Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Νέα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΠΕΑ), με ενιαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές σχεδιάζει η Κομισιόν, θεωρώντας ότι η ανομοιόμορφη εφαρμογή των Πιστοποιητικών έχει... Έρχονται τα Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Νέα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΠΕΑ), με ενιαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές σχεδιάζει η Κομισιόν, θεωρώντας ότι η ανομοιόμορφη εφαρμογή των Πιστοποιητικών έχει αρνητικές επιπτώσεις για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι τα ΠΕΑ διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής και τις διαθέσιμες πληροφορίες, με αποτέλεσμα την περιορισμένη αξιοπιστία, συμμόρφωση και διείσδυση τους στην αγορά, αλλά και τη μειωμένη αποδοχή τους από τους τελικούς χρήστες, θέτοντας φραγμούς στην αναγκαία αύξηση των ενεργειακών ανακαινίσεων.

Για να επιτευχθεί η εναρμόνιση υλοποιείται το ερευνητικό έργο X-tendo  (eXTENDing the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular approach), που θα προτείνει αλλαγές στην αξιολόγηση και πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. Τα κτιριακά δεδομένα που θα αξιολογηθούν κατά την ερευνητική περίοδο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άνεση, την εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση την πραγματική κατανάλωση ενέργειας, την ύπαρξη τηλεθέρμανσης, αλλά και την ύπαρξη υποδομών «έξυπνου» κτιρίου.

Τα χαρακτηριστικά θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν σε 13 φορείς από 10 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτουν το 43% του πληθυσμού και το 40% του κτηριακού αποθέματος της ΕΕ. Από ελληνικής πλευράς στο πρόγραμμα συμμετέχει το ΚΑΠΕ το οποίο επισημαίνει σχετικά ότι η “εναρμονισμένη” εφαρμογή των χαρακτηριστικών νέας γενιάς ΠΕΑ θα συμβάλει στη σταδιακή σύγκλιση των σχημάτων ΠΕΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη , θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενεργειακή ανακαίνιση στην Ευρώπη και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση και πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης.

Πριν την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης X-tendo, το έργο θα αξιολογήσει τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές πρακτικές των σχημάτων ΠΕΑ και θα αναπτύξει μια μεθοδολογία και μία προσέγγιση για την ενσωμάτωση κάθε χαρακτηριστικού στο υφιστάμενο πλαίσιο των ΠΕΑ. Στη συνέχεια θα δοκιμαστούν οι μεθοδολογίες και οι διαδικασίες εφαρμογής των χαρακτηριστικών, διασφαλίζοντας τη φιλικότητα προς το χρήστη, την οικονομική βιωσιμότητα και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO/EU, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνολική ποιότητα και αξιοπιστία των ΠΕΑ.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας