Το πράσινο φως έδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υλοποίηση 1.170 επιχειρηματικών σχεδίων, μεταξύ 5.626 που είχαν υποβληθεί συνολικά στο πλαίσιο της... Έγκριση 1.170 επενδυτικών σχεδίων με χρηματοδότηση 100% – Ενέργεια, κατασκευές, «ευφυείς» επιχειρήσεις

Το πράσινο φως έδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υλοποίηση 1.170 επιχειρηματικών σχεδίων, μεταξύ 5.626 που είχαν υποβληθεί συνολικά στο πλαίσιο της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα – επιχειρηματικότητα καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από όσους ασκούν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να είναι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Μέσω αυτής της δράσης λοιπόν το υπουργείο επιχειρεί να ενισχύσει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
100% των επιλέξιμων δαπανών
Σύμφωνα με την «Καθημερινή» ο προϋπολογισμός για τα 1.170 επιχειρηματικά σχέδια τα οποία εγκρίθηκαν προσφάτως από το υπουργείο Οικονομίας ανέρχεται περίπου στα 66,6 εκατ. ευρώ, ενώ κάθε επιχείρηση που θα λάβει επιχορήγηση, θα επιδοτηθεί με 15.000 έως 60.000 ευρώ. Επιπλέον, η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου στη δράση αυτή. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αναμένεται να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες των νεοσύστατων επιχειρήσεων (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, δαπάνες σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες), δαπάνες για αμοιβές τρίτων με στόχο τη νομική, τη συμβουλευτική και τη λογιστική υποστήριξη των επιχειρήσεων καθώς και δαπάνες δικτύωσης και συμμετοχής των νεοσύστατων.
Κονδύλι 66,6 εκατ. ευρώ.
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το υπουργείο Ανάπτυξης έχει προϋπολογίσει κονδύλι 66,6 εκατ. ευρώ. επιχειρήσεων σε εκθέσεις. Επίσης, μέσω της χρηματοδότησης προβλέπεται:
– η χρηματοδοτική μίσθωση για την αγορά εξοπλισμού,
-η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών του δικαιούχου,
– η εξόφληση των υποχρεώσεων των εταίρων για την προμήθεια αναλώσιμων υλών,
-η κάλυψη του μισθολογικού κόστους για νέες θέσεις εργασίας, καθώς και
-η κάλυψη των δαπανών προετοιμασίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος κατοχύρωσης βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι τομείς
Οι νέες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα δραστηριοποιηθούν σε οκτώ βασικούς τομείς:
-αγροδιατροφή,
-ενέργεια,
-πολιτιστικές – δημιουργικές βιομηχανίες,
-εφοδιαστική αλυσίδα,
– τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ),
-υγεία – φάρμακα και υλικά
– κατασκευές.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας