ecopress
Του Κώστα Βουτσαδάκη/  Αν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι καταναλωτές θα πλήρωναν περισσότερα για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν... ΕΛΕΤΑΕΝ: οι καταναλωτές κερδίζουν 54 εκατ. ευρώ από τα αιολικά

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

 Αν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι καταναλωτές θα πλήρωναν περισσότερα για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν και συγκεκριμένα πάνω από 54 εκατ. ευρώ κάθε έτος.

Παράλληλα παρουσίαστηκαν  22 αλήθειες σε σχέση με τους μύθους που διαδίδονται για την αιολική ενέργεια παραθέτει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της με τον τίτλο ask4wind.

Αυτα επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) Παναγιώτης Λαδακάκος σε συνέντευξη Τύπου με την οποία η Ένωση επιχειρεί να διαλύσει μια σειρά από μύθους, όπως αναφέρει, που επικρατούν σε σχέση με την αιολική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές.

Σε ερώτηση για τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ που αποσκοπούν στην απλούστευση της αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο γενικός διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταματίου τόνισε την ανάγκη να λαμβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις (θετικές ή αρνητικές) από τη διοίκηση ενώ σημείωσε πως οι νέες ρυθμίσεις είναι πιο αυστηρές για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Κερδίζουν οι καταναλωτές

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρθηκε σήμερα οι τιμές πώλησης της αιολικής ενέργειας είναι τέτοιες που επιδοτούν στην πράξη τους καταναλωτές και όχι το αντίστροφο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας , το 2017, η μέση αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από́ ανανεώσιμες πηγές ήταν 101,99 €/MWh. Τα αιολικά́ πάρκα παρήγαγαν 5.515,4 GWh με μέσο κόστος για τον καταναλωτή́ 92,3 €/MWh. Επομένως, το 2017, τα αιολικά́ πάρκα επιδότησαν το κόστος του καταναλωτή́ κατά́ 53,45 εκατ. ευρώ́.

Επίσης, τα νέα αιολικά πάρκα μειώνουν περαιτέρω το κόστος του καταναλωτή, καθώς πωλούν ηλεκτρική́ ενέργεια σε ακόμη χαμηλότερη τιμή́ (περίπου 57,74 €/MWh).

Στη συνέντευξη τονίστηκε ακόμη ότι:

-Τα αιολικά πάρκα δημιουργούν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από τους σταθμούς φυσικού αερίου.

-Η εγχώρια προστιθέμενη αξία τους φθάνει στο 35% του κόστους επένδυσης κατά την κατασκευή τους και πάνω από το 80% του κόστους κατά τη λειτουργία τους.

-Ελκύουν άμεσες ξένες επενδύσεις.

-Εξοικονομούν πολύτιμους πόρους για την οικονομία μειώνοντας τις εισαγωγές και μεσοπρόθεσμα μπορεί να κάνουν την Ελλάδα εξαγωγό πράσινης ενέργειας.

-Δημιουργούν πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, νέες δουλειές, μείωση του λογαριασμού ρεύματος, τοπικά έργα ανάπτυξης και υποδομών. Για παράδειγμα, στη νότια Εύβοια, τα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 218,7MW που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1998-2017 έχουν προσφέρει συνολικά 82,6 εκατ. ευρώ στην τοπική κοινωνία έως το 2018 και συνεχίζουν να προσφέρουν 4 εκατ. ευρώ κάθε έτος.

-Δεν μειώνουν την αξία της γης και δεν έχουν αρνητική επίπτωση στον τουρισμό. Για παράδειγμα στην Κεφαλονιά, ένα από τα πιο τουριστικά νησιά της Ελλάδας, τα τελευταία 15 έτη εγκαθίστανται συνεχώς νέα αιολικά πάρκα. Την ίδια περίοδο, οι ξενοδοχειακές κλίνες μέσης και ανώτερης κατηγορίας σχεδόν διπλασιάστηκαν και ξεκίνησαν να λειτουργούν νέα πεντάστερα ξενοδοχεία. Επιπλέον μελέτες στις ΗΠΑ έδειξαν ότι η επίπτωση της γειτνίασης με αιολικά πάρκα στην αξία της γης είναι στατιστικά ασήμαντη ακόμη και όταν βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 800 μέτρων. Αντιθέτως, αρνητική επίπτωση στις τιμές των ακινήτων είχαν οι χώροι υγειονομικής ταφής σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων (-12,2%), οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι (-5,3%) και οι γραμμές μεταφοράς (-9,3%) σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων.

Τέλος για τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην ορνιθοπανίδα που επίσης αναφέρεται συχνά, μελέτη του 2013 έδειξε πως η ετήσια θνησιμότητα πτηνών είναι, 0,269 θάνατοι/GWh για αιολικά πάρκα, 0,416 θάνατοι/GWh για την πυρηνική ενέργεια και 5,18 θάνατοι/GWh για τη θερμοηλεκτρική παραγωγή με ορυκτά καύσιμα.

22 αλήθειες

22 αλήθειες σε σχέση με τους μύθους που διαδίδονται για την αιολική ενέργεια παραθέτει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της με τον τίτλο ask4wind.

H πρωτοβουλία ask4wind περιλαμβάνει:

 • Ένα αναλυτικό φυλλάδιο που μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ . Το φυλλάδιο απευθύνεται σε μελετητές, υπηρεσιακούς παράγοντες, επιστήμονες αλλά και το ευρύ κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί και να μελετήσει την Αιολική Ενέργεια.
 • Ένα συνοπτικό φυλλάδιο που μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ. Αποτελεί την εκτενή περίληψη του αναλυτικού φυλλαδίου.
 • Ένα δικτυακό τόπο ο οποίος θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σε αυτόν θα αναρτηθούν οι 22 Αλήθειες μαζί με τη βιβλιογραφία και τις πηγές. Στόχος είναι να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται τακτικά.
 • 99 Πηγές (μελέτες, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις) έχουν επιλεγεί ανάμεσα στην πλούσια βιβλιογραφία και παρατίθενται για την τεκμηρίωση των απαντήσεων. Πολλές από αυτές περιέχουν περισσότερες πηγές και τεκμηριώσεις.

Το υλικό οργανώνεται σε 4 κεφάλαια:

 • Τεχνολογία και Κόστος
 • Κοινωνία και Ανάπτυξη
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Επιπτώσεις στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
 • και απαντά στους ακόλουθους ΜύθουςΤΕΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
  Μύθος 1: Οι ανεμογεννήτριες είναι λιγότερο αποδοτικές από τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
  Μύθος 2: Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ακριβό ηλεκτρισμό
  Μύθος 3: Οι ανεμογεννήτριες αυξάνουν το συνολικό κόστος για τον καταναλωτή
  Μύθος 4: Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ασταθή ηλεκτρισμό και δεν είναι αξιόπιστες, γεγονός που αυξάνει το κόστος
  Μύθος 5: Η αιολική ενέργεια επιδοτείται υπερβολικά
  Μύθος 6: Το ΕΤΜΕΑΡ είναι επιδότηση που πληρώνoυν οι καταναλωτές για τα αιολικά πάρκα
  Μύθος 7: Τα αιολικά πάρκα έχουν υπερβολικά προνόμια που επιβαρύνουν τους καταναλωτές
  Μύθος 8: Τα ορυκτά καύσιμα είναι πιο φθηνά από την αιολική ενέργεια και δεν επιδοτούνται
  Μύθος 9: Τα αιολικά πάρκα δεν προσφέρουν τίποτα στις τοπικές κοινωνίες
  Μύθος 10: Η αιολική ενέργεια δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας
  Μύθος 11: Τα αιολικά πάρκα δεν δημιουργούν εγχώρια προστιθέμενη αξία καθώς είναι αμιγώς εισαγόμενα προϊόντα
  Μύθος 12: Τα αιολικά πάρκα μειώνουν την αξία των ακινήτων
  Μύθος 13: Τα αιολικά πάρκα βλάπτουν τον τουρισμό
  Μύθος 14: Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ή αν υπάρχει, δεν οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες
  Μύθος 15: Η αιολική ενέργεια δεν συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  Μύθος 16: Οι ανεμογεννήτριες καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από όση παράγουν και επομένως εκπέμπουν περισσότερους ρύπους από όσους αποτρέπουν
  Μύθος 17: Οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν το μικροκλίμα και το παγκόσμιο κλίμα
  Μύθος 18: Οι ανεμογεννήτριες έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των άλλων θηλαστικών
  Μύθος 19: Οι ανεμογεννήτριες είναι επικίνδυνες και προκαλούν ατυχήματα
  Μύθος 20: Τα αιολικά πάρκα είναι οπτικά ενοχλητικά
  Μύθος 21: Οι ανεμογεννήτριες δεν ανακυκλώνονται
  Μύθος 22: Τα πουλιά κινδυνεύουν από τις ανεμογεννήτριες

“Γιατί Αιολική Ενέργεια;”
Μπορείτε να κατεβάσετε το σημείωμα με τίτλο “Γιατί Αιολική Ενέργεια;” ΕΔΩ. Συνοπτικά:

Η Αιολική Ενέργεια παρέχει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και οδηγεί σε μείωση του συνολικού κόστους, προς όφελος του καταναλωτή.

Αν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι καταναλωτές θα πλήρωναν περισσότερο, συγκεκριμένα πάνω από 54 εκατ. ευρώ κάθε έτος. Για αυτό αντίθετα από ό,τι πιστεύεται, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) που αποτυπώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος δεν απεικονίζει κάποιο επιπλέον κόστος που δημιουργείται εξαιτίας των αιολικών πάρκων.

Ούτε το κόστος κατασκευής των αιολικών πάρκων επιδοτείται πλέον.
Το γεγονός ότι η αιολική ενέργεια είναι τεχνολογία μεταβλητής παραγωγής δεν οδηγεί σε αύξηση του κόστους για τον καταναλωτή. Αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Πρόκειται για μια αξιόπιστη τεχνολογία.

Τα αιολικά πάρκα δεν απολαμβάνουν άλλα προνόμια, ενισχύσεις ή κρυφές επιδοτήσεις όπως τα ορυκτά καύσιμα.

Τα αιολικά πάρκα δημιουργούν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από τους σταθμούς φυσικού αερίου.

Η εγχώρια προστιθέμενη αξία τους φθάνει στο 35% του κόστους επένδυσης κατά την κατασκευή τους και πάνω από το 80% του κόστους κατά τη λειτουργία τους.

Ελκύουν άμεσες ξένες επενδύσεις.

Εξοικονομούν πολύτιμους πόρους για την οικονομία μειώνοντας τις εισαγωγές και μεσοπρόθεσμα μπορεί να κάνουν την Ελλάδα εξαγωγό πράσινης ενέργειας.

Τα αιολικά πάρκα δημιουργούν πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, νέες δουλειές, μείωση του λογαριασμού ρεύματος, τοπικά έργα ανάπτυξης και υποδομών.

Για παράδειγμα, στη νότια Εύβοια, τα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 218,7MW που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1998-2017 έχουν προσφέρει συνολικά 82,6 εκατ. ευρώ στην τοπική κοινωνία έως το 2018 και συνεχίζουν να προσφέρουν 4 εκατ. ευρώ κάθε έτος.

Και όλα αυτά χωρίς να συγκρούονται με άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Δεν μειώνουν την αξία της γης και δεν έχουν αρνητική επίπτωση στον τουρισμό.

Για παράδειγμα στην Κεφαλονιά, ένα από τα πιο τουριστικά νησιά της Ελλάδας, τα τελευταία 15 έτη εγκαθίστανται συνεχώς νέα αιολικά πάρκα. Την ίδια περίοδο, οι ξενοδοχειακές κλίνες μέσης και ανώτερης κατηγορίας σχεδόν διπλασιάστηκαν και ξεκίνησαν να λειτουργούν νέα  πεντάστερα ξενοδοχεία.

Πάνω από όλα η αιολική ενέργεια αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης για την κλιματική αλλαγή. Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κλιματική κρίση και ευθύνεται η ίδια για αυτό. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα το έχει τεκμηριώσει.

Οι ανεμογεννήτριες έχουν απολύτως θετικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή, τη λειτουργία και την απεγκατάστασή τους παράγεται από αυτές μέσα στους πρώτους 5-12 μήνες λειτουργίας τους.

Σε αντίθεση με όσα ακούγονται μερικές φορές η λειτουργία των ανεμογεννητριών δεν επηρεάζει το μικροκλίμα ή το παγκόσμιο κλίμα.

Οι επιπτώσεις τους είναι τοπικές και εντοπισμένες και σαφώς μικρότερες από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Οι επιπτώσεις μειώνονται με ορθή χωροθέτηση, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και πιστή τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Οι ανεμογεννήτριες δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στη μελισσοκομία, στις καλλιέργειες ή στην ποσότητα των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων.

Δεν επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία και την αναπαραγωγικότητα των θηλαστικών.

Δεν εκπέμπουν ακτινοβολία, ενώ το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγουν είναι χαμηλής συχνότητας και χαμηλότερης έντασης από τα πεδία στις πόλεις και τα σπίτια από τις κοινές οικιακές συσκευές.

Ούτε ο θόρυβος αποτελεί πρόβλημα όπως αποδεικνύει μια επίσκεψη σε ένα σύγχρονο αιολικό πάρκο.

Επειδή λοιπόν όλες αυτές οι κατηγορίες έχουν πλέον καταρριφθεί εύκολα, προβάλλονται συχνά ανησυχίες για υποήχους. Τέτοιοι υπόηχοι δημιουργούνται από τον ριπαίο άνεμο, τα κύματα, τα κινούμενα οχήματα κ.λπ., ενώ αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζονται και για τα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού. Στην πράξη, δεν έχει τεκμηριωθεί καμία επίπτωση στην υγεία από υποήχους.

Τα αιολικά πάρκα είναι σίγουρα λιγότερο ενοχλητικά από τις καταστροφές και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος που προκαλούν οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα υλικά μιας ανεμογεννήτριας ανακυκλώνονται σε ποσοστό 85-90%, ενώ μπορούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Πρόκληση αποτελεί η ανακύκλωση των πτερυγίων, τα οποία αποτελούνται από σύνθετα υλικά, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλοιαρίων και σκαφών αναψυχής. Ο αιολικός κλάδος συνεργάζεται με τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία σύνθετων υλικών, ώστε οι λύσεις που ήδη υπάρχουν να εξελιχθούν.

Τέλος, ανεμογεννήτριες και πουλιά μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Η τεχνολογία παρέχει σύγχρονα μέσα παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας