ecopress
Ανακοινώθηκε η προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο νέο Διεθνές και Διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Protection of Cultural Heritage and... ΕΑΠ-Ακαδημία Αθηνών: διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο νέο Διεθνές και Διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change».

Το Διεθνές Διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διαμορφωθεί από κοινού μεταξύ της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ε.Α.Π. και της Ακαδημίας Αθηνών, μέσω του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας και προσφέρεται με την πλέον καταξιωμένη μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η διάρκειά του είναι κατ’ ελάχιστο διετής, προσφέροντας 120 ECTS, η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική και απονέμει τον τίτλο του Master of Science (M.Sc.).

Στόχος του προγράμματος είναι η εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στον μετριασμό και την προσαρμογή των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στα μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. αφορούν πρωτευόντως στις επιστήμες της αρχαιολογίας, της συντήρησης έργων τέχνης και μνημείων, της κλιματολογίας και του περιβάλλοντος, της γεωλογίας, της τηλεμετρίας και των δορυφορικών εφαρμογών, στις επιστήμες μηχανικών και στην αρχιτεκτονική.

Οι γνώσεις σε συνδυασμό με την παιδεία και την εμπειρία που θα προκύψει από το συνδυασμό θεωρητικής και τεχνολογικής κατάρτισης των μεταπτυχιακών επιστημόνων, θα διευρύνουν τον ορίζοντα επαγγελματικής ενασχόλησής τους, ενώ παράλληλα δίνουν το προβάδισμα στους συμμετέχοντες να είναι ανάμεσα στους πρώτους σε εξειδίκευση σε ένα πολυεπιστημονικό κλάδο που αφορά στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, δεδομένου ότι διεθνώς αντίστοιχα Π.Μ.Σ. είναι ελάχιστα χωρίς να υπάρχει και η έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της όπως στο προκείμενο Π.Μ.Σ.

Τα πλεονεκτήματα του προσφερόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

  • Φοίτηση στην έδρα του κάθε φοιτητή/ριας με καθηγητές που έχουν αξιολογηθεί από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας του προγράμματος.
  • Ευελιξία ωραρίων μελέτης και επιλογής έντασης φοίτησης.
  • Μικρός αριθμός φοιτητών ανά καθηγητή, ενισχύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Δυνατότητα δευτερεύουσας εξειδίκευσης προστασίας και προσαρμογής σε έναν από τους τρεις παρακάτω τομείς (minors): α) Κινητή πολιτιστική κληρονομιά, β) Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, γ) Μνημεία της φύσης και ιστορικά τοπία.
  • Επαγγελματικές προοπτικές: Το πτυχίο του Ε.Α.Π. είναι ισοδύναμο με όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι. της χώρας και το μεταπτυχιακό αποτελεί απαραίτητο προσόν ώστε να μπορούν οι απόφοιτοί του να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης στον δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις προοπτικές εξέλιξής τους σε όποιον χώρο εργασίας εργάζονται.
  • Δυνατότητα φοίτησης σε τομέα αιχμής βραχυπρόθεσμων μελλοντικών αναγκών.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η εξής:

Θεματική

ενότητα

Τίτλος Γνωστικά αντικείμενα
1ο έτος
CCC50 Cultural and Natural Heritage 1.    Introduction to heritage and heritage protection

2.    International policies, principles and legislation

3.    Historical review and theoretical approaches to heritage protection

4.    Research tools and technological innovation in heritage protection, management and interpretation

5.    Examples of heritage analysis and environmental issues

CCC51 Introduction to climate change 1.    Introduction to climatology

2.    Major climate and pollution parameter changes

3.    Extreme events linked to climatic change

4.    Geological impacts of climate change

5.    Synergistic phenomena

CCC52 Material science 1.    Introduction to material science

2.    Diagnostic technologies for material failure

3.    Material ageing

4.    Archaeometry

Θεματική

ενότητα

Τίτλος Γνωστικά αντικείμενα
2ο έτος
CCC60 Telematics and metrics 1.    Ground-based metrics and telematics

2.     Satellite-based metrics and telematics

3.    GIS mapping

4.    Passive and active remote sensing technologies

CCC61 Resilience Strategies for Moveable Heritage (Επιλογής) 1.    Effects of climate change impacts on collections and storage facilities

2.    Technologies and techniques to identify problems and failures on moveable heritage

3.    Monitoring collections and storage facilities

4.    Adaptation and mitigation strategies for moveable heritage

CCC62 Resilience Strategies for Monuments and Archaeological Sites

(Επιλογής)

1.    Vulnerability of buildings and structures of cultural interest to climate change

2.    Technologies and techniques to identify problems and failures on built heritage

3.    Monitoring monuments and archaeological sites

4.    Adaptation and mitigation strategies for monuments and archaeological sites

CCC63 Resilience Strategies for Natural and Historic Heritage Landscapes (Επιλογής) 1.    Climate change impacts on natural and historic landscapes

2.    Technologies and techniques to identify potential problems in natural heritage and historic landscapes

3.    Monitoring of heritage landscape

4.    Adaptation and mitigation strategies for natural heritage and historic landscapes

CCCMT Master’s Thesis

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.eap.gr/education/postgraduate/annual/protection-of-cultural-heritage-and- monuments-of-nature-from-the-effects-of-climate-change/ .

Πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.eap.gr/2022/07/05/prosklisi-ekdilwsis-endiaferontos-2022-2023/

Η υποβολή αιτήσεων φοίτησης πραγματοποιείται έως 24/08/2022.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας