ecopress
Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Σύμφωνα με... Αστικά λύματα: η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Σύμφωνα με την οδηγία, οι πόλεις και κωμοπόλεις της χώρας μας υποχρεούνται να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα μη συλλεγμένα ή μη επεξεργασμένα λύματα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να μολύνουν λίμνες, ποτάμια, το έδαφος και τα παράκτια και υπόγεια ύδατα. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για το θέμα τον Μάιο του 2020.

Τα στοιχεία που παρείχε η Ελλάδα αποκάλυψαν ότι τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται ούτε υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους σε 209 οικισμούς. Η Ελλάδα βασίζεται επίσης σε υπερβολικό βαθμό σε Μεμονωμένα και Κατάλληλα Συστήματα (π.χ. σηπτικές δεξαμενές) χωρίς να πληροί τα πρότυπα της Οδηγίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει στις αρχές του Δεκεμβρίου 2021 αιτιολογημένη γνωμοδότηση στην Ελλάδα, δίνοντάς της προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να οδηγήσει την ΕΕ προς μια φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη και τον κόσμο. Για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική από πλευράς πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, διασφαλίζοντας:

 • καμία καθαρή εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050
 • οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων
 • κανένα πρόσωπο και κανένα μέρος δεν μένει πίσω

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι επίσης ο μόνος τρόπος για την έξοδο από την πανδημία COVID-19. Το ένα τρίτο των επενδύσεων 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ από το NextGenerationEU Recovery Plan και τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ θα χρηματοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά προτάσεων για να καταστήσει τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη φορολογία κατάλληλες για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα βελτιώσει την ευημερία και την υγεία των πολιτών και των μελλοντικών γενεών παρέχοντας:

 • καθαρό αέρα, καθαρό νερό, υγιές έδαφος και βιοποικιλότητα

Με την προώθηση ενεργειών όπως δημιουργία βιολογικού καθαρισμού και κατάλληλη διαχείριση των λυμάτων και των απορριμμάτων.

 • ανακαινισμένα, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια

Με την ενίσχυση και προώθηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων κατοικιών, όπως το Εξοικονομώ 2021 αλλά και με νομοσχέδια όπως αυτό του φετινού καλοκαιριού για τις νέες οικοδομές.

 • υγιεινό και οικονομικό φαγητό
 • περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς

Αλλά και προώθηση της ηλεκτροκίνησης για μείωση των ρύπων στις μεγαλουπόλεις

 • καθαρότερη ενέργεια και καθαρή τεχνολογική καινοτομία αιχμής

Με την ενίσχυση και προώθηση τακτικών χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας

που μπορούν να επισκευαστούν, να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν και κατάργηση προϊόντων μιας χρήσης όπως για παράδειγμα των φυλλαδίων με αντικατάστασή τους από χρήση online φυλλαδίων σαν το φυλλάδιο ΑΒ Βασιλόπουλος και την πλήρη απαγόρευση πλαστικών μιας χρήσης.

 • μελλοντικές θέσεις εργασίας και κατάρτιση δεξιοτήτων για τη μετάβαση
 • παγκόσμια ανταγωνιστική και ανθεκτική βιομηχανία

Πηγή: ec.europa.eu

Κάλεσμα σε συμμετοχή όλων των πόλεων και κοινοτήτων

Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, μια πρωτοβουλία που βοηθά τις κοινότητες να μοιραστούν και να εφαρμόσουν μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ή στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, μια πρωτοβουλία που φέρνει μια πολιτιστική και δημιουργική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Το περιβάλλον είναι κάτι που αφορά όλους μας, ας μην το ξεχνάμε!

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας