ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Μεγάλες αυξήσεις για τους προέδρους δικηγόρους, τα μέλη δασολόγους και μηχανικούς και τους υπαλλήλους που ασκούν χρέη γραμματέα στις επιτροπές εξέτασης... Δασικοί χάρτες: μεγάλες αυξήσεις στις επιτροπές για τις 340.000 αντιρρήσεις

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Μεγάλες αυξήσεις για τους προέδρους δικηγόρους, τα μέλη δασολόγους και μηχανικούς και τους υπαλλήλους που ασκούν χρέη γραμματέα στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες αποφάσισαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών.

Οι αυξήσεις αμοιβών για τους συμμετέχοντες στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων γίνονται προκειμένου να επισπευτεί το έργο εξέτασης των 331.874 αντιρρήσεων, οι οποίες δημιουργούν «τρύπα» για εκτάσεις 2.552.218 στρεμμάτων στους δασικούς χάρτες και ταυτοχρόνως  μπλοκάρουν μεταβιβάσεις αγοραπωλησίες και οικοδομικές άδειες για τις  ιδιοκτησίες στις οποίες αφορούν.

Στόχος για 300 επιτροπές 

Με τη νέα απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης τίθεται  για τον πρόεδρο και τα μέλη των επιτροπών ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός συμμετοχής σε τέσσερις συνεδριάσεις ανά μέλος, συνδυαστικά με την ολοκλήρωση εξέτασης  25 υποθέσεων ανά συνεδρίαση και συνολικά 100 υποθέσεων στο τέλος εκάστου μήνα ενώ προβλέπεται και «πριμ» ανά υπόθεση πέρνα των 100 ανά μήνα.

Το ΥΠΕΝ προγραμματίζει να συγκροτηθούν περί τις συνολικά 300 επιτροπές εξέτασης ενστάσεων, ώστε με τους ρυθμούς που προβλέπει η νέα απόφαση των 100 υποθέσεων ανά μήνα να ολοκληρωθεί το έργο εξέτασης των 340.000 αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες σε ένα με ενάμιση χρόνο.

Οι αμοιβές των επιτροπών σύμφωνα με τη νέα απόφαση χρηματοδοτούνται από πόρους του Πράσινου Ταμείου ενώ οι νέες αμοιβές ισχύουν  μέχρι το τέλος του 2025.

Οι νέες αυξήσεις στις αμοιβές

Με τη νέα απόφαση των υπουργείων ΠΕΝ και Οικονομικών οι νέες αμοιβές για τους συμμετέχοντες στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες ως εξής:

-Για δικηγόρο πρόεδρος της επιτροπής: 800 ευρώ,  από 400 ευρώ (αύξηση 100%).

-Για δασολόγο, μέλος της επιτροπής,  υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα: 600 ευρώ, από 400 ευρώ (αύξηση 140%)

-Για μηχανικό, μέλος της επιτροπής:  600 ευρώ, από 400 ευρώ (αύξηση 140%)

-Για δημόσιο υπάλληλο, γραμματέας της επιτροπής: 400 ευρώ από 150 ευρώ (αύξηση 200%).

Θα ανταποκριθούν δικηγόροι και μηχανικοί; 

Παράγοντες που γνωρίζουν το αντικείμενο των δασικών χαρτών σημειώνουν προς το ecopress ότι οι αυξήσεις των αμοιβών είναι σημαντικές για να πάρει μπροστά το έργο των επιτροπών. Διατυπώνουν επιφυλάξεις για τους χρόνους που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση του συνολικού έργου, επισημαίνοντας ότι το υποχρεωτικό όριο των 100 υποθέσεων ανά μήνα απαιτεί πολύ συστηματικό έργο και τα θέματα εξέτασης των αντιρρήσεων σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολα και πολύπλοκα και απαιτούν διεξοδικό έλεγχο. Συνδυαστικά  οι ίδιοι παράγοντες λένε ότι θα φανεί στην πράξη εάν με τη νέα αμοιβή θα ανταποκριθούν κυρίως οι δικηγόροι αλλά και οι μηχανικοί,  οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν πολλές παράλληλες υποχρεώσεις.

Ρύθμιση για αντικατάταση δικηγόρου από δασολόγο

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα σε πολλές περιοχές της χώρας οι επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων υπολειτουργούν ή δεν έχουν συγκροτηθεί κυρίως λόγω των χαμηλών αμοιβών.

«Στις επιτροπές αυτές συμμετέχει ένας νομικός τον οποίο ο το­πικός δικηγορικός Σύλλογος ορίζει, ένας μηχανικός που ορίζεται από το ΤΕΕ, κι ένας δασολόγος από τη Δασική Υπηρεσία. Σε αρκετές περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι οι δικηγόροι και οι αναπληρωτές τους παραιτούνταν, διότι θεωρούσαν ότι έχει πολύ φόρτο εργασίας και είναι λίγη η αμοιβή τους», όπως δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός ΠΕΝ Γιώργος Αμυράς.

O ίδιος παράλληλα ανακοίνωσε ότι το υπουργείο θα προωθήσει.νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία  θα αντιμετωπίζεται μεταξύ άλλων το σύνηθες πρόβλημα της αδρανοποίησης των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, λόγω παραίτησης των Προέδρων τους (προεδρεύει δικηγόρος που επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ λίστας που έχει υποβάλλει ο κατά τόπους Δικηγορικός Σύλλογος). Σε τέτοια περίπτωση, ο Πρόεδρος θα αντικαθίσταται από δασολόγο, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να λειτουργήσει, με δυο πλέον δασολόγους και ένα μηχανικό.

Η νέα απόφαση για τις αμοιβές των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων

Στη νέα απόφαση των υπουργείων ΠΕΝ και Οικονομικών όπως δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» αναλυτικά προβλέπονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 ιδίου άνω άρθρου, ως ακολούθως:

α. Πρόεδρος, οκτακόσια ευρώ (800€).

β. Μέλος δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εξακόσια ευρώ (600€).

γ. Μέλος μηχανικός, εξακόσια ευρώ (600€).

δ. Γραμματέας τετρακόσια ευρώ (400€).

Το σύνολο της ανωτέρω αποζημίωσης κατά άτομο, με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο, καταβάλλεται εφόσον κατά μήνα τηρηθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος, συνδυαστικά με την ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση και συνολικά εκατό (100) υποθέσεων στο τέλος εκάστου μήνα. Κατ’ εξαίρεση για το μήνα Αύγουστο, με την προϋπόθεση εξέτασης 100 υποθέσεων από την ΕΠ.Ε.Α., καταβάλλεται αποζημίωση, ίση με το κλάσμα του αριθμού των υποθέσεων στην εξέταση των οποίων συμμετείχε το μέλος, ο πρόεδρος ή γραμματέας δια του συνολικού αριθμού υποθέσεων που εξετάστηκαν το μήνα από την ΕΠ.Ε.Α., επί της μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου μέλους, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων [συμμετοχή σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος και ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση].

Ως μήνας εντός του οποίου τηρούνται τα ανωτέρω, νοείται η ημερολογιακή περίοδος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής των αντιρρήσεων.

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση του συνόλου των εκατό (100) υποθέσεων στο τέλος τού μήνα, έχοντας εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρακτικό.

Κατ’ εξαίρεση, για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή κατ’ αναπλήρωση των τακτικών μελών, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το κλάσμα των συνεδριάσεων που έλαβαν μέρος στο μήνα, δια των υποχρεωτικών συνεδριάσεων [τέσσερις (4) ανά μήνα] επί της μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου τακτικού μέλους, τηρουμένης της προϋπόθεσης ολοκλήρωσης εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση που συμμετέχουν και παράλληλα η ΕΠ.Ε.Α. στο τέλος του μήνα να έχει ολοκληρώσει την εξέταση εκατό (100) υποθέσεων.

Αναλόγως περικόπτεται η αποζημίωση του απόντος λόγω κωλύματος τακτικού μέλους, Προέδρου ή Γραμματέως της ΕΠ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής βεβαιώνει για τη συμμετοχή των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών και του γραμματέα.

Άρθρο 2

Για όσες υποθέσεις πέραν των εκατό (100) του άρθρου 1 της παρούσας εξεταστούν, καταβάλλεται αποζημίωση ανά ολοκληρούμενη υπόθεση εντός του διαστήματος του ενός (1) μηνός, ως εξής:

α. Πρόεδρος, οκτώ ευρώ (8€).

β. Μέλος δασολόγος, έξι ευρώ (6€).

γ. Μέλος μηχανικός, έξι ευρώ (6€).

δ. Γραμματέας τέσσερα ευρώ (4€).

Η ανωτέρω αποζημίωση για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή κατ’ αναπλήρωση των τακτικών μελών, καταβάλλεται για τον αριθμό των υποθέσεων που επελήφθησαν αυτοί.

Οι αποζημιώσεις των μελών των ΕΠ.Ε.Α. καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Πράσινο Ταμείο, κατόπιν βεβαίωσης των προϊσταμένων των οικείων Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ως προς την πληρότητα και ορθότητα των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης αποζημίωσης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

Η παρούσα συνιστά έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, που αντιστοιχεί στο ανωτέρω υπ’ αριθμόν (18) του προοιμίου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η διάρκεια της παρούσας απόφασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2025.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση  εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας