Του Αργύρη Δεμερτζή/ Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να έρθει στο σπίτι ή την επιχείρηση σας – μάλιστα χωρίς προειδοποίηση-  και να διακόψει την παροχή... ΔΕΔΔΗΕ: διακοπή ρεύματος λόγω ΥΔΕ και σε πληρωμένους λογαριασμούς!

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να έρθει στο σπίτι ή την επιχείρηση σας – μάλιστα χωρίς προειδοποίηση-  και να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και εάν έχετε εξοφλήσει κανονικά τους λογαριασμούς σας!

Επίσημη ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, που δημοσιεύει το ecopress κάνει γνωστό προς κάθε κατεύθυνση και σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ότι ο διαχειριστής του δικτύου είναι υποχρεωμένος από τη νομοθεσία να διακόψει την παροχή ρεύματος εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν έχει προβεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών  στον επανέλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους και στην έκδοση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι:  -«O ΔΕΔΔΗΕ από την πλευρά του, υποχρεούται εκ του νόμου (Ν.4483/1965 – ΦΕΚ 118Α/1965, Υ.Α. Φ.75/1816/88/27.02.2004- ΦΕΚ 140Β/2004, Υ.Α.

41392/3281/20.07.1976 ΦΕΚ 965Β/1976) να προβεί στη διακοπή της σύνδεσης των παροχών στις οποίες δεν έχει γίνει επανέλεγχος της εγκατάστασης, για λόγους ασφαλείας. Η Εταιρία ενημερώνει με επιστολή τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των οποίων η περίοδος ισχύος της ΥΔΕ έχει παρέλθει, αφήνοντας μεγάλο χρονικό περιθώριο (έως και έξι μήνες) για την προσκόμιση του εν λόγω πιστοποιητικού, υπογραμμίζοντας πως αν δεν κατατεθεί μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία, είναι υποχρεωμένος βάσει νόμου να προχωρήσει στη διακοπή της ηλεκτροδότησης χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση».

Aσφάλειαπροσώπων και περιουσιών

Ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει στην ανακοίνωση του ότι «η βαρύτητα και η σημασία των ουσιαστικών επανελέγχων των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αφού αυτοί άπτονται της ασφάλειας και ακεραιότητας προσώπων και περιουσιών, δηλαδή οι επανέλεγχοι εξασφαλίζουν τους ίδιους τους καταναλωτές έναντι υπαρκτών κινδύνων (ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά κλπ) που μέχρι σήμερα δεν έχουν πλήρως αποτραπεί, και που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν οδηγήσει έως και στην απώλεια ζωής.

Για αυτούς τους λόγους και για τη διασφάλισή τους, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων οφείλουν, με πρωτοβουλία και ευθύνη τους, να προβαίνουν στον επανέλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους και στην έκδοση νέας ΥΔΕ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά, οι κατοικίες πρέπει να επανελέγχονται μετά από 14 έτη, οι επαγγελματικοί χώροι ανά 7 έτη, οι υπαίθριες εγκαταστάσεις ανά 1 έτος κλπ.

Επίσης, νέα ΥΔΕ πρέπει να εκδίδεται μετά από επανέλεγχο σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης του ακινήτου, επέκτασης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή μεταβολής της συμφωνημένης ισχύος αυτής, καθώς και μετά από σοβαρές ζημιές που επέρχονται λόγω θεομηνιών κ.λπ.».

Προς διευκόλυνση των καταναλωτών, ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει στην ανακοίνωση του ότι  «λειτουργεί διαδικτυακή εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  δείτε εδώ η οποία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες των ακινήτων να πληροφορούνται για την ημερομηνία λήξης της ΥΔΕ που είναι κατατεθειμένη στα αρχεία της Εταιρίας, δηλαδή να ενημερώνονται κατά πόσον η ΥΔΕ είναι σε ισχύ ή έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει σύντομα».

Ενημέρωση των καταναλωτών

Για το θέμα που ανακύπτει ο Δημήτρης Δανιηλίδης, υπεύθυνος  της Solarcell Technologies Group δηλώνει στο ecopress  ότι η πρόβλεψη του νόμου, που υποχρεούται να εφαρμόσει ο ΔΕΔΔΗΕ  για έκδοση ΥΔΕ και επανέλεγχο της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου εάν εφαρμοστεί σωστά και με την αναγκαία ενημέρωση των καταναλωτών είναι απολύτως σωστό και αναγκαίο προληπτικό μέτρο.

Ο ίδιος σημειώνει ότι  οι καταναλωτές εξ αντικειμένου δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση τους. Η παραπομπή των ιδιοκτητών από τον ΔΕΔΔΗΕ σε διαδικτυακή εφαρμογή για να πληροφορηθούν  την ημερομηνία λήξης της ΥΔΕ,  όχι μόνον δεν αρκεί αλλά μπορεί να θεωρηθεί και ως άλλοθι για την αιφνιδιαστική διακοπή της παροχής ρεύματος. Προτείνει δε να αναλάβει πρωτοβουλία ο ΔΕΔΔΗΕ να ενημερώσει τους καταναλωτές εκ των προτέρων, με ενημερωτικό σημείωμα, μέσω των λογαριασμών ρεύματος, που αποστέλλουν η ΔΕΗ και οι ιδιώτες πάροχοι.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της Solarcell Technologies Group  το κόστος επανελέγχου της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης και της έκδοσης ΥΔΕ ενός ακινήτου είναι της τάξης των 50 έως 70 ευρώ. Παράλληλα  στα οφέλη των ιδιοκτητών τονίζει ο ίδιος είναι  κυρίαρχα τα θέματα ασφάλειας, που μπορεί εξαιτίας προβληματικής ηλεκτρικής εγκατάστασης να κοστίσουν ακόμη και ανθρώπινες ζωές ή και σε ανεπανόρθωτες ζημιές του ίδιου του ακινήτου.

«Είναι πολλά τα περιστατικά που γίνονται μεγάλες ή μικρότερες ζημιές από προβλήματα στην ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου», λέει ο Δ. Δανιηλίδης και εξηγεί ότι ο επανέλεγχος της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου και οι προβλεπόμενες διορθώσεις και παρεμβάσεις για την έκδοση ΥΔΕ προστατεύει τους ιδιοκτήτες από:

-Απρόβλεπτες βλάβες, που κάνουν ζημιά σε συσκευές και στην ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου (πίνακας, πρίζες κλπ).

-Μεγάλες δαπάνες για ξήλωμα και επανεγκατάσταση γραμμών, σε τοίχους δάπεδα κλπ.,  όπως συμβαίνει όταν διαπιστώνεται ότι σε περίπτωση υπερφόρτωσης της γραμμής γίνονται ζημιές σε συσκευές ή και στον φωτισμό.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, όπως τονίζει ο εκπρόσωπος της Solarcell Technologies Group ότι σε περίπτωση ζημίας από εξακριβωμένη αιτία προβληματικής λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης το ασφαλισμένο ακίνητο δεν καλύπτεται ασφαλιστικά εάν δεν υπάρχει εν ισχύει Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Διαδικτυακή εφαρμογή

Οι καταναλωτές μπορούν μέσω της  διαδικτυακής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση δείτε εδώ να διαπιστώσουν την υποχρέωση τους για την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας