ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή Τίθενται οριστικά εκτός κτηματαγοράς χιλιάδες ακίνητα και αλλάζουν οι κανόνες για τις μεταβιβάσεις σε 14 περιοχές της Αττικής, ανάμεσα τους και... Αττική: κυρώθηκαν δασικοί χάρτες σε 14 περιοχές, ανατροπές στην κτηματαγορά

Του Αργύρη Δεμερτζή

Τίθενται οριστικά εκτός κτηματαγοράς χιλιάδες ακίνητα και αλλάζουν οι κανόνες για τις μεταβιβάσεις σε 14 περιοχές της Αττικής, ανάμεσα τους και πολυπληθείς Δήμοι,  για τις οποίες έγινε μερική κύρωση δασικών χαρτών.

Στις περιοχές για τις οποίες εκδόθηκαν οι αποφάσεις μερικής κύρωσης  του δασικού χάρτη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μαζί με σχετικούς χάρτες ως αναπόσπαστα παραρτήματα, όλα τα ακίνητα  που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες αποτυπώνονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, δηλαδή χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν δασικές εκτάσεις  δεν μπορούν πλέον να μεταβιβαστούν.

Δείτε εδώ στο ecopress, τι κάνουμε μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη

Άκυρες οι μεταβιβάσεις

Η νομοθεσία  (ν. 3889/2010) προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά ότι «μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης».

Παράλληλα «παγώνουν» και οι μεταβιβάσεις για τα ακίνητα για τα οποία έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις μέχρι την τελική εκδίκαση τους από τις Ειδικές Επιτροπές Ενστάσεων. Πράγμα που σημαίνει πολύμηνες καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες. Σημειώνεται ότι εκκρεμούν περισσότερες συνολικά από 170.000 ενστάσεις στους δασικούς χάρτες και το ΥΠΕΝ εξετάζει νομοθετικά μέτρα για την επίσπευση της λειτουργίας των επιτροπών.

Νέα τοπογραφικά  

Για τα χιλιάδες άλλα ακίνητα,  που βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές,  ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αφορά και στις μη δασικές εκτάσεις είναι οριστικός και δεν αλλάζει. Για αυτό τον λόγο η νομοθεσία επιτρέπει να συνεχίζονται απρόσκοπτα όλες οι συναλλαγές και τα συμβόλαια σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή για εκτάσεις που στον δασικό χάρτη δεν χαρακτηρίζονται ως δασικές δεν χρειάζεται πιστοποιητικό Δασαρχείου. Ωστόσο το πιστοποιητικό αντικαθίσταται από την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού,  που αναγράφεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος. Πράγμα που σημαίνει ότι όσοι ιδιοκτήτες έχουν προετοιμαστεί για αγοραπωλησίες στις συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής θα πρέπει να μεριμνήσουν για νέα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία θα έχουν αναφορά στους νέους μερικώς κυρωμένους δασικούς χάρτες.

Οι περιοχές

Οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύτηκαν  στο ΦΕΚ αφορούν σε μερική κύρωση των δασικών χαρτών στις παρακάτω περιοχές:

-Δήμων Αμαρουσίου, Ν. Ιωνίας, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα καθώς και των δημοτικών ενοτήτων: α) Μελισσίων Δήμου Πεντέλης, β) Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, γ) Πικερμίου & Ραφήνας Δή­μου Ραφήνας – Πικερμίου, δ) Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνα Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

-Δή­μου Χαλανδρίου και των δημοτικών ενοτήτων: α) Γλυκών Νερών και Παιανίας δήμου Παιανίας, β) Σπάτων δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, γ) Χολαργού δήμου Παπάγου – Χολαργού Περιφερει­ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Και

-Δήμου Κρωπίας

Τα περιγράμματα

Οι αποφάσεις  της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συνοδεύονται από  συνημμένα ψηφιακά διαγράμματα  (pdf) κλίμακας 1:25.000, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεων στα οποία αποτυπώνεται με:

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.

β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης σημειώνεται στις αποφάσεις ότι «ο δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρα­γράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει». Επίσης αναφέρεται στις αποφάσεις ότι:

-«Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της ως άνω παρα­γράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυν­σης Δασών Ανατολικής Αττικής στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρ­τη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαι­ρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμ. 326/ 14-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΒΛΒΟΡ1Κ-ΤΗ7) απόφασης θεώρη­σης, αποτελεί τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010».

Στα δικαστήρια

Σημειώνεται τέλος ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία «κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την παράλειψη να περιληφθεί σε αυτόν ορισμένη δασική εν γένει έκταση».

 

Δειτε εδώ στο ΦΕΚ την απόφαση (1)

Δείτε εδώ στο ΦΕΚ την απόφαση (2)

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας