ecopress
Ο ΕΦΚΑ από το 2020 έως και σήμερα ο ΕΦΚΑ δεν έχει αποδώσει  στους δικαιούχους μηχανικούς τα ποσά των εισφορών που παρανόμως έχουν παρακρατηθεί... ΕΦΚΑ: καθυστερεί επιστροφή εισφορών, που παρανόμως παρακρατήθηκαν

Ο ΕΦΚΑ από το 2020 έως και σήμερα ο ΕΦΚΑ δεν έχει αποδώσει  στους δικαιούχους μηχανικούς τα ποσά των εισφορών που παρανόμως έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης καταγγέλλει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, επισημαίνοντας ότι «όταν χρειάστηκε αντίστοιχα να αυξήσουν τις εισφορές μας φρόντισαν να το πράξουν χωρίς ουδεμία καθυστέρηση».

Σε επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου, με θέμα: «επιστροφή Εισφορών Κλάδου Επικουρικού στους δικαιούχους» η οποία απευθύνεται προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνονται τα ακόλουθα:

-«Σε συνέχεια καταγγελιών συναδέλφων μας προς εσάς σχετικά με τη διερεύνηση της μη έκδοσης οδηγιών από τον e-ΕΦΚΑ (βάσει της εγκυκλίου 34) για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών για την επικουρική ασφάλιση και τη σχετική απάντηση του e ΕΦΚΑ, έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής:

1.Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από την 1/1/2020 με βάση το Ν.4756/20, έχουν δηλαδή ήδη παρέλθει 3,5 ολόκληρα χρόνια απραξίας.

2.Η  σχετική Εγκύκλιος 65 για την κωδικοποίηση στις ΑΠΔ σχετικών στοιχείων ασφαλισμένων εκδόθηκε στις 13/12/2021 σχεδόν 2 έτη μετά τη Νομοθέτηση (και μετά το Νόμο, τον οποίο όφειλε να λαμβάνει υπόψη σε όλες τις παραμέτρους) και 1,5 χρόνο πριν.

3.Από εκεί προκύπτει το αναφερόμενο «Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθησών εισφορών που θα προκύψουν (εργοδότης, ασφαλισμένος) θα αναπτυχθεί νέα διαδικτυακή εφαρμογή που θα διατεθεί σε εργοδότες και ασφαλισμένους για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής.», του σχετικού απαντητικού εγγράφου του ΕΦΚΑ.

4.Έναν ολόκληρο χρόνο μετά στις 2/12/2022 ζητήθηκε από η ανάπτυξη του εν λόγω λογισμικού.

5.Προκύπτει επίσης ότι για το Δημόσιο λειτουργεί «διακριτή εφαρμογή υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» σε σχέση με αυτή του ιδιωτικού τομέα, «η οποία δεν παρέχει τις ίδιες δυνατότητες μεταβολής στοιχείων ασφάλισης».

6.Σε  απάντηση σχετικής Κοινοβουλευτικής Ερώτησης, ο αρμόδιος Υφυπουργός απάντησε: «Αναφορικά με την διαχείριση των μεταβολών προηγούμενων μισθολογικών περιόδων – από 1/1/2020 έως 30/9/2022 – καθώς και την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, όπως προέκυψαν κατά την εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου, σημειώνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραμετροποίησης της βάσης δεδομένων στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Π.Δ. Δημοσίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής από τον ανάδοχο, θα ακολουθήσει έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. με οδηγίες ως προς την υλοποίησή της»

7.Πριν 2 βδομάδες αναρτήθηκε η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Εμμίσθων Δικηγόρων, Μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών. Στην πλατφόρμα αυτή που υποτίθεται ότι θα μας επέστρεφε τις εισφορές όλοι οι Μηχανικοί του Δημοσίου λαμβάνουμε το παρακάτω μήνυμα: «Δεν είναι δυνατή η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκ μέρους σας, διότι την περίοδο 2019 – 2020:

-Δεν έχετε ασφαλισθεί μέσω Α.Π.Δ. ως έμμισθος δικηγόρος, μισθωτός μηχανικός ή υγειονομικός  ή

-Ασφαλισθήκατε μέσω Α.Π.Δ.   ως έμμισθος δικηγόρος, μισθωτός μηχανικός ή υγειονομικός, πλην όμως, ο εργοδότης σας δεν τροποποίησε ηλεκτρονικά την ασφάλισή σας σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 65/2021 του e-Ε.Φ.Κ.Α ή

– Ασφαλισθήκατε μέσω Α.Π.Δ. ως έμμισθος δικηγόρος, μισθωτός μηχανικός ή υγειονομικός, πλην όμως, έχετε καταστεί δικαιούχος είσπραξης επικουρικής σύνταξης ή εκκρεμεί αίτημά σας για απονομή επικουρικής σύνταξης, από 01.01.2019 και μετέπειτα»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, ο ΕΦΚΑ από το 2020 έως και σήμερα ο ΕΦΚΑ δεν έχει προβεί στην σύννομη και αναδρομική τακτοποίηση της ανωτέρω πρόβλεψης με αποτέλεσμα να μην έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους τα ποσά των εισφορών που παρανόμως έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης. Όσες δικαιολογίες και προφάσεις και να χρησιμοποιηθούν, δε μπορούν να αποκρύψουν το μέγεθος της επιτελικής τους ανικανότητας. Όταν χρειάστηκε αντίστοιχα να αυξήσουν τις εισφορές μας φρόντισαν να το πράξουν χωρίς ουδεμία καθυστέρηση.

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην άμεση επίλυση αυτού του προβλήματος που ήδη μετράει 3,5 ολόκληρα έτη. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας