ecopress
Το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Πάτρας, που περιλαμβάνει νέα, εν εξέλιξη και ολοκληρωμένα  έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως επίσης αναγκαία αντιπλημμυρικά και περιβαλλοντικά τεχνικά... ΔΕΥΑ Πάτρας: Το τεχνικό  πρόγραμμα για ύδρευση, αποχέτευση και αντιπλημμυρικά έργα

Το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Πάτρας, που περιλαμβάνει νέα, εν εξέλιξη και ολοκληρωμένα  έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως επίσης αναγκαία αντιπλημμυρικά και περιβαλλοντικά τεχνικά έργα για το τρίτο μεγαλύτερο μητροπολιτικό συγκρότημα της χώρας συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις σχετικές επίσημες παρουσιάσεις:  Στο πλαίσιο του τεχνικού προγράμματος:

ΥΔΡΕΥΣΗ

– Ολοκληρώθηκε το έργο «Εφαρμογή προηγμένων μεθόδων του δικτύου ύδρευσης» στην περιοχή του πρώην Δήμου Πατρέων κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό σύστημα για τον έλεγχο των παροχών και πιέσεων και γενικά της διαχείρισης του νερού.

– Ολοκληρώνεται το έργο αξιοποίησης των πηγών στη περιοχή της Πιτίτσας για υδροδότηση της περιοχής Ρίου-Αγ. Βασιλείου το οποίο καθυστερεί μετά την παρέμβαση του δασαρχείου ζητώντας την σύνταξη σχετικής μελέτης, ενώ πρόκειται για αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου.

– Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για αντικατάσταση 45 χιλιομέτρων προβληματικών δικτύων με συχνές βλάβες λόγω παλαιότητας και λόγω ακατάλληλου ή αμφιβόλου ποιότητας υλικού (δίκτυα από αμιαντοσωλήνες και σιδηροσωλήνες).

– Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για μετατόπιση υδρομέτρων εκτός ιδιοκτησιών.

– Δημοπρατείται το έργο «Εφαρμογή προηγμένων μεθόδων του δικτύου ύδρευσης» στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους το οποίος έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 2.350.000,00€ -Δημοπρατήθηκε στις 21-11-2017.

– Εχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (Β΄φάση) το έργο «Αντικατάσταση δικτύων νοτιοανατολικών περιοχών Δήμου Πάτρας» συνολικού μήκους 50 χιλιομέτρων, προϋπολογισμού 3.500.000,00€.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ολοκληρώθηκαν μελέτες και έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έργα κατασκευής δικτύων λυμάτων συνολικού μήκους 90 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 46.665.000,00€

Συγκεκριμένα:

1) “Έργα αποχέτευσης υποζωνών Α2.2 και Α2.3″, προϋπολογισμού 3.400.000,00 € πρό ΦΠΑ, στη Παραλία Προαστείου Πατρών, μεταξύ Χαράδρου και οδού Ευήνου, κάτω από την Ν.Ε.Ο. Πατρών Κορίνθου. Περιλαμβάνει δίκτυα λυμάτων συνολικού μήκους 7.820 μέτρων, δημοπρατήθηκε 10-10-2017.

2)” Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας”, προϋπολογισμού 15.000.000,00 € προ ΦΠΑ, στις περιοχές Βραχναίϊκα, Μονοδένδρι, Ροίτικα, Μιντιλόγλι, Παραλία, Οβρυά, Σαραβάλι. Περιλαμβάνει δίκτυο λυμάτων συνολικού μήκους 58.050 μέτρων και 4 αντλιοστάσια λυμάτων.

3) “Επέκταση ΕΕΛ Πάτρας”, προϋπολογισμού 9.915.000,00 € προ ΦΠΑ, για δυναμικότητα 30.000 ισοδύναμων κατοίκων.

4) “Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών υποζωνών Α6 – Α7 πόλεως Πατρών και συναφείς εργασίες”, προϋπολογισμού 8.300.000,00 € προ ΦΠΑ, περιοχής Παραλιακής ζώνης Ακτής Δυμαίων από Παπαφλέσσα μέχρι Γλαύκο. Περιλαμβάνει δίκτυο λυμάτων συνολικού μήκους 7.201 μέτρων και 2 αντλιοστάσια λυμάτων.

5) “Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης Α2.5”, προϋπολογισμού 3.450.000,00 € πρό ΦΠΑ, περιοχής Aγ. Παντελεήμονα, πλάζ, μεταξύ των οδών Κανελλοπούλου και Ευήνου, κάτω από την οδό Αυστραλίας. Περιλαμβάνει δίκτυο λυμάτων συνολικού μήκους 6.185 μέτρων και 1 αντλιοστάσιο λυμάτων.

6) “Βασικά έργα Αποχέτευσης υποζωνών Α3α και Α3β”, προϋπολογισμού 6.600.000,00 € πρό ΦΠΑ, περιοχής Έξω Αγυιά και Βορείως Έξω Αγυιά, στην περιοχή μεταξύ χειμάρρου Μειλίχου και οδού Κανελλοπούλου, κάτω από την οδό Αυστραλίας. Περιλαμβάνει δίκτυο λυμάτων συνολικού μήκους 10.169 μέτρων και 2 αντλιοστάσια λυμάτων.

Με την κατασκευή των παραπάνω δικτύων προβλέπεται η σύνδεση χιλιάδων ιδιοκτησιών με το σύστημα αποχέτευσης και ως εκ τούτο η απαλλαγή τους από τους βόθρους και της διαχρονικής επιβάρυνσης για την αποκομιδή των βοθρολυμάτων.

Η σύνδεση των περιοχών Ρίου – Αγ. Βασιλείου – Οβρυάς – Μιντιλογλίου – Ροϊτίκων – Μονοδενδρίου και Βραχνεϊκων προϋποθέτει την κατασκευή της επέκτασης των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, έργο το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ δεν μπορεί μέχρι σήμερα να δημοπρατηθεί με ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών επειδή δεν έχει αποφασιστεί η δημιουργία μητρώου για την δημοπράτηση και την υπογραφή σύμβασης για έργα που κατασκευάζονται με το σύστημα μελέτη – κατασκευή.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στην σχετική εισήγηση τονίστηκε ότι η ΔΕΥΑΠ επανειλημμένως έχει επισημάνει τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο την έλλειψη δικτύων ομβρίων και αντιπλημμυρικών έργων σε πολλές περιοχές του Δήμου και κυρίως των πρώην Καποδιστριακών Δήμων καθώς και τις συνέπειες σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων.

Χαρακτηριστικά της ανυπαρξίας των αντιπλημμυρικών έργων αλλά και τις αδιαφορίας των Κυβερνήσεων και των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών είναι το γεγονός ότι η κάλυψη του Διακονιάρη μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ως συγκοινωνιακό έργο και όχι αντιπλημμυρικό και δεν ολοκληρώθηκαν ούτε οι ελάχιστες παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν ώστε περιοχές που γειτνιάζουν με το Διακονιάρη να κινδυνεύουν σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων.

Τα έργα που απαιτούνται για την αντιπλημμυρική προστασία και σύμφωνα με τις μελέτες της ΔΕΥΑΠ έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 100.000.000 ευρώ περίπου.

Έργα τα οποία δεν θεωρούνται επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τον Κρατικό προϋπολογισμό και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η ΔΕΥΑΠ με το ελάχιστο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει εκπονεί μελέτες για την κατασκευή συλλεκτήρων στις πιο ευάλωτες περιοχές.

Στο προηγούμενο διάστημα προχώρησε στην αντικατάσταση αγωγών ομβρίων στην περιοχή του κέντρου της Πάτρας και συνεχίζει με ανάλογες παρεμβάσεις σε όλο το μήκος από Αγ. Νικολάου έως Γούναρη.

Για το 2018 προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα η κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων σε περιοχές που γειτνιάζουν με τους ποταμούς Γλαύκο και Διακονιάρη.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

– Συντήρηση δεξαμενών αερισμού για πρώτη φορά από τη λειτουργία του.

– Βελτίωση απόσμησης δεξαμενής εξόδου και φρεατίων με αεροστεγή κατασκευή GRP.

– Έργα βελτίωσης της λειτουργίας της Εγκατάστασης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας