ecopress
Η ομάδα ISENSE Group του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καλεί φοιτητές πολυτεχνικών σχολών, σχολών υπολογιστών αλλά... ΕΜΠ: πρόγραμμα εφαρμογής και χρήσης καινοτόμων 5G & 6G τεχνολογιών

Η ομάδα ISENSE Group του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καλεί φοιτητές πολυτεχνικών σχολών, σχολών υπολογιστών αλλά και νέους ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις πάνω σε 5G/6G τεχνολογίες (εστιάζοντας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τη Βιομηχανία 4.0), να συμμετέχουν στο AthensLivingLabIdeathon.

smart city and wireless communication network, abstract image visual, internet of things

Το ΑthensLivingLabIdeathon διοργανώνεται στις 10 Οκτωβρίου 2022, 10:00-14:00 τόσο διαδικτυακά, όσο και με φυσική παρουσία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου 5G-LOGINNOV.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητη η δήλωση ενδιαφέροντος στην παρακάτω φόρμα: https://go.iccs.gr/vpkxiqz.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις σχετικά με την εφαρμογή και χρήση καινοτόμων 5G/6G τεχνολογιών (EdgeComputing, CloudComputing, ArtificialIntelligence), τη διαχείριση και το συντονισμό υπηρεσιών (serviceorchestration and lifecyclemanagement) στα άκρα δικτύων, και να μάθουν περισσότερα για τις δραστηριότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ερευνητές στο AthensLivingLab του ευρωπαϊκού έργου 5G-LOGINNOV. Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Ολοκληρώνοντας το Ideathon, οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη ζωντανή επίδειξη του εργαλείου Kubernetes (Microk8s), για την ενορχήστρωση machinelearning υπηρεσιών (υπηρεσιών μηχανικής εκμάθησης) σε state-of-the-art υπολογιστικές συσκευές (NVIDIA Jetson AGX Xavier). Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και θα κληθούν να υλοποιήσουν μια hands-on δοκιμή του εργαλείου, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας, την απόκτηση νέων γνώσεων αλλά και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Ο ελληνικός πιλότος του έργου (AthensLivingLab) περιλαμβάνει τρεις εταίρους, που εκπροσωπούν διαφορετικούς τομείς αλλά αλληλοσυμπληρώνονται: το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την VodafoneInnovus και το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (PCT). Στόχος του ελληνικού πιλότου είναι η βελτιστοποίηση των διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας στο λιμάνι του Πειραιά, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες 5G και μηχανικής μάθησης. Το AthensLivingLabIdeathon είναι ιδανική ευκαιρία για γνωριμία των συμμετεχόντων με τις μελλοντικές εφαρμογές των τεχνολογιών 5G/6G στην εφοδιαστική αλυσίδα των λιμανιών, καθώς και τις προκλήσεις και τις αλλαγές που θα φέρουν οι καινοτομίες αυτές στο εγγύς μέλλον.

Λίγα Λόγια για το 5G-LOGINNOV

Το 5G-LOGINNOV χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020. Το έργο δραστηριοποιείται σε τρία Ευρωπαϊκά Λιμάνια (Αθήνα-Ελλάδα, Αμβούργο-Γερμανία, Κόπερ-Σλοβενία) με στόχο την βελτιστοποίηση των λειτουργιών διαχείρισης και μεταφοράς εμπορευμάτων, χρησιμοποιώντας καινοτόμες εφαρμογές και συσκευές που υποστηρίζονται από τεχνολογίες 5G, Internet of Things (IoT), ανάλυση δεδομένων και μηχανικής μάθησης, NextGenerationTrafficManagement και Cooperative, Connected and AutomatedMobility (CCAM).

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη σε καθημερινή βάση των λειτουργιών Λιμένων, ώστε να ανταποκριθούν αποδοτικά στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, την κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκύπτει εντός και εκτός του χώρου των Λιμένων, καθώς και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν, αναπτύσσοντας παράλληλα οικονομικές και καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις γύρω περιοχές.

Η καινοτομία του έργου έγκειται στις τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές που προτείνει, προσαρμοσμένες στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων, όπως η αυτοματοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών στα λιμάνια, η παραγωγή δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία και τις εκπομπές αερίων των φορτηγών εντός και εκτός του χώρου των Λιμένων, η αυτοματοποιημένη διέλευση φορτηγών (automatedtruckplatooning), και η συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας