματα ασφάλειας ως μέρος του σκεπτικού σας;

Άλλες πτυχές της πρότασης και της προσφοράς στις οποίες μπορείτε να αναφερθείτε θα μπορούσαν να υπάρχουν στη μεθοδολογία και να περιλαμβάνουν το περιβάλλον, τη διασφάλιση της ποιότητας, την κοινωνία και την προτεινόμενη ομάδα εργασιών. Και πάλι, προκύπτει πως όλα αυτά ενσωματώνονται και καλύπτονται από τη μεθοδολογία, ώστε η μεθοδολογία να μην αποτελεί  απλά και μόνο μια περίληψη του προτεινόμενου προγράμματος εκφρασμένη με λέξεις, αλλά μια καλά μελετημένη διαδικασία για την παράδοση του έργου.

Προσθέστε περιεχόμενο – δείξτε εκτίμηση για το έργο

Η δημιουργία του προγράμματος ξεκινά συχνά με μια αναφορά στην τοποθεσία. Ωστόσο, σε μιας μεγαλύτερης κλίμακας υποδομή ή κατασκευή, θα πρέπει να συμπεριληφθούν πολλά περισσότερα. Η μεθοδολογία θα πρέπει πρώτα να δημιουργεί και να επιδεικνύει το όλο πλαίσιο του έργου.

  • Ποια είναι η φύση του προτεινόμενου έργου;
  • Μήπως το έργο βρίσκεται πλησίον κάποιας σημαντικής κοινωνικής υποδομής (για παράδειγμα, κάποιο σχολείο); Εάν ναι, ποια μέτρα θα πάρετε προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τον όποιο αντίκτυπο (για παράδειγμα, μπορείτε να εξασφαλίσετε αφίξεις και αναχωρήσεις φορτηγών εκτός του ωραρίου του σχολείου);
  • Ποιες είναι οι κύριες σκέψεις και προκλήσεις του έργου και με ποιον τρόπο αναφέρονται όλα αυτά στη μεθοδολογία; – Για παράδειγμα, έχει σημαντική επίπτωση στο έργο η αυξημένη κίνηση;

Μπείτε σε λεπτομέρειες

Όταν η μεθοδολογία σας προτείνει κάποια νέα, καινοτόμα ή μοναδική λύση, είναι σημαντικό να αναφερθείτε σε λεπτομέρειες, προκειμένου να προχωρήσετε στην εξήγησή τους. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε τους λόγους για τους οποίους υιοθετείτε την κάθε καινοτόμα προσέγγιση, μια πρακτική εφαρμογή βήμα προς βήμα και πως το κάθε βήμα στη διαδικασία θα καταφέρει να συμπεριλάβει όλους τους ενδιαφερόμενους και υπεργολάβους του έργου. Το επίπεδο λεπτομέρειας της μεθοδολογίας μπορεί να κάνει την προσφορά σας να ξεχωρίσει σε σχέση με τις υπόλοιπες των ανταγωνιστών σας. Οι υπεύθυνοι σε δημόσιους και σε ιδιωτικούς διαγωνισμούς επιθυμούν να πραγματοποιηθεί σωστός σχεδιασμός του έργου και αυτό ακριβώς να αντικατοπτρίζει η μεθοδολογία της κάθε πρότασης.

Κάποιοι αξιολογούν μόνο δύο παράγοντες σε μια πρόταση σύμβασης – τη μεθοδολογία και την τιμή. Διαθέστε τους εσωτερικούς σας πόρους για να δημιουργήσετε μία συναρπαστική μεθοδολογία, η οποία να καλύπτει πλήρως την προσφορά σας, όχι μόνο το κατασκευαστικό μέρος και με τον τρόπο αυτόν θα καταφέρετε με καλές πιθανότητες να εξασφαλίσετε την επόμενη σύμβαση για την εταιρία σας.

  *Ο Δημήτριος Τσακούνης (JasonCooney) είναι διευθυντής της Tsaks Consulting (tsaksconsulting.gr) μιας συμβουλευτικής εταιρίας στον τομέα της συγγραφής προσφορών, που βοηθά επιχειρήσεις στην δημιουργία και κατάθεση προσφορών και προτάσεων παγκοσμίως.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας