ecopress
Τεχνογνωσία Αιχμής, Καινοτομία και Δικτύωση από τον DRICDefkalion. O πρώτος Διεπιστημονικός Συνεργατικός Σχηματισμός στην Ελλάδα στο κρίσιμο πεδίο της προστασίας από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.... DRICDefkalion: καινοτομίες προστασίας από περιβαλλοντικούς κινδύνους

Τεχνογνωσία Αιχμής, Καινοτομία και Δικτύωση από τον DRICDefkalion. O πρώτος Διεπιστημονικός Συνεργατικός Σχηματισμός στην Ελλάδα στο κρίσιμο πεδίο της προστασίας από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Την ώρα που η Ευρώπη πασχίζει να βγει από το τούνελ της Covid-19, μια σειρά φυσικών καταστροφών με κοινό παρονομαστή την κλιματική αλλαγή έπληξε για ακόμη μια χρονιά περιοχές της ηπείρου, υπενθυμίζοντας την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων και οργανωμένων δράσεων για την καταγραφή, προσαρμογή και αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων τους. Υπό το πρίσμα των αυξανόμενων φυσικών και περιβαλλοντικών καταστροφών συστάθηκε ο νέος Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster Defkalion – “DRIC Defkalion”, o πρώτος συντονισμένος, διεπιστημονικός και καινοτομικός Συνεργατικός Σχηματισμός στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στο κρίσιμο πεδίο της προστασίας από τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς κινδύνους.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός (cluster) Καινοτομίας DRICDefkalion με φορέα αρωγό το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) απαρτίζεται από 36 μέλη μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξειδικευμένους ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια, που δραστηριοποιούνται στον  τομέα της διαχείρισης και της ανάπτυξης τεχνολογιών για την παρακολούθηση, προστασία και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του DRICDefkalion εξειδικεύονται στους ακόλουθους τομείς δραστηριοποίησης:

  • Ατμοσφαιρικά μοντέλα, μετεωρολογικές και ωκεανογραφικές προβλέψεις και σενάρια κλιματικής αλλαγής
  • Τεχνολογίες γεωσκόπησης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρική Ανάλυση
  • Εκτίμηση επιπτώσεων από καταστροφές και ανάπτυξη λύσεων μετριασμού
  • Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
  • Συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας
  • Αξιολόγηση κινδύνων και βαθμού ευπροσβλητότητας
  • Υποστήριξη αποφάσεων και μελέτη σκοπιμότητας
  • Κατάρτιση και διαβούλευση
  • Θέματα διαλειτουργικότητας

Το DRICDefkalion επιδιώκει να παρέχει τεχνογνωσία αιχμής στους συγκεκριμένους τομείς, να δημιουργήσει το έδαφος για συσπείρωση δυνάμεων και ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων, καθώς και να αποτελέσει πόλο έλξης για αντίστοιχες ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της δυναμικής του κλάδου και την παραγωγή τεχνοοικονομικά εφαρμόσιμων και αποδεκτών αποτελεσμάτων, καινοτόμων λύσεων αξίας και τεχνολογικών προϊόντων αιχμής που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της διεθνούς, ιδιαίτερα ανταγωνιστικής αγοράς.

Ο καινοτόμος Σχηματισμός εστιάζει ταυτόχρονα στην παροχή τεχνικής κατάρτισης, εκπαίδευσης, αλλά και συμβουλευτικής τόσο προς τα μέλη, όσο και προς το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα που επικεντρώνει το ενδιαφέρον και τις δράσεις του στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας. Στους στόχους του Σχηματισμού εντάσσεται επίσης η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας και η ενδυνάμωση της έρευνας στους τομείς δραστηριοποίησής του. Έτσι, οι κυριότερες προσφερόμενες υπηρεσίες του DRIC Defkalionστοχεύουν στην ενίσχυση της δικτύωσης, της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

OΔρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και Υπεύθυνος Συντονισμού του cluster σημειώνει: «Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι διανύουμε μία εποχή με πρωτοφανείς αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη που έχουν ως απόρροια τη ραγδαία αύξηση των φυσικών καταστροφών. Η προσπάθεια για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής απαιτεί άμεσες, ταχείες και μεγάλης κλίμακας δράσεις. Με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και με τα ίδια τα σημερινά γεγονότα καταστροφών ανά τον κόσμο να επιτείνουν την ανάγκη για λήψη συλλογικών και συνεργατικών μέτρων, ο κόσμος της έρευνας και της καινοτομίας πρέπει να ανταποκριθεί με ενισχυμένα θεσμικά εργαλεία και μεθοδικότητα. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας DRICDefkalion, ένας σύγχρονος κόμβος παραγωγής καινοτόμου τεχνογνωσίας και πρωτοποριακών λύσεων που θα ενισχύσουν τις διαδικασίες διαχείρισης, προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών και περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας.».

Οι επιχειρηματικοί και ερευνητικοί φορείς που συμμετέχουν ως μέλη στο DRICDefkalion είναι οι: GeosystemsHellas, SpaceHellas, Satways, ΟΜΙΚΡΟΝΣύμβουλοιΠεριβάλλοντος, GapAnalysis, CreativePeople, InforestResearch, Weather&MarineEngineeringTechnologies, EpsilonMalta, ALTUSLSA, totalview,Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)του ΕΚΕΤΑ, ΑιγαίουSolutions, ΠρίσμαΗλεκτρονικά, FutureIntelligence, MantisBusinessInnovation, Seability, Telenavis, INTRASOFTInternational, EUROPEANDYNAMICS, DRAXIS Περιβαλλοντική ΑΕ, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών&Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρωντης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής &Τηλεσκόπησηςτου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,EXUS, CONSORTIS, REDI, GRIDEngineers, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Europort,Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας τουΙδρύματοςΤεχνολογίαςκαιΈρευνας (ΙΤΕ), Geosciences, Algosystems, TELESTOTechnologies,ERRA, GreenField Consulting.

Το DRICDefkalion συστάθηκε με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας