ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Σπυρίδων Σπυρίδων σε συνέντευξή του στο ecopress , αναφέρει, όλες τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία... ΕΕΤΑΑ: πως θα γίνει η τελική επιλογή των ιδιωτών μηχανικών στους Δήμους

Της Ντίνας Καράτζιου/

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Σπυρίδων Σπυρίδων σε συνέντευξή του στο ecopress , αναφέρει, όλες τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία για την τελική επιλογή των μηχανικών που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο και να υποστηρίξουν τα έργα και τα προγράμματα της Αυτοδιοίκησης.

 Τρεις χιλιάδες ιδιώτες μηχανικοί έχουν ήδη εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε,  για να απασχοληθούν σε δήμους και Περιφέρειες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης τονίζει επίσης ότι το μητρώο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα είναι ανοιχτό  καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ούτως ώστε να συμμετάσχουν όσοι ιδιώτες μηχανικοί το επιθυμούν, ενώ για το θέμα της πρόσληψης εκτός  ΑΣΕΠ στην ΕΕΤΑΑ πρόσληψη 50 μηχανικών που δημιούργησε αντιδράσεις, απορρίπτει τις αιτιάσεις περί αδιαφάνειας και εξηγεί, ότι «για την επιλογή τους θα λαμβάνεται υπόψη με συγκεκριμένα ποσοστά μορίων, ο βαθμός πτυχίου, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, καθώς και η εργασιακή εμπειρία».

Η συνέντευξη

Η  συνέντευξη  του διευθύνοντος  συμβούλου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης  στο ecopress έχει ως εξής:

 –Πώς προχωράει το ζήτημα της συμμετοχής-απασχόλησης ιδιωτών μηχανικών στους Δήμους μέσω του μητρώου της ΕΕΤΑΑ ΑΕ; Ποιος είναι ο αριθμός των μηχανικών που έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΕΕΤΑΑ;

 –Το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί θεωρείται ικανοποιητικό κι είναι βέβαιο ότι συν των χρόνω θ’ αυξηθεί. Προς το παρόν, περίπου 2 χιλιάδες μηχανικοί έχουν δείξει ενδιαφέρον για όλη τη χώρα, ενώ για το μητρώο μηχανικών που επιβλέπουν έργα, άλλοι χίλιοι περίπου.

-Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε από ποιες περιοχές της χώρας εκδηλώθηκε από πλευράς μηχανικών μεγαλύτερο ενδιαφέρον;

 –Η σχετική νομοθεσία αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στο Μητρώο που έχει δημιουργήσει η ΕΕΤΑΑ ΑΕ (μελετητών ή μηχανικών που πρόκειται να επιβλέψουν έργα), έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν όσες περιφερειακές ενότητες επιθυμούν να εργαστούν. Δηλαδή, ακόμη κι όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας.  Συνεπώς το ενδιαφέρον αφορά όλη την Ελλάδα.

 –Ποια θα είναι η διαδικασία που θ’ ακολουθηθεί από εδώ και πέρα; Πότε θα κληθούν οι μηχανικοί στους δήμους;

 –Η διαδικασία που θ’ ακολουθηθεί θα έχει τα εξής βήματα:

Α. Έλεγχος των εγγράφων (πτυχίων κλπ) από τα οποία θ’ αποδεικνύεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, προκειμένου να ενταχθούν στο μητρώο.

Β. Για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που η αρμόδια επιτροπή κρίνει, θ’ ακολουθήσει έγκριση του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Στη συνέχεια οι δήμοι θα υποβάλλουν τα αιτήματά τους (π.χ. ότι χρειάζονται έναν μηχανολόγο για την ολοκλήρωση ή εκπόνηση κάποιας μελέτης) και θ’ ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση ΟΤΑ –ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Κατόπιν τριμελής επιτροπή (από εκπροσώπους του ΤΕΕ, της ΕΕΤΑΑ και του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ) θα επιλέξει τον μηχανικό με τον οποίο η ΕΕΤΑΑ θα συνάψει σύμβαση έργου και θ’ αναλάβει αμέσως το έργο του.

Πρέπει να τονίσουμε κάτι ακόμη: Το μητρώο θα παραμείνει ανοικτό για να συμμετάσχουν όποιοι μηχανικοί επιθυμούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

-Πιστεύετε ότι η ενεργοποίηση των ιδιωτών μηχανικών μέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα καλύψει τις ανάγκες των Δήμων για την υποστήριξη, τουλάχιστον προκλήσεων του «Αντώνης Τρίτσης»;

 –Είναι βέβαιο ότι οι ιδιώτες μηχανικοί που μέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα υποβοηθούν στην ολοκλήρωση μελετών ή στην επίβλεψη έργων στους ΟΤΑ, θα τους προσφέρουν σημαντική υποστήριξη. Ειδικά σε όσους έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Ταυτοχρόνως, οι δήμοι μπορούν με μεγαλύτερη αρτιότητα να προσεγγίσουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους. Τόσο μέσω των διατάξεων του Ν.4412 αλλά και συνάδοντας προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς που έχουν τη δυνατότητα και τις τεχνικές υπηρεσίες ν’ αναλάβουν για εκείνους μέρος ή το όλον των εργασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση μελέτης, την επίβλεψη έργων ή τη διεκπεραίωση των διαδικασιών. Τέτοιες δομές είναι οι περιφέρειες, η ίδια η ΕΕΤΑΑ ΑΕ και «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς», ως φορείς υποστήριξης μαζί με τα δίκτυα Δήμων κλπ.

-Τροπολογία που ψηφίστηκε  προβλέπει τη εκτός ΑΣΕΠ πρόσληψη 50 μηχανικών στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Γι αυτή την κίνηση, υπήρξαν αντιδράσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Μεταξύ των αιτιάσεων που προτάσσονται, είναι ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία οδηγεί σε πλήρη αδιαφάνεια, όχι μόνο στις διαδικασίες πρόσληψης, αλλά και στις διαδικασίες ανάθεσης έργων και μελετών. Ποια είναι η άποψή σας;

-Με την τροπολογία αυτή η ΕΕΤΑΑ αποκτά τη δυνατότητα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ν’ αποκτήσει άρτια τεχνική υπηρεσία, ώστε να μπορέσει να συνδράμει ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία ή διαθέτουν υποστελεχωμένη. Σε ότι αναφορά την έννοια «αδιαφάνεια» που αναφέρετε στην ερώτησή σας, είναι προφανές ότι δεν συνάδει με την ΕΕΤΑΑ και τις διαδικασίες της αφού για την επιλογή τους θα λαμβάνεται υπόψη με συγκεκριμένα ποσοστά μορίων, ο βαθμός πτυχίου, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, καθώς και η εργασιακή εμπειρία.

 –Εξηγείστε μας τη στόχευση της νέας πρόσκλησης που εξέδωσε η ΕΕΤΤΑ ΑΕ, που αφορά την απόσπαση μηχανικών που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

 –Αυτό συνέβη για να δοθεί η δυνατότητα σε αξιόλογους δημοσίους λειτουργούς –μηχανικούς, ν’ αποσπαστούν στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ώστε να συγκροτηθεί μαζί με το υπάρχον δυναμικό και όσους προσληφθούν με σύμβαση έργου μια μεγάλη, αξιόπιστη κι αποτελεσματική τεχνική υπηρεσία που θα υποστηρίξει τους ΟΤΑ και κυρίως τους αδύναμους.  Όλη αυτή η διαδικασία που θα δημιουργήσει αυτή την μεγάλη τεχνική υπηρεσία στην ΕΕΤΑΑ καθώς και τα δυο μητρώα με ιδιώτες μηχανικούς, έχουν στόχο να υπηρετήσουν την πολιτική του ΥΠΕΣ, όπως επανειλημμένως έχει εκφράσει ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Που αποσκοπεί στη δημιουργία ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στη χώρα, δίνοντας την ευκαιρία συμμετοχής των ΟΤΑ, επ’ ίσοιςόροις στο μεγάλο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», των 2,5 δις ευρώ!

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας