ecopress
Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGEnvironment) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 ανακοίνωσαν την προκήρυξη... DGEnvironment- ΠΑΣΕΠΠΕ:  «Τρέχουν» οι προθεσμίες των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον και Ελληνικών Βραβείων Περιβάλλοντος

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGEnvironment) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 ανακοίνωσαν την προκήρυξη του νέου κύκλου για την Ελλάδα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awardsfor the Environment), τα οποία  διοργανώνονται για 7η συνεχόμενη φορά. Παράλληλα  ανακοινώθηκε η προκήρυξη των Ελληνικών Βραβείων Περιβάλλοντος, τα οποία ο ΠΑΣΕΠΠΕ διοργανώνει για 3η φορά.

Οι ανακοινώσεις των προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον και των Ελληνικών Βραβείων Περιβάλλοντος έγιναν σε συνέντευξη Τύπου, στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα. Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣΕΠΠΕ Αντώνης Παπαδάκης, πλαισιωμένος από τον Χαράλαμπο Χαραλαμπίδη, σύμβουλο δημοσίων σχέσεων του ΠΑΣΕΠΠΕ και τον δημοσιογράφο Μιχάλη Σταθακόπουλο, συντονιστή της εκδήλωσης, απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους αλλά και εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο, που πήραν μέρος στην εκδήλωση, προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση των δύο αυτών θεσμών, αναφέρθηκε αναλυτικά στους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής τους αλλά και στη σημασία τους.  

Με σύντομη παρέμβαση του, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης δήλωσε την υποστήριξη του στις πρωτοβουλίες της  Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΠΑΣΕΠΠΕ, τόνισε ότι θα συμβάλλει για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των ΟΤΑ στους διαγωνισμούς και υπογράμμισε τη σημασία των βραβείων, που εξυπηρετούν σημαντικές έννοιες, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η αξιοσύνη, η ευγενής άμιλλα και η προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣΕΠΠΕ κ Παπαδάκης ξεκίνησε την τοποθέτηση του, παρουσιάζοντας τον Σύνδεσμο και τις δραστηριότητες του σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Σημείωσε ειδικότερα ότι ο  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 2001 από 120 εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια προστασίας του περιβάλλοντος και περιλαμβάνει διαχειριστικές, κατασκευαστικές, τεχνολογικές εταιρείες, βιομηχανίες, εταιρείες που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και εξειδικευμένες μελετητικές εταιρείες και προμηθευτές προϊόντων. Ο Σύνδεσμος στοχεύει με θέσεις, εκδηλώσεις, πληροφόρηση και συνέργειες των μελών του να συμβάλει δυναμικά στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών της χώρας μας, με παράλληλη ανάπτυξη των εταιρειών του κλάδου. Επίσης, είπε ότι ο ΠΑΣΕΠΠΕ εκπροσωπεί την χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τη Διαχείριση Αποβλήτων και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος (Fédération Européennedes Activitésdela Dépollutionetdel’ Environnent–FEAD – European Federation of Waste Management and Environmental Services), παρεμβαίνοντας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον εκσυγχρονισμό των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ομιλητή η παρουσίαση έχει ως εξής:

 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της DG Environment απονέμονται σε επιχειρήσεις που συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την συμβολή τους στην κυκλική οικονομία.

Στόχος και παράλληλα δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας ως παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης σε ένα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η ικανότητα μετατροπής βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής σε αναπτυξιακές ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την

εικόνα του περιβάλλοντος και να μεταβούμε με επιτυχία σε μια πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την DGEnvironment στην κυκλική οικονομία, η οποία συνοψίζεται πολύ εύστοχα στα τρία R (reduce, reuse, recycle – μείωση (αποβλήτων), επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση).

Μέσω των βραβείων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προβάλει κάθε ξεχωριστή οικονομική και περιβαλλοντική επίδοση καθώς και την ικανότητα καινοτομίας των επιχειρηματιών, την προσήλωσή τους στην κυκλική οικονομία και την αποτελεσματική χρήση των μέσων για την παροχή αξιόπιστων και αξιοποιήσιμων πληροφοριών, όπως το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EcoManagement and Audit SchemeEMAS), την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας(EU Environmental Technology  Verification – ETV) και το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (European Ecolabel).

Στην Ενωμένη Ευρώπη των 28 χωρών όλο και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Έχει γίνει επίσης κατανοητό ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεών μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, όπως η έλλειψη πόρων ή από το πως μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε διάφορα υλικά και πως εξοικονομούμε ενέργεια ή επίσης και από την ικανότητά μας να παράγουμε πιο έξυπνα αγαθά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να επισκευαστούν και να ανακυκλωθούν.

Τα βραβεία αυτά στοχεύουν στην αναγνώριση και στην ανταμοιβή εμπνευσμένων μοντέλων, τα οποία οδηγούν στον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής οικονομίας με καινοτόμες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.

Τα European Business Award sforthe Environment, EBAE όπως συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε χάριν συντομίας, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1987 ως European Better Environment Awardsfor Industry με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού έτους περιβάλλοντος και είχαν ως στόχο να επιβραβεύσουν τεχνολογικές και αναπτυξιακές πρακτικές, οι οποίες οδηγούν στην βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2000 μετονομάστηκαν σε Ευρωπαϊκά Βραβεία για το Περιβάλλον (European AwardsfortheEnvironment), ενώ το 2004 έλαβαν τη σημερινή τους ονομασία και η πανευρωπαϊκή τελετή απονομής έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες με την ευκαιρία της «πράσινης εβδομάδας 2004».

Η τελευταία πανευρωπαϊκή απονομή έγινε πριν από ένα χρόνο στο Ταλίν, όπου συμμετείχαν συνολικά 148 επιχειρήσεις από 24 χώρες, εκ των οποίων 9 ήταν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν βραβευθεί στην Αθήνα σε ειδική τελετή τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική κατεύθυνση «Europe 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι στόχοι της στρατηγικής υλοποιούνται μέσω ορισμένων σημαντικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οι πρωτοβουλίες «InnovationUnion» και «ResourceEfficientEurope» εξασφαλίζουν ότι οι καινοτόμες ιδέες θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία.

Το 2011 υιοθετήθηκε το Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για την Οικολογική Καινοτομία (Ecoinnovation), που αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην ανάπτυξη και υλοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών και επιχειρησιακών πρακτικών οικολογικής καινοτομίας, στην ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων.

Το Σχέδιο Δράσης (Action Plan) του 2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κυκλικής οικονομίας(circulareconomy)προβλέπει την υιοθέτηση μέτρων που καλύπτουν έναν ολοκληρωμένο κλειστό κύκλο: από την παραγωγή, την κατανάλωση έως την διαχείριση των αποβλήτων και την δευτερογενή αγορά πρώτων υλών. Πιστεύεται ότι η κυκλική οικονομία θα απογειώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύοντας τις επιχειρήσεις από την έλλειψη πόρων και την διακύμανση των τιμών και βοηθώντας να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και καινοτόμες και περισσότερο αποτελεσματικές μέθοδοι παραγωγής και κατανάλωσης.

Συνοψίζοντας, κάθε δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει και ανταμείβει τις εταιρείες που αποδεικνύουν ενεργά τη δέσμευσή τους στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους πρακτικών.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απονέμονται στις παρακάτω 6 κατηγορίες.

  1. Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (ManagementAward)για πολύ μικρές (micro) και μικρές (small) επιχειρήσεις
  2. Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (ManagementAward) για μεσαίες (medium) και μεγάλες (large) επιχειρήσεις
  3. Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Products&ServicesAward)
  4. Βραβείο Διεργασίας (ProcessAward)
  5. Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας (InternationalBusinessCooperationAward)
  6. Βραβείο Επιχειρηματικότητας & Βιοποικιλότητας (Business&BiodiversityAward)

Στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να διαγωνισθούν σε περισσότερες από μια από τις 5 πρώτες κατηγορίες, ενώ η συμμετοχή στην 6η κατηγορία «Επιχειρηματικότητα &Βιοποικιλότητα» προϋποθέτει τη συμμετοχή σε τουλάχιστον μια από τις 5 πρώτες κατηγορίες.

 

1η& 2ηΚατηγορία – Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης (ManagementAward)

Το βραβείο απονέμεται σε επιχειρήσεις ή σε ομάδα επιχειρήσεων με στρατηγικό όραμα και σύστημα διαχείρισης, που τους επιτρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Για την αποτελεσματική επίτευξη αυτού του στόχου το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να καθοδηγείται από τις ακόλουθες 4 βασικές αρχές: στρατηγική ενσωμάτωσης, βελτίωση επιδόσεων, διαφάνεια και αξιοπιστία.

Η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι πρωτοπόρος στον τομέα της και ότι αποτελεί πρότυπο για άλλες επιχειρήσεις, ώστε να ακολουθήσουν τις 4 βασικές αρχές που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Η υιοθέτηση πρωτοποριακών εργαλείων διαχείρισης (management) από την εταιρεία, όπως τοEMAS(EcoManagementandAuditScheme) συμβάλλει θετικά στην αξιολόγησή της.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με το μέγεθός τους. Για το λόγο αυτό, από την προηγούμενη διοργάνωση δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες με τίτλο Management, ώστε να βραβευθούν τόσο οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις όσο και οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Ο χαρακτηρισμός των επιχειρήσεων ως πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες ορίζεται με σαφήνεια από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

 

Μέγεθος Εργαζόμενοι ΚύκλοςΕργασιών ή ΣύνολοΙσολογισμού Κατηγορία Βραβείου
Μεγάλη > 250 > € 50 εκ. > € 43 εκ. Μεσαία &μεγάλη επιχείρηση
Μεσαία < 250 ≤ € 50 εκ. ≤ € 43 εκ. Μεσαία &μεγάλη επιχείρηση
Μικρή < 50 ≤ € 10 εκ. ≤ € 10 εκ. Μικρή& πολύμικρή επιχείρηση
Πολύμικρή < 10 ≤ € 2 εκ. ≤ € 2 εκ. Μικρή& πολύμικρή επιχείρηση

 

3η Κατηγορία – Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Products&ServicesAward)

Το βραβείο αυτό αφορά στην επιτυχή διάθεση στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας με ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το προϊόν ή η υπηρεσία μπορεί να είναι κάποιο νέο ή η βελτίωση ενός παλαιότερου ή η καινοτόμος εφαρμογή ενός υπάρχοντος, με τρόπο που να προωθούνται περισσότερες βιώσιμες μορφές παραγωγής και κατανάλωσης ή να ευνοείται η κυκλική οικονομία. Το προϊόν ή η υπηρεσία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, κάνοντας παράλληλα πιο αποτελεσματική την χρήση των φυσικών πόρων και ελαχιστοποιώντας την χρήση επικίνδυνων ουσιών, τις εκπομπές αποβλήτων και ρυπαντών καθ΄όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος(π.χ. από την προέλευση του υλικού, την παραγωγή του, τη διανομή του έως και την χρήση του και την τελική του διάθεση).Το προϊόν ή η υπηρεσία θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμες και η παραγωγή και η κατανάλωσή τους θα πρέπει να συμβάλουν σε μια δίκαιη κοινωνική πρόοδο (equitablesocialprogress).

Οι επιχειρήσεις που θα βραβευθούν, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την «αιχμή» της αειφόρου ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελώντας πρότυπο για άλλες επιχειρήσεις. Η ύπαρξη Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος  (EuropeanEcolabel) ή κάποιας ισοδύναμης πιστοποίησης προϊόντος αξιολογείται θετικά για την βράβευση μιας επιχείρησης.

4η Κατηγορία – Βραβείο Διεργασίας (ProcessAward)

Με το βραβείο αυτό επιβραβεύεται η επιτυχής εφαρμογή μιας καινοτόμου ιδέας στις διεργασίες μιας επιχείρησης και στην παραγωγική της διαδικασία, η οποία ιδέα προστατεύει το περιβάλλον και προάγει την αειφορία.

Μια καινούργια παραγωγική διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή εντελώς νέων διεργασιών ή τεχνικών ή την καινοτόμο εφαρμογή των υφιστάμενων. Σε κάθε περίπτωση, η λύση που υιοθετείται θα πρέπει να έχει θετική συμβολή στην περιβαλλοντική πλευρά της αειφορίας και ταυτόχρονα να δίνει θετικές  οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές στην επιχείρηση. Η υιοθετούμενη τεχνολογία θα πρέπει να αυξάνει την αποδοτικότητα των χρησιμοποιούμενων πόρων και να μειώνει τον κύκλο ζωής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των πρώτων υλών και της ενέργειας, ελαχιστοποιώντας την χρήση επικίνδυνων ουσιών και μειώνοντας την  παραγωγή αποβλήτων.

 

5η Κατηγορία – Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας (InternationalBusinessCooperationAward)

Για την απονομή του βραβείου αυτού θα πρέπει ένας ιδιωτικός φορέας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συνεργαστεί με κάποιον άλλον φορέα από αναδυόμενη ή αναπτυσσόμενη χώρα. Ο φορέας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προέρχεται είτε από τον ιδιωτικό, είτε από τον δημόσιο τομέα, να είναι μη κυβερνητική οργάνωση ή να προέρχεται από τον ακαδημαϊκό τομέα.

Η επιχειρηματική αυτή συνεργασία θα πρέπει να έχει αξιοσημείωτη συμβολή σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία της αειφόρου ανάπτυξης(προστασία του περιβάλλοντος, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη) με τη μεταβίβαση ή την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ή καινοτομίας ή προϊόντος ή συστήματος διαχείρισης.

Η σχεδίαση της επιχειρηματικής συνεργασίας θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για την επίτευξη των στόχων της.

Για τον προσδιορισμό των αναδυομένων και αναπτυσσομένων χωρών χρησιμοποιείται ο σχετικός κατάλογος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

 

 

6η Κατηγορία – Βραβείο Επιχειρηματικότητας & Βιοποικιλότητας (Business&BiodiversityAward)

Η απονομή του βραβείου αυτού αφορά σε επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, σύστημα διαχείρισης προϊόντων και υπηρεσιών ή διεθνή συνεργασία που θα έχει μια σημαντική συμβολή στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και στην υποστήριξη των φυσικών οικοσυστημάτων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να οδηγηθούν σε αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, αποτελώντας παράδειγμα προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων.

Οι νικητές κατηγορίας αυτής επιλέγονται από τις εταιρείες που διαγωνίστηκαν σε μία από τις πέντε πρώτες κατηγορίες.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον;

 

Τα Βραβεία είναι ανοικτά σε εταιρίες καταχωρημένες στα μητρώα ενός εκ των 28κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των υπό ένταξη και υποψήφιων προς ένταξη χωρών (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία). Οι εταιρείες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουν βραβευτεί σε εθνικό επίπεδο. Καμιά εταιρεία δεν μπορεί να κάνει αίτηση προς βράβευση απ’ ευθείας στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αιτήσεις προς την Επιτροπή υποβάλλονται από τον εθνικό οργανισμό, ο οποίος αναλαμβάνει σε κάθε χώρα τη διεξαγωγή των βραβείων(στην περίπτωση της Ελλάδας από τον ΠΑΣΕΠΠΕ) και περιλαμβάνουν μόνο νικητές σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χώρα μπορεί να αποστείλει μέχρι 12 εταιρείες προς βράβευση και μέχρι 4 εταιρείες ανά κατηγορία.

 

Επιχειρήσεις του στενού δημόσιου τομέα ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μπορούν να λάβουν μέρος στα βραβεία μόνο σε συνεργασία με κάποια επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, η υποψηφιότητα κατατίθεται από την ιδιωτική επιχείρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/18 καθορίζει ποιες επιχειρήσεις κατατάσσονται στον δημόσιο και ποιες στον ιδιωτικό τομέα.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωπους των αρμόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους φορέων, επιμελητηρίων και συνδέσμων. Η επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιλέγει τους νικητές σε κάθε κατηγορία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ και των βραβείων.

http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm

Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος

 

Πέραν των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, ο ΠΑΣΕΠΠΕ διοργανώνει για τρίτη φορά τα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος στις εξής δύο κατηγορίες:

  1. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
  2. Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄καιΒ΄βαθμού

Δικαίωμα συμμετοχής στην 1η κατηγορία έχουν οι Φορείς, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κλπ. που έχουν έμπρακτη συνεισφορά στην προαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στην κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Στη 2η κατηγορία, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και οι οργανισμοί αυτών, όπως ΦοΔΣΑ, Σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών. Οι φορείς αυτοί  καλούνται να  αποδείξουν την έμπρακτη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, έχοντας αναπτύξει αποτελεσματικές δράσεις ή/και  υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Η ίδια Επιτροπή αξιολόγησης  των Ευρωπαϊκών Βραβείων θα βαθμολογήσει τις υποψηφιότητες και των Ελληνικών και οι νικητές θα ανακοινωθούν μαζί με τους νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων στην ίδια εκδήλωση που θα διοργανώσει ο ΠΑΣΕΠΠΕ για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον.

 

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή υποψηφιοτήτων και στις δύο διοργανώσεις θα γίνει σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο προβλέπει μια διαδικασία προεπιλογής και οι εταιρείες, οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς θα υποβάλουν περίληψη της πρότασής τους έως το τέλος του έτους. Το κόστος υποβολής και αξιολόγησης σε αυτή τη φάση ανέρχεται σε 100€ ανά πρόταση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προκρίνει τις εταιρείες και τους φορείς που θα διαγωνισθούν στο δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία το τέλος Ιανουαρίου του 2017.

Οι εταιρείες, οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς που θα προκριθούν από το πρώτο στάδιο, θα υποβάλουν πλήρη φάκελο της πρότασής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό των Βραβείων. Το κόστος υποβολής και αξιολόγησης στην τελική φάση ανέρχεται σε 400€. Εντός του Φεβρουαρίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και τα ονόματα των εταιρειών και φορέων που θα βραβευθούν, θα ανακοινωθούν στις

αρχές Μαρτίου, στα πλαίσια της 2ης διεθνούς έκθεσης VerdeTec, χωρίς να δημοσιοποιηθεί η σειρά βράβευσης. Η σειρά αυτή θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής των Βραβείων, η οποία θα λάβει χώρα πριν την Πανευρωπαϊκή τελετή απονομής. Η τελευταία προβλέπεται να διεξαχθεί τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2018. Τα ονόματα των εταιρειών και φορέων που θα βραβευθούν στον Ευρωπαϊκό θεσμό, θα κοινοποιηθούν στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια, με ευθύνη των εταιρειών, εντός του Μαρτίου 2018θα πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία των προτάσεών τους στο πληροφοριακό σύστημα των Βραβείων.

Οι προκηρύξεις και όλα τα στοιχεία συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ στην διεύθυνση  www.paseppe.gr

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας