ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Από 12 έργα στο Δήμο Βόλου άρχισαν και αναμένεται να επεκταθούν σε όλη τη χώρα  οι ματαιώσεις διαγωνισμών μικρών και μεγάλων... Άρχισαν οι ματαιώσεις διαγωνισμών έργων και επενδύσεων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Από 12 έργα στο Δήμο Βόλου άρχισαν και αναμένεται να επεκταθούν σε όλη τη χώρα  οι ματαιώσεις διαγωνισμών μικρών και μεγάλων δημοσίων έργων,  λόγω της κινητοποίησης που ξεκίνησαν οι μηχανικοί του δημοσίου,  αντιδρώντας στην «ιδιωτικοποίηση» των τεχνικών υπηρεσιών του δημοσίου.  

Η  απόφαση ματαίωσης και αλλαγής ημερομηνίας αποσφράγισης 12 διαγωνισμών στο Βόλο αναφέρει ότι « λόγω της απεργίας-αποχής των μηχανικών από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 11 Δεκεμβρίου 2020 και λόγω πιθανής χρονικής επέκτασης της απεργίας-αποχής, εισηγούμαστε η αναθέτουσα αρχή, να αναβάλει την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ των ανωτέρω έργων καθώς και τις συνεδριάσεις των Επιτροπών Διαγωνισμού των παραπάνω ορισθέντων ημερομηνιών μέχρι νεωτέρας». απόφαση ματαίωσης και αλλαγής ημερομηνίας αποσφράγισης 12 διαγωνισμών

Από  τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως  τις 11 Δεκεμβρίου «παγώνουν» για τρεις εβδομάδες όλοι οι διαγωνισμοί δημοσίων έργων, οι εγκρίσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδύσεων, οικοδομικών αδειών και οι διεκπεραιώσεις υποθέσεων αυθαιρέτων, καθώς έξι  Ομοσπονδίες συλλόγων εργαζομένων μηχανικών, τεχνολόγων μηχανικών, γεωτεχνικών και υπαλλήλων από όλο το φάσμα της κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης διαμορφώνουν κοινό μέτωπο και  βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.

Στη διαβούλευση οι δημόσιες συμβάσεις 

Παράλληλα με την κινητοποίηση στο δημόσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το νέο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών έργων και προμηθειών, στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση για  τη δημιουργία Μητρώου Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, με βάση την οποία καθιερώνεται η είσοδος πιστοποιημένων ιδιωτών μηχανικών στην επίβλεψη μελετών των δημοσίων έργων. Δείτε εδώ στο ecopress

Το μέτωπο της κινητοποίησης 

Ο πρόεδρος της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ Δημήτρης Πετρόπουλος δήλωσε στο ecopress ότι “η κινητοποίηση πραγματοποιείται συντονισμένα και με μεγάλη συμμετοχή  των υπαλλήλων από τις επτά Ομοσπονδίες  που έχουν δημιουργήσει κοινό μέτωπο. Σημείωσε ότι “θα είναι πολλές οι επιπτώσεις και οι ματαιώσεις διαγωνισμών έργων και επενδύσεων, λόγω της αποχής από τις επιτροπές, σύμφωνα με τα μηνύματα που φτάνουν στην ομοσπονδία από όλη την Ελλάδα”.  Ο ίδιος πρόσθεσε ότι “οι ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις που τέθηκε σε διαβούλευση δημιουργούν νέα δεδομένα”. Επίσης ότι “ενισχύεται το απεργιακό μέτωπο, προετοιμάζεται πανελλαδική στάση εργασίας την 8η Δεκεμβρίου 2020 από έναρξη ωραρίου έως 12 μ.μ, με προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων”.

Ο πρόεδρος της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ανέφρε ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες οργανώνεται διαδικτυακά κοινή συνέντευξη τύπου των διοικήσεων των επτά Ομοσπονδιών και ότι αναμένονται συναντήσεις με τις πολιτικές ηγεσίες των συναρμοδίων υπουργείων, ιδίως του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για να συζητηθούν τα αιτήματα της κινητοποίησης.

Οι έξι Ομοσπονδίες που πραγματοποιούν από κοινού κινητοποιήση είναι:

  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ).
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε).
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων (ΠΟΣΥΠΕΧΩΔΕ)
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ- ΠΕ).
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α).

Τι δεν λειτουργεί

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο εξώδικό των επτά Ομοσπονδιών για την κινητοποίηση  «κηρύσσεται απεργία – αποχή των μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο­λής των προσφορών) από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολό­γησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ­βάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α) , Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσί­ων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Πα­ρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρο­νική επέκταση».

Αιτήματα

Οι απεργοί ζητούν :

  • Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκό­μενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσω­πικού
  • Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικο­ποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών

Τα 12 έργα  στο Βόλο

Τα 12 έργα  στο Βόλο για τα οποία, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση  αναβλήθηκε η δημοπράτηση τους, λόγω της απεργίας των μηχανικών είναι:

1.Έργο με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΑΛΚΥΟΝΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ..

2.Έργο με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΝΕΦΕΛΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

3.Έργο με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “Α’ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 26η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

4.Έργο  με τίτλο  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “Β’ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 27η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

5.Έργο με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΑΓΡΙΑ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ωημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 03η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

6.Έργο  με τίτλο  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΑΙΟΛΟΣ”     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 04η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

7.Έργο με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΑΦΡΟΔΙΤΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 07η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

8.Έργο με τίτλο«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ   ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΑΡΙΩΝ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 08η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

9.Έργο  με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 09η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

10.Έργο  με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΟΡΦΕΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 10η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

11.Έργο με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΙΑΣΩΝ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 11 η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

12.Έργο με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “Γ’ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει ορισθεί η 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι «λόγω της απεργίας-αποχής των μηχανικών από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 11 Δεκεμβρίου 2020 και λόγω πιθανής χρονικής επέκτασης της απεργίας-αποχής, εισηγούμαστε η αναθέτουσα αρχή, να αναβάλει την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ των ανωτέρω έργων καθώς και τις συνεδριάσεις των Επιτροπών Διαγωνισμού των παραπάνω ορισθέντων ημερομηνιών μέχρι νεωτέρας. Η ακριβής ημερομηνία μετάθεσης της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των ανωτέρω διαγωνισμών έργων, θα ληφθεί με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας