ecopress
“Αν το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφιστεί ως έχει θα αποτελεί άλλο ένα αρνητικό παράδειγμα κακής νομοθέτησης... Δημόσιες Συμβάσεις: “παγίδα” αντισυνταγματικότητας, λόγω κακής νομοθέτησης

“Αν το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφιστεί ως έχει θα αποτελεί άλλο ένα αρνητικό παράδειγμα κακής νομοθέτησης και θα είναι παράνομο και αντισυνταγματικό”.

Τη σοβαρή αυτή επισήμανση τεκμηριώνουν τέσσερις έμπειροι μηχανικοί, οι οποίοι κατέχουν παράλληλα θεσμικούς ρόλους σε συλλογικά όργανα του τεχνικού κόσμου, με επιτολή τους που απευθύνεται προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, τους προέδρους των κοινοβουλευτικών κομμάτων και όλους τους βουλευτές.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τους οι τέσσερις μηχανικοί σημειώνουν ότι:

-Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων” χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία που ορίζεται  στο νόμο 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης”  σχετικά με την διαβούλευση  μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr.  Συγκεκριμένα, όπως αναλύουμε στο συνημμένο κείμενο, στο νομοσχέδιο προστέθηκαν σαράντα οκτώ (48) άρθρα, δηλαδή  ολόκληρο το Μέρος Γ  (οκτώ (8) Κεφάλαια), τα οποία δεν υπήρχαν στο νομοσχέδιο που είχε τεθεί σε διαβούλευση.

Το φαινόμενο της παράκαμψης της διαβούλευσης με την προσθήκη  άρθρων εκ των υστέρων έχει καταντήσει σχεδόν κανόνας πράγμα που δεν συνάδει με τις Αρχές Καλής Νομοθέτησης που ορίζουν οι νόμοι και το Σύνταγμα.

Αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί με τα επιπλέον σαράντα οκτώ (48) άρθρα θα είναι παράνομο και αντισυνταγματικό.  Σας παρακαλούμε να μην επιτρέψετε αυτήν της εκτροπή από την νομιμότητα. Τα σαράντα οκτώ (48) αυτά άρθρα θα πρέπει να κατατεθούν σε επόμενο νομοσχέδιο αφού προηγουμένως τεθούν σε δημόσια διαβούλευση.

Τεκμηρίωση

Οι τέσσερις μηχανικοί τεκμηριώνουν τη θέση τους αναφέροντας αναλυτικά ότι:

 Την 1-2-2021 αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων”, το οποίο συζητήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και πλέον οδεύει στην ολομέλεια της Βουλής. Το νομοσχέδιο, όπως αναρτήθηκε, περιλαμβάνει 228 άρθρα χωρισμένα σε τρία μέρη Α, Β και Γ. Πριν την κατάθεση στην Βουλή είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από 23­11-2020 μέχρι 7-12-2020, στον δικτυακό τόπο www.opengov.gr, σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης”.

Στο άρθρο 58 με τίτλο “Αρχές Καλής Νομοθέτησης” ορίζεται ότι:

«1. Η ποιότητα των ρυθμίσεων διασφαλίζεται με την τήρηση των αρχών καλής

νομοθέτησης, όπως είναι ιδίως:

(ε) η διαφάνεια μέσω της προσβασιμότητας στις ρυθμίσεις και της δυνατότητας υποβολής προτάσεων σχετικών με αυτές, κατά το στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης της εφαρμογής τους (ανοιχτή διαδικασία),»

Στο δε άρθρο 61 με τίτλο “Διαβούλευση” ορίζεται ότι:

«1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται με τη δημοσιοποίηση, με πρόσφορα μέσα, της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν κάθε ενδιαφερομένου.»

«2. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και διαρκεί δύο (2) εβδομάδες.»

«4. Η Υπηρεσία Συντονισμού του οικείου Υπουργείου συντάσσει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις.»

Όμως το νομοσχέδιο όπως είχε τεθεί σε διαβούλευση περιελάμβανε μόνο τα 180 από τα 228 άρθρα. Ολόκληρο το μέρος το Γ με 48 άρθρα κατατέθηκε στη Βουλή χωρίς να έχει τεθεί σε διαβούλευση, πράγμα που συνιστά κατάφωρη παράβαση του άρθρου 61 του νόμου 4622/2019.

Μεταξύ των 48 άρθρων που δεν τέθηκαν σε διαβούλευση περιλαμβάνονται τριάντα τέσσερα (34) άρθρα που αφορούν άμεσα τους μηχανικούς και για τα οποία δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους. Μεταξύ αυτών τα δεκαεπτά (17) άρθρα, από το 194 έως 210, αφορούν το πολύ ζωτικής σημασίας θέμα της διαδικασίας του πειθαρχικού ελέγχου και της επιβολής των πειθαρχικών ποινών, τέσσερα (4) άρθρα, από το 211 έως το 214, αφορούν πολεοδομικά θέματα και επτά (7 ) άρθρα, από το 215 έως το 221, αφορούν την έκδοση οικοδομικών άδειων.

Το φαινόμενο της καταστρατήγησης των “Αρχών Καλής Νομοθέτησης” του νόμου 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και παλαιότερα του προηγούμενου νόμου 4048/2012 “Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης” σε ότι αφορά την υποχρέωση της δημόσιαw διαβούλευσης δεν είναι καινούριο. Για παράδειγμα, ο πρόσφατος νόμος “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας” αναρτήθηκε στην διαβούλευση με 107 άρθρα, κατατέθηκε για συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής με 139 άρθρα και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με 172 άρθρα! Δηλαδή 65 άρθρα ψηφίστηκαν χωρίς να έχουν τεθεί σε διαβούλευση.

Και γεννώνται δύο εύλογα ερωτήματα:

α) η Υπηρεσία Συντονισμού του οικείου Υπουργείου η οποία κατά την προαναφερθείσα παρ. 4 του άρθρου 61 του νόμου 4622/2019 “συντάσσει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις”τι αναφέρει για τα άρθρα που δεν τέθηκαν σε διαβούλευση;

β) Οι αρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής, στις οποίες εισάγονται προς συζήτηση τα νομοσχέδια, πως δέχονται προς συζήτηση άρθρα που δεν έχουν τεθεί σε διαβούλευση και χωρίς να υπάρχει επί αυτών η προβλεπόμενη έκθεση της Υπηρεσίας Συντονισμού;

Οι συντάκτες του κειμένου θεωρούμε ότι τα άρθρα 180 έως 228 του νομοσχεδίου, τα οποία δεν είχαν τεθεί σε διαβούλευση, κατατέθηκαν παρανόμως προς συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και ότι η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να δεχθεί να τα συζητήσει και στη συνέχεια να τα εισηγηθεί στην Βουλή για την τελική ψήφιση.

Ακολουθούν οι υπογραφές των:

  • Αντώνη Κατσιγιάννη, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, μέλους του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
  •  Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • Τριαντάφυλλου Σφυρή, Πολιτικού Μηχανικού, μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Θράκης
  • Άριας Χαραλαμπίδη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Αντιπροέδρου του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας