Της Ντίνας Καράτζιου/ Στον ορυμαγδό των δραματικών εξελίξεων που έχει επιφέρει δικαιολογημένα η πανδημία του κορωνοϊού,  μία σημαντική δράση της Κομισιόν για το περιβάλλον... Ο λόγος στους πολίτες για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα

Της Ντίνας Καράτζιου/

Στον ορυμαγδό των δραματικών εξελίξεων που έχει επιφέρει δικαιολογημένα η πανδημία του κορωνοϊού,  μία σημαντική δράση της Κομισιόν για το περιβάλλον και το κλίμα, που αφορά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών και προβλέπει μάλιστα τη συμμετοχή τους, παραμένει σημαντική και επίκαιρη.

Στις αρχές του μήνα  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε  την  έναρξη δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας 12 εβδομάδων με κεντρικό θέμα τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το κλίμα, και σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, επιδιώκει για τη διαμόρφωσή του,  τη συστράτευση όλων των πολιτών.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών  από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων: περιφερειακές και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, συνδικάτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ομάδες καταναλωτών, οργανώσεις έρευνας και καινοτομίας, και μεμονωμένους πολίτες, ενώ, καλεί μετ΄επιτάσεως, για τη δυναμική συμμετοχή της νεολαίας.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή για 12 εβδομάδες έως τις 27 Μαΐου. Οι απαντήσεις, οι προτάσεις και τα σχόλια θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του  μελλοντικού Συμφώνου για το Κλίμα, το οποίο θα ξεκινήσει πριν από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη το Νοέμβριο του 2020: Από την Κομισιόν περιγράφεται ως «Μια ευρεία πρωτοβουλία που δίνει σε όλους τη φωνή και το χώρο για να σχεδιάσουν νέες δράσεις για το κλίμα, να μοιραστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σε επίπεδο βάσης, και να επιδείξουν λύσεις που μπορούν να ακολουθήσουν άλλοι».

Ο ρόλος της κοινωνίας για την τελική διαμόρφωση του Συμφώνου

Στον πυρήνα της νέας δράσης της Κομισιόν είναι όπως καταγράφεται οι πολίτες καθώς , «πέρα από  τις κυβερνητικές πολιτικές και τα κανονιστικά μέτρα, οι πολίτες, οι δήμοι και οι οργανώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας και της οικονομίας έχουν ένα ρόλο να παίξουν». Με οδηγό την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Κομισιόν δρομολογεί ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα το οποίο δεν θα δώσει μόνο, φωνή και χώρο σε πολίτες, συλλογικότητες, τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιχειρηματικά σχήματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα,  αλλά τη δυνατότητα, να αποτελέσει το πεδίο για να σχεδιάσουν όλοι οι παραπάνω νέες δράσεις για το κλίμα και να παρουσιάσουν λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες θα απορρέουν από νέο αυτό Σύμφωνο, όπως θα έχει σχεδιαστεί και από τους ίδιους.

Συνδετικός κρίκος για την ανάληψη δράσεων και πράσινων έργων

Βασική επιδίωξη της Κομισιόν, είναι,  το ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο, για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και οργανισμών, είτε πρόκειται για εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, συνδικάτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας, ομάδες καταναλωτών και ιδιώτες. Όπως έχει καταγραφεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παράσχει στοχευμένη υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση τοπικών κυρίως αρχών  για ενεργειακά αποδοτικές παρεμβάσεις σε κτίρια, παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τις αστικές αναπλάσεις, τη δημιουργία και τον σχεδιασμό χώρων πρασίνου στις πόλεις. Να συνδράμει ώστε πολίτες και οργανώσεις να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες καθώς και να συνεργάζονται. Στα σχέδια περιλαμβάνεται η απρόσκοπτη αλλά και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δικτύωση κοινωνίας, πολιτών, αρχών και όλων των προαναφερθέντων φορέων συλλογικής έκφρασης και δράσης, μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, οι  οποίες σχεδιάζεται να συνδεθούν με ήδη τρέχουσες πρωτοβουλίες και δράσης, όπως είναι για παράδειγμα το Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα

Κομισιόν:  «Όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις είναι ευπρόσδεκτοι να συμβάλουν στη διαβούλευση αυτή».

«Η Επιτροπή θέλει να ακούσει τις ιδέες όλων για δράση στο πλαίσιο του Συμφώνου για το Κλίμα και πώς να το καταστήσει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο, πιο περιεκτικό και φιλόδοξ». Αναφέρεται στις ενημερωτικές σελίδες της Ε.Ε για το θέμα και υπογραμμίζεται:Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζει πώς θα καταστεί η Ευρώπη η πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρο έως το 2050. Παράλληλα με της κυβερνητικές πολιτικές και τη νομοθεσία, υπάρχει της ρόλος για της πολίτες, της κοινότητες και της οργανισμούς σε όλους της τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας της. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα δρομολογήσει, στο πλαίσιο της πράσινης διαπραγμάτευσης, ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα, το οποίο θα δώσει της πολίτες και τουςς ενδιαφερόμενους από όλο το φάσμα κοινωνίας μια φωνή και ρόλο στη διαμόρφωση νέων ενεργειών για το κλίμα και  στην ανταλλαγή πληροφοριών, μπορεί να ακολουθήσει. Οι εισροές από αυτή τη δημόσια διαβούλευση θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του Συμφώνου πριν από τη διάθεσή του πριν από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (COP26) που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη το Νοέμβριο του 2020».

Απαντώντας στο ερωτηματολόγιο

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν σ τη διαβούλευση μπορούν να το κάνουν συμπληρώνοντας αρχικά το ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο.  Για όσους πολίτες δεν μπορούν να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο, δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν στο email που υπάρχει στην παρακάτω σελίδα, δείτε εδώ η οποία παραπέμπει και στο ερωτηματολόγιο, που είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. Σημειώνεται τέλος, ότι για λόγους  διαφάνειας, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ

 

https://ec.europa.eu/clima/news/shaping-european-climate-pact-commission-launches-public-consultation_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας