ecopress
Το τελικό σχέδιο και τις ενέργειες για την έναρξη των έργων της διπλής ανάπλασης  για τη δημιουργία δυο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού,... Διπλή ανάπλαση: πότε και ποια έργα αρχίζουν σε Βοτανικό και Αλεξάνδρας  

Το τελικό σχέδιο και τις ενέργειες για την έναρξη των έργων της διπλής ανάπλασης  για τη δημιουργία δυο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Βοτανικό , όπου προβλέπεται η ανέγερση του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού,  ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Σύμφωνα με το Δήμο της Αθήνας αποτελεί καταλυτική εξέλιξη για την δρομολόγηση της διπλής ανάπλασης, το εμβληματικότερο έργο των τελευταίων ετών στον αστικό ιστό της Αθήνας,  η απόφαση που έλαβαν  την Τετάρτη 30 Μαρτίου, τα μέλη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ψηφίζοντας υπέρ της Διπλής Ανάπλασης σε ποσοστό 68.5%, ανάβοντας  έτσι “πράσινο φως” προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η ευρείας κλίμακας χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση.

Άμεσα  η δημοπράτηση του Γηπέδου

Στο μεταξύ επίσης από το Δήμο της Αθήνας γίνεται γνωστό ότι ανοίγει ο δρόμος για την άμεση δημοπράτηση του έργου του νέου γηπέδου. Ειδικότερα αναφέρεται ότι οι μελέτες του Γηπέδου, έχουν συνταχθεί́ από́ την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. και έχουν παραδοθεί́ στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Βάσει αυτών συντάσσονται ήδη τα τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τις μελέτες, το κόστος κατασκευής του Γηπέδου ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων, κοστολογείται στα 115.000.000€, ποσό το οποίο έχει εξασφαλιστεί από́ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ τα έργα που αφορούν στον περιβάλλοντα χώρο του Γηπέδου, αλλά και των υποδομών της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Συγκεκριμένα, η εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για την ανέγερση του Γηπέδου έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΟΜΕΔΙ) για έγκριση. Η μελέτη αυτή θα συνοδεύει την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Γηπέδου από́ το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεδομένου του ότι το Γήπεδο έχει οικοδομική άδεια, με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων «ανοίγει» ο δρόμος για τη δημοπράτησή του.

Τι περιλαμβάνει το έργο της Διπλής Ανάπλασης

H μεγάλη αστική παρέμβαση προβλέπει:

 • Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας δημιουργία ελεύθερου χώρου πρασίνου, εντευκτηρίου, αθλητικού Μουσείου και υπόγειου πάρκινγκ
 • Στον Βοτανικό δημιουργία Γηπέδου ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων διεθνών προδιαγραφών FIFA / UEFA 4 αστέρων, αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού́, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων, χώρων πρασίνου και αστικών υποδομών.

Το νέο Γήπεδο του Παναθηναϊκού σε αριθμούς:

–  Έως 40.000 θέσεις θεατών

1.300 θέσεις σε σουίτες

325 υπόγειες θέσεις πάρκινγκ

7 εμπορικά καταστήματα

Στις εγκαταστάσεις αυτές θα μπορεί να αγωνίζεται και η Εθνική Ελλάδος Ανδρών και Γυναικών.

Δύο διμερείς και μία τριμερής σύμβαση, μεταξύ:

 1. Δήμου Αθηναίων και Ερασιτέχνη ΠΑΟ
 2. Δήμου Αθηναίων  και ΠΑΕ ΠΑΟ
 3. Δήμου Αθηναίων -ΑΕΠ Ελαιώνα – Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Κάθε σύμβαση δεσμεύει τα εμπλεκόμενα μέρη να υλοποιήσουν όλα όσα προβλέπονται μέσα σε αυτή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Δήμου Αθηναίωνκαι Ερασιτέχνη ΠΑΟ περιλαμβάνει:

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

Γήπεδο ποδοσφαίρου (έως 40.000 θέσεων διεθνών προδιαγραφών FIFA/UEFA 4 αστέρων)

Ο Δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησης του Γηπέδου (εξασφάλιση χρηματοδότησης, συμβολή στην έκδοση απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, δημοπράτηση του έργου).

Μέσω της σύμβασης, ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί́ στον Ερασιτέχνη Π.Α.Ο. τη χρήση του Γηπέδου  (με όλα τα παραρτήματά του και τα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού́ για 99 χρόνια από́ την ολοκλήρωση της κατασκευής του).  Σημειώνεται ότι η παραχώρηση αυτή δεν περιλαμβάνει τις εμπορικές χρήσεις του Γηπέδου (εστιατόρια, κυλικεία, σουίτες και κάθε άλλο χώρο αναψυχής που δε φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες).

Ένα ποσοστό 15% επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου θα καταβάλλεται στον Ερασιτέχνη ΠΑΟ για 49 έτη. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο (7.500 τ.μ.)

Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί́ στον Π.Α.Ο. τη χρήση της οικείας έκτασης, καθώς και των εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων που θα ανεγερθούν εκεί́ για 99 χρόνια από́ την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, καθώς και το δικαίωμα της ονοματοδοσίας τους.

ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

1.Κατεδάφιση υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Γηπέδου, των αθλητικών εγκαταστάσεων του Π.Α.Ο. και την έναρξη της λειτουργικής χρήσης τους, ο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποχωρήσει από́ τους χώρους της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και να τους παραδώσει στον Δήμο Αθηναίων (η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται άμεσα και έχει 10ετή ισχύ)

2.Αθλητικό́ Μουσείο – Εντευκτήριο, χώρος αναψυχής και εστίασης 680 τ.μ. για τον Π.Α.Ο.

3.Σε περίπτωση κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης, ο Δήμος Αθηναίων θα έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον Π.Α.Ο. το δικαίωμα χρήσης 15 υπόγειων θέσεων στάθμευσης για 99 χρόνια (άνευ ανταλλάγματος).

Η σύμβαση παραχώρησης εμπορικών χρήσεων γηπέδου,μεταξύ Δήμου Αθηναίωνκαι ΠΑΕ Π.Α.Ο. περιλαμβάνει:

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

1.Ο Δήμος Αθηναίων ως ιδιοκτήτης του Γηπέδου παραχωρεί́ εκ του Νόμου τις εμπορικές χρήσεις (σουίτες, καντίνες, μπουτίκ κλπ.) εντός του Γηπέδου αυτού́ στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. έναντι ανταλλάγματος.

2.Ο Δήμος παραχωρεί́ στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. το δικαίωμα ονοματοδοσίας του Γηπέδου.

3.Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των χώρων εμπορικής χρήσης, καθώς και του δικαιώματος ονοματοδοσίας του Γηπέδου, συμφωνείται οικονομικό αντάλλαγμα από την ΠΑΕ Π.Α.Ο. προς τον Δήμο.

4.Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Έσοδο λοιπών εμπορικών χρήσεων για τον Δήμο Αθηναίων (από την ΠΑΕ Π.Α.Ο.): Θα ανέρχεται στο ποσό́ των 270.000€ ανά́ μισθωτικό́ έτος, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το 50% του τιμάριθμου.

5.Συνολικό́ ελάχιστο Εγγυημένο Έσοδο για τον Δήμο Αθηναίων και το Ελληνικό Δημόσιο: 415.000€ ανά έτος (145.000€ από τις σουίτες + 270.000€ από τις λοιπές εμπορικές χρήσεις – τα ποσά τεκμηριώνονται από την έκθεση ανεξάρτητου οικονομικού εκτιμητή).

 Η σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ Δήμου Αθηναίων, ΑΕΠ Ελαιώνα και Ερασιτέχνη ΠΑΟ, προβλέπει:

– Την ανέγερση και χρηματοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο., έκτασης 7.500 τ.μ., σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων. Η ΑΕΠ Ελαιώνα αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω δεσμεύσεις:

 1. Να κατασκευάσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.
 2. Να καταβάλει τις δαπάνες έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.
 3. Να καταβάλει τις δαπάνες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.

Από την πλευρά του, το Σωματείο του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω δεσμεύσεις:

 1. Να συνεργάζεται τόσο με την ΑΕΠ Ελαιώνα όσο και με όλους τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, καθώς και με κάθε εμπλεκόμενη διοικητική αρχή για την ανέγερση των αθλητικών του εγκαταστάσεων.
 2. Να προωθεί άμεσα κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του.

Τέλος, ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει από την πλευρά του, μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις:

 1. Να μεριμνήσει για την προώθηση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής των έργων υποδομής και των εν γένει διαμορφώσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 2. Να διαμορφώσει τους αναγκαίους χώρους πρασίνου με δικές του δαπάνες.
 3. Να προωθεί́ χωρίς καθυστερήσεις κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του.
 4. Να παραλάβει από την ΑΕΠ Ελαιώνα τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. μόλις λάβει τη σύμφωνη γνώμη του, ως κύριος του ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθούν.

Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις – πρότυπο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ερασιτέχνη:

– Κεντρική αρένα 3.100 θέσεων για βόλεϊ, μπάσκετ, futsal, μπάσκετ με αμαξίδιο, χάντμπολ, ενόργανη γυμναστική.

– Ανοιχτή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, με στέγαστρο 500 θέσεων για κολύμβηση, καταδύσεις και υδατοσφαίριση.

– Προπονητήριο αθλοπαιδιών 200 θέσεων με χρήσεις αμφιθεάτρου και αίθουσας εκδηλώσεων.

– Υπόγειο πάρκινγκ 125 θέσεων.

– Γραφεία Συλλόγου, μπουτίκ, καφέ, εστιατόριο.

– Προπονητήρια για ατομικά αγωνίσματα.

–  Άρση βαρών, πάλη, πυγμαχία, ξιφασκία, επιτραπέζια αντισφαίριση, τοξοβολία, σκοποβολή, προπονητήριο ΑμεΑ, γυμναστήρια ενδυνάμωσης.

Υποδομές και κοινόχρηστοι χώροι  

Συνολικά έχουν δεσμευθεί και θα επενδυθούν στον Ελαιώνα 140 εκατ. ευρώ από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Σε δίκτυα κοινής ωφελείας, στο πράσινο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στον φωτισμό, στα πάρκα, στους δρόμους, σε κίνητρα μετεγκατάστασης μεταφορικών εταιριών, σε πεζοδρόμια.

Οι υποδομές σε αριθμούς:

4.479 μέτρα διάνοιξης δρόμων

3.343 μέτρα διεύρυνσης υφιστάμενων δρόμων

7.822 μέτρα διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, νησίδες, δενδροφυτεύσεις)

9.225 μέτρα ανάπτυξη και εγκατάσταση δικτύων (όμβριων, φωτισμού κλπ.)

600 μέτρα αποκατάσταση κοίτης ρέματος Προφήτη Δανιήλ

2.200 μέτρα ανάπλασης και κατασκευής ποδηλατοδρόμου

Συνολικός προϋπολογισμός: 40.840.495€

Οι κοινόχρηστοι χώροι σε αριθμούς:

Απόδοση σε κοινή́ χρήση: 92.200 τ.μ. που καταλαμβάνονται σήμερα από το Ναυτικό́ Οχυρό, εκ των οποίων 74.000 τ.μ. αφορούν αμιγώς σε χώρους πρασίνου.  

Πράσινο 75.000 τ.μ.  διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων πρασίνου.

Ανάπλαση, εξυγίανση και υποδομές στην περιοχή́ Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων.

138.500 τ.μ. που εμπίπτουν εντός της περιοχής της Διπλής Ανάπλασης (τα 101.875 τ.μ. διαμορφώνονται αμιγώς σε χώρους πρασίνου).

235.600 τ.μ. κοινόχρηστος χώρος πρασίνου που θα προκύψει επιπλέον μετά την υπό εκπόνηση Πράξη Εφαρμογής.  

Συνολικός προϋπολογισμός: 55.909.048€

Η κατανομή πόρων

Συνολικά επενδύονται 267 εκατ. ευρώ δημόσιων, ευρωπαϊκών, εθνικών  και ιδιωτικών πόρων:

– 140 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από αυτά, τα 97 αφορούν σε έργα του Δήμου (42% για υποδομές – 62% για έργα πρασίνου), ενώ τα υπόλοιπα 43 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν από το κράτος για κίνητρα μετεγκατάστασης των μεταφορικών εταιρειών και για έργα ανάπλασης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

– 115 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ για το Γήπεδο, όπως έχει δημόσια δεσμευτεί η Κυβέρνηση.

– Κατ’ εκτίμηση 12 εκατ. ευρώ από την ΑΕΠ Ελαιώνα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Επίσης, η εκτίμηση για κινητοποίηση άμεσων ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή ανέρχεται σε περίπου 470 εκατ. ευρώ (βάσει έκθεσης ανεξάρτητου οικονομικού εκτιμητή).

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για τη Διπλή Ανάπλαση και το γήπεδο του Παναθηναϊκού ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης έκανε την εξής δήλωση: “Απόψε γράφτηκε ιστορία. Πιστέψαμε στη Διπλή Ανάπλαση. Τόσο πολύ που για να γίνει πραγματικότητα κάναμε όσα μπορούσαμε και ακόμα περισσότερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού δικαίωσε την προσπάθειά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Ο Δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και την ίδια προσήλωση, ώστε να τηρηθούν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις μας. Από εδώ και εμπρός, Παναθηναϊκοί και Αθηναίοι αξίζει να είναι μόνο υπερήφανοι. Το μέλλον ανήκει στον Παναθηναϊκό, το μέλλον ανήκει στην Αθήνα”.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας