ecopress
Συνολικά 12+1  προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την μετάβαση της χώρας στην Κυκλική Οικονομία, που κινητοποιούν χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 3 δις... ΕΕΔΣΑ: 12+1 μέτρα για «πράσινες» επενδύσεις 3 δις € και 10.000 θέσεις εργασίας

Συνολικά 12+1  προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την μετάβαση της χώρας στην Κυκλική Οικονομία, που κινητοποιούν χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 3 δις ευρώ και δημιουργούν 10.000 νέες θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παρουσίασε ο  Γιώργος Ηλιόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ).

Μιλώντας στη 14η σύνοδο του δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 30/6 – 2/7 στην Αλεξανδρούπολη ο κ Ηλιόπουλος  τόνισε ότι η σταδιακή εφαρμογή του Νέου Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία  αποτελεί ένα στοίχημα για το περιβάλλον, την οικονομία σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα με την χαμηλή επίδοση τόσο σε κατά κεφαλήν παραγωγή αποβλήτων, όσο και σε ποσοστό ανακύκλωσης και ποσοστό κυκλικότητας πόρων εντός της Ελλάδας, είναι βέβαιο ότι έχουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας για να αυξήσουμε την ανακύκλωση από 18,9% το 2019, σε 55% το 2025 και 60% το 2030, να αυξήσουμε την κυκλικότητα των πόρων από 4,2% το 2019  σε 15%  το 2025, να μειώσουμε την ταφή σε ΧΥΤ από 81,1% το 2019 σε 10% το 2030.

-«Πέραν από τις επενδύσεις που απαιτούνται που εκτιμώνται σε 3 δις ευρώ και δύναται να καλυφθούν από δρομολογημένα εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία της περιόδου 2021-2027, η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία  θα έχει θετική συνεισφορά στην απασχόληση κατά επιπλέον 10.000 πράσινες θέσεις εργασίας αλλά και στο Εθνικό ΑΕΠ (+0,3 – 0,5%) με τις νέες οικονομικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν» σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ.

Ο ίδιος είπε ότι «το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας – Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας, είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό και κωδικοποιεί σε 73 δράσεις ανά έτος, που εκτείνονται έως το 2025 τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από τις επιχειρήσεις (για την παραγωγή προϊόντων), τους Καταναλωτές ( για την βιώσιμη χρήση τους), τους Φορείς Διαχείρισης αποβλήτων ( Δήμους/ΦΟΔΣΑ και Ιδιωτικούς Φορείς Ανακύκλωσης & Εναλλακτικής Διαχείρισης) και την πολιτεία ( ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ και 7 συναρμόδια υπουργεία)».

Οι  προτάσεις άμεσης εφαρμογής

Οι 13 προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την μετάβαση της χώρας στην Κυκλική Οικονομία, που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ στους αντίστοιχους τομείς είναι:

Ανθρώπινο Δυναμικό/Τεχνογνωσία

1.Άμεση ψήφιση τροπολογίας από τα συναρμόδια υπουργεία (ΥΠΕΣ/ΥΠΕΝ) για τη στελέχωση ΦΟΔΣΑ και Δήμων με ευέλικτες διαδικασίες προσλήψεων με αναλογία  για ΟΤΑ 1 άτομο ανά 15.000 κατοίκους, με ελάχιστο όριο 2 άτομα ανά φορέα.

2.Εθνικό Πρόγραμμα Κατάρτισης ( ΕΣΠΑ) ύψους 5 εκ ευρώ για 3.000 επιστήμονες, τεχνικούς, διοικητικούς και με πρακτική άσκηση.

3.Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνα/Καινοτομίας μέσω του ΕΣΠΑ για την Κυκλική Οικονομία, ύψους 50 εκ ευρώ για την υλοποίηση συνεργατικών δράσεων και clusters με Πανεπιστήμια, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς

Χρηματοδοτικά

4. Διυπουργικός, με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ, συντονισμός 5 προγραμμάτων της ΕΕ ύψους 2 δις ευρώ και εξειδίκευση ανά παραγωγικό κλάδο , ενεργοποίηση προσκλήσεων 1.1.2024 με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον εκσυγχρονισμό και στην καινοτομία και έρευνα.

5.Εξειδίκευση, με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ από το ΥΠΕΝ των πόρων από Εθνικά Τέλη και Πρόστιμα ύψους 100 εκ ευρώ/έτος, με έμφαση στην λειτουργική ενίσχυση Δήμων/ΦΟΔΣΑ

6.Επιλεξιμότητα Πόρων ΕΕ από 1.1.2024 για το τμήμα Συμμίκτων των ΜΑΑα

Θεσμικά/Οργανωτικά

7.Δημιουργία Χαρτοφυλακίου Συντονισμού Κυκλικής Οικονομίας, με ορισμό αρμόδιου υφυπουργού.

8 Ολοκλήρωση των ΚΥΑ για έναρξη λειτουργίας 8 νέων ΠΔΕΠ και εφαρμογή Συστήματος Επιστροφής Εγγύησης

9.Σαφές Προτυποποιημένο Πλαίσιο Συνεργασίας Δήμων με ΣΕΔ, ορισμένο από ΕΟΑΝ με ρήτρες.

 Συμμόρφωση

10.Αναθεώρηση του Ν.4819/2021, με δίκαιη εξειδίκευση και εξορθολογισμό της εφαρμογής του τέλους ταφής

11.Δημιουργία – Στελέχωση Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχων για Νομοθεσία Αποβλήτων – Επιβολή Προστίμων ( πχ Νομοθεσία ΠΜΧ)

Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση

12.Από την 1.9.2022 συντονισμός και υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ν.4819/2021 και ανακύκλωσης εντός Σχολικών Μονάδων για 2 εκατομμύρια μαθητές

13.Επιβράβευση πολιτών με εκπτώσεις/ειδικές προσφορές από Δήμους και τοπικές επιχειρήσεις για ανακύκλωση σε Δημοτικές Δομές Π.Σ , Γ.Α, ΚΔΕΥ κλπ).

Οφέλη Εφαρμογής

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος παρουσιάζοντας τα οφέλη εφαρμογής των 13 προτάσεων της ΕΕΔΣΑ για την μετάβαση της χώρας στην Κυκλική Οικονομία είπε ότι αυτά είναι:

-Δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον Δημόσιο/Ιδιωτικό Τομέα έως το 2030

-Κινητοποίηση Επενδύσεων ( Δημόσιων/Ιδιωτικών) άνω των 3 δις έως το 2027 ( εκ των οποίων άνω των 2 δις από πόρους ΕΕ)

-Μείωση Κόστους για τους πολίτες που δεν σπαταλούν/ επαναχρησιμοποιούν/ανακυκλώνουν  κατά 300 ευρώ/έτος.

-Αύξηση του ΑΕΠ κατά ~ 1 % από τις νέες δραστηριότητες ΚΟ ( νέα προιόντα/μονάδες ανακύκλωσης/ανάκτησης/υπηρεσίες χωριστής συλλογής κλπ)

-Δραστική μείωση  επιπτώσεων ταφής από 80% στο 10%  έως το 2030

-Αισθητή βελτίωση της ποιότητας ζωής & του τουριστικού προϊόντος

-Σημαντική προστασία Οικοσυστήματος (θάλασσες/ακτές κλπ)

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας