ecopress
Χρηματοδότηση έως 80.000 ευρώ παρέχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη βιομηχανία και ακαδημαϊκούς φορείς για διασυνοριακά πειράματα μεταφοράς τεχνολογίας. Η SMART4ALL απευθύνει την 1ηΑνοιχτή Πρόσκληση... Χρηματοδότηση έως 80.000 ευρώ για τεχνολογικές συνέργειες στη βιομηχανία

Χρηματοδότηση έως 80.000 ευρώ παρέχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη βιομηχανία και ακαδημαϊκούς φορείς για διασυνοριακά πειράματα μεταφοράς τεχνολογίας.

Η SMART4ALL απευθύνει την 1ηΑνοιχτή Πρόσκληση για Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (CTTE)

  
Λήξη Υποβολών1 Μαρτίου 2021, 17:00 CET
ΔικαιούχοιΠανεπιστημιακά & Ερευνητικά ιδρύματα, Mικρομεσαίες Επιχειρήσεις , Πάροχοι τεχνολογίας
ΧρηματοδότησηΜέγιστη χρηματοδότηση ανά κοινοπραξία: έως 80,000€ EUFunds
Πληροφορίεςhttps://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now/
Υποβολή Προτάσεωνhttps://smart4all.fundingbox.com/

Το SMART4ALL προσκαλεί υποψήφιους για την 1η Ανοιχτή Πρόσκληση σε Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας CTTE. Τα βραβεία αποτελούν μέρος του προγράμματος SMART4ALL που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Σχετικά με τα Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (Cross-domain Technology Transfer Experiments – CTTEs)

Τα CTTEs είναι σύντομης διάρκειας (6-9 μήνες) πειράματα που εστιάζουν σε έναν από τους τέσσερις κατακόρυφους άξονες (Ψηφιοποιημένες Μεταφορές, Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον, Ψηφιοποιημένη Γεωργία και Ψηφιοποίηση Οπουδήποτε). Τα CTTEs θα δώσουν την ευκαιρία να δημιουργηθούν συνέργειες και να προσφέρουν καθοδήγηση επιταχύνοντας την επιτυχή εμπορευματοποίηση καινοτόμων προϊόντων.

Σε αυτό τον τύπο πειραμάτων, εμπλέκονται 3 διαφορετικές οντότητες από τουλάχιστον δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Ένας Ακαδημαϊκός / Βιομηχανικός Πάροχος Τεχνολογίας μεταφέρει μια καινοτόμα τεχνολογία σε έναν Βιομηχανικό / Ακαδημαϊκό Εταίρο που τη λαμβάνει ως πρώιμος Αποδέκτης Τεχνολογίας και στη συνέχεια ένας Βιομηχανικός Εταίρος Παραγωγής επεκτείνει την αλυσίδα προς την προϊοντοποίηση. Οι εταίροι θα υποβάλουν αίτηση μαζί ως κοινοπραξία μέσω ενός απλού εντύπου υποβολής ηλεκτρονικά.

Η κοινοπραξία μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:

Πάροχος ΤεχνολογίαςΑποδέκτης ΤεχνολογίαςΕταίρος Παραγωγής
Ακαδημαϊκός, Χώρα1Βιομηχανικός, Χώρα1 ή 2 

Βιομηχανικός, Χώρα 2, 1 ή 3

Βιομηχανικός, Χώρα1Ακαδημαϊκός, Χώρα1 ή 2
Βιομηχανικός, Χώρα1Βιομηχανικός, Χώρα1 ή 2

Επικεφαλής εταίρος πρέπει πάντα να είναι ένας από τους Βιομηχανικούς φορείς (SME/Slightly Bigger Enterprise).

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Οι κοινοπραξίες αποτελούνται από τρεις διαφορετικές οντότητες από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες περιλαμβάνοντας έναν Ακαδημαϊκό / Βιομηχανικό Εταίρο που λειτουργεί ως Πάροχος Τεχνολογίας, ένα Βιομηχανικό / Ακαδημαϊκό Εταίρο που λειτουργεί ως Αποδέκτης Τεχνολογίας και ένα Βιομηχανικό Εταίρο που λειτουργεί ως ένας Εταίρος Παραγωγής επεκτείνει την παραγωγική αλυσίδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι κοινοπραξίες μπορούν να περιλαμβάνουν τον ακόλουθο τύπο εταίρων:

  • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες, όπως ορίζονται στη σύσταση της επιτροπής της ΕΕ (EUrecommendation 2003/361).
  • Πάροχοι τεχνολογίας

Οι επιλέξιμες χώρες είναι: Κράτη Μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου), H2020 σχετιζόμενες χώρες και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που δεν αναφέρονται παραπάνω και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του προγράμματος εργασίας H2020.

Επιπροσθέτως, καθώς ένας από τους στόχους του SMART4ALLείναι να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με έμφαση στις Ευρωπαϊκές χώρες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, θα δοθεί προτεραιότητα στις διασυνοριακές κοινοπραξίες, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέλος από τις ακόλουθες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σερβία.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες ΔΕΝ μπορούν να συμπεριλάβουν εταίρους του προγράμματος SMART4ALL.

Οικονομική Υποστήριξη

Οι εταίροι των CTTEθ α αιτηθούν οικονομική στήριξη υποβάλλοντας μια κοινή πρόταση που περιγράφει το CTTE και το τεχνικό πλάνο καθώς και μια λεπτομερή εκτίμηση για τα σχετιζόμενα κόστη.

  • Οικονομική Υποστήριξη ανά CTTE

Τα πειράματα CTTE θα υποστηρίζονται με εφάπαξ ποσό έως και 80.000 ευρώ

  • Οικονομική Υποστήριξη ανά CTTE εταίρο

Κάθε CTTE εταίρος μπορεί να λάβει μία μέγιστη χρηματοδότηση έως και 60.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση δίνεται στον επικεφαλής εταίρο, που θα διανείμει τα αντίστοιχα ποσά στους υπόλοιπους εταίρους ανάλογα με το πλάνο που έχει υποβληθεί στην πρόταση.

Πολλαπλές υποβολές και συμμετοχή σε άλλες ανοιχτές προσκλήσεις του προγράμματος SMART4ALL και οποιουδήποτε άλλου προγράμματοςH2020 I4MS και SAE (Smart Anything Everywhere) project.

Καμία νομική οντότητα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί δύο φορές στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης CTTEτου προγράμματοςSMART4ALL. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός συμμετέχει σε περισσότερες από μία κοινοπραξίες μεταξύ των επιλεγμένων έργων, θα χρηματοδοτηθεί μόνο η κοινοπραξία με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δε θα δοθεί οικονομική στήριξη σε μεμονωμένα νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση μεγαλύτερη από 100.000 ευρώ μέσω ανοικτών προσκλήσεων (Financial Supportto Third Parties = FSTP = cascadefunding) απόH2020 I4MS (https://i4ms.eu/) καιSAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) προγράμματα. Αυτός ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει καμία κοινοτική συνεισφορά που λαμβάνει ή έχει λάβει ο οργανισμός από συμμετοχή σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (FP7/H2020). Η συμμετοχή ως δικαιούχου σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν επηρεάζει τη συμμετοχή σε ανοικτές προσκλήσεις του SMART4ALL. Επιπλέον, κάθε νομική οντότητα ή κοινοπραξία που συμμετέχει σε αυτήν την ανοικτή πρόσκληση θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για οποιεσδήποτε άλλες ανοιχτές προσκλήσεις του SMART4ALL, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα παραπάνω όρια.

Υπηρεσία εύρεσης εταίρων

Για αναζήτηση συνεργατών με στόχο την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του SMART4ALL, δημιουργήθηκε υπηρεσία εύρεσης εταίρων που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://matchmaking.smart4all-project.eu/.

Πώς να υποβάλλετε;

Ο Οδηγός Υποβολής και συχνές ερωτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα του SMART4ALLApplicationKit (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now)

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων:https://smart4all.fundingbox.com/

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων CTTE είναι 1 Μαρτίου 2021, 17:00 CET.

Σχετικά με το πρόγραμμα SMART4ALL

Το SMART4ALL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ και στοχεύει στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Κόμβου Καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 25 εταίρων από 16 χώρες, αλλά στοχεύει να προσεγγίσει περισσότερες.

Ο Ψηφιακός Κόμβος ΚαινοτομίαςSMART4ALLαναπτύσσει ικανότητες μεταξύ Ευρωπαίων ενδιαφερομένων μερών μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων, διασυνοριακών πειραμάτων που μεταφέρουν γνώσεις και τεχνολογία μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Βιομηχανίας. Το έργο στοχεύει σε κυβερνοφυσικά συστήματα, σε υπολογιστικά συστήματα χαμηλής ενέργειας και στο Διαδίκτυο-των-Πραγμάτων συνδυάζοντας ένα σύνολο μοναδικών χαρακτηριστικών κάτω από ένα κοινό όραμα με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικούς τομείς εφαρμογών.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας