ecopress
Τα νέας γενιάς Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης προορίζονται να αποτελέσουν μία ρεαλιστική και εκτεταμένη πηγή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και την ενεργειακή απόδοση του... Ενεργειακά Πιστοποιητικά νέας γενιάς από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα D^2EPC

Τα νέας γενιάς Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης προορίζονται να αποτελέσουν μία ρεαλιστική και εκτεταμένη πηγή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, το οποίο θα μπορεί δυναμικά να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών CO2 του κτιριακού τομέα.

Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το D^2EPC «Next-generation Dynamic Digital EPCs for Enhanced Quality and User Awareness», το οποίο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνών του ΕΚΕΤΑ υλοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% και έχει θέσει στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 32,5% έως το 2030. Προς την επίτευξη των δεσμεύσεων αυτών, σημαντικό ρόλο παίζει ο κτιριακός τομέας καθώς είναι υπεύθυνος για την κατανάλωση του 40% της τελικής ζήτησης ενέργειας στην ΕΕ και για το 36% των εκπομπών CO2. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ έχει προτείνει ένα σύνολο οδηγιών και στρατηγικές για τη σταδιακή κατάργηση των μη αποδοτικών κτιρίων.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) αποτελούν ουσιαστικό μέρος της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive), που θεσπίστηκε το 2002 και είναι υποχρεωτικά για όλα τα κράτη μέλη κατά την κατασκευή, πώληση ή ενοικίαση ενός κτιρίου. Επιπλέον αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του οικοδομικού αποθέματος της ΕΕ. Ωστόσο, η μέχρι τώρα εμπειρία από τη χρήση των ΠΕΑ έχει υποδείξει ορισμένους περιορισμούς που σχετίζονται με περιορισμένες πληροφορίες ως προς την πραγματική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου, έλλειψη φιλικότητας προς το χρήστη και ανεπαρκή στοιχεία που τον αφορούν, όπως η θερμική και ηχητική άνεση, η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα αμφισβητείται η αξιοπιστία του λογισμικού υπολογισμού τους και η ποιότητα των δεδομένων. Έτσι λοιπόν, υπάρχει η ανάγκη εναρμόνισης των ΠΕΑ με την έννοια των ευφυών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό, τo έργο φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για την υλοποίηση της νέας γενιάς δυναμικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει να χρησιμοποιήσει πραγματικές μετρήσεις και δεδομένα που προέρχονται από έξυπνες συσκευές και να εισάγει ένα σύνολο νέων και φιλικών προς το χρήστη δεικτών χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες όπως η τεχνολογία μοντελοποιημένης κτιριακής πληροφορίας (ΒΙΜ) έξι διαστάσεων (6D) επιπέδου 3 (Level 3) για την παραγωγή της ψηφιακής αναπαράστασης του κτιρίου (digital twin).

Η ψηφιακή πλατφόρμα D ^ 2EPC θα επιτρέπει την έκδοση νέας γενιάς δυναμικών ΠΕΑ σε τακτική βάση και θα διαθέτει ταυτόχρονα πρόσθετες υπηρεσίες θέτοντας στο επίκεντρο τον χρήστη και παρέχοντας προσωποποιημένες συμβουλές και λύσεις προς μια αποδοτική ανακαίνιση.

«Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα D^2EPC σηματοδοτεί τη μετάβαση από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης σε μία νέα εποχή καινοτόμων τεχνολογιών Βιομηχανίας 4.0 λαμβάνοντας υπόψη τη φιλικότητα προς το χρήστη και ανθρωποκεντρικούς δείκτες προκειμένου να βελτιστοποιήσει την άνεση, την υγεία και την ευημερία», αναφέρει η υπεύθυνη για τη διαχείριση έργων στην εταιρεία Cleopa GmbH, Χριστιάνα Παντελή, η οποία έχει αναλάβει το κομμάτι της διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου του προγράμματος. Η λύση που προσφέρει το D ^ 2EPC θα επιδειχθεί σε 6 πιλοτικά κτίρια διαφορετικών χρήσεων στην ΕΕ (Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρο) για να επικυρώσει την αποτελεσματικότητά της σε διαφορετικές κλιματικές, πολιτιστικές και τεχνολογικές συνθήκες.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι και ο συντονιστής του έργου, «θα είναι υπεύθυνο για θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης δεδομένων», επισημαίνει o υπεύθυνος συντονισμού του έργου Δρ. Δημοσθένης Ιωαννίδης: «Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ψηφιακής αναπαράστασης του κτιρίου (digital twin) και θα είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό της αρχιτεκτονικής και των λειτουργιών του συστήματος.

Επιπρόσθετα, θα ηγηθεί των δραστηριοτήτων σχεδιασμού και προετοιμασίας των πιλότων και θα συμμετάσχει επίσης σε αυτές τις δραστηριότητες με το Smart House που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του», καταλήγει. Συνολικά, το ΕΚΕΤΑ I ΠΤΗΛ θα συμβάλει σε διάφορα καθήκοντα και δραστηριότητες: ορισμός δυναμικού σχήματος ΠΕΑ, προσδιορισμός δεικτών ευφυούς ετοιμότητας κτιρίου, συλλογή ενεργειακών δεδομένων από έξυπνες συσκευές, δραστηριότητες τυποποίησης και πιλοτική αξιολόγηση της προτεινόμενης λύσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα D^2EPC μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του https://www.d2epc.eu.

Πηγή: ΕΚΕΤΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΜΑΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας