ecopress
Σε μόλις ένα λεπτό, με τον πιο παραστατικό τρόπο, παρουσιάζεται ο κύκλος της πλαστικής ρύπανσης και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την ανθρώπινη... Εξαιρετικό βίντεο: πως τα πλαστικά κάνουν τον άνθρωπο… σκουπίδι!

Σε μόλις ένα λεπτό, με τον πιο παραστατικό τρόπο, παρουσιάζεται ο κύκλος της πλαστικής ρύπανσης και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Εξαιρετικά επίκαιρο, ενδιαφέρον και διδακτικό βίντεο της Unep ΟΗΕ, της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον δείχνει τη διαδρομή  μιας πλαστικής φιάλης νερού, από τη στιγμή που μετά τη χρήση της, ένας νέος άνθρωπος την μετατρέπει απερίσκεπτα σε σκουπίδι μέχρι την επόμενη ολέθρια συνάντηση τους. Τα πλαστικά επιστρέφουν και κάνουν την ανθρώπινη υγεία ….  σκουπίδι!

Σοβαροί κίνδυνοι

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές και εθνικές μελέτες, το ογδόντα με ογδόντα πέντε τοις εκατό (80-85 %) των θαλάσσιων απορριμμάτων που συναντώνται στις παραλίες αποτελούν πλαστικά, το πενήντα τοις εκατό (50 %), δε, του συνόλου των πλαστικών αντιστοιχεί σε πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης, ενώ το είκοσι επτά τοις εκατό (27 %) σε είδη αλιείας. Τα είδη αυτά ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία και βλάπτουν δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία.

Νέο νομοσχέδιο

Το θέμα είναι πάντα επίκαιρο, συνδυάζεται ωστόσο με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δείτε εδώ στο ecopress ολόκληρο το νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες των πλαστικών μίας χρήσης  στο περιβάλλον, λαμβάνονται μέτρα για την απαγόρευση της διάθεσής τους στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η χρήση διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Για ορισμένες κατηγορίες πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, ενώ η κατανάλωση αυτών αναμένεται να αυξηθεί.

Για να αναστραφεί η τάση αυτή και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο βιώσιμες λύσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξα μέτρα, με σκοπό να υπάρξει σημαντική αντιστροφή των τάσεων κατανάλωσης και μετρήσιμη ποσοτική μείωση. Επίσης, λαμβάνονται μέτρα οικολογικού σχεδιασμού και σήμανσης. Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», θεσπίζονται προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων, καθώς και του αναγκαίου κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων.

Η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων.

Unep ΟΗΕ

Η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον είναι το όργανο λήψης αποφάσεων υψηλότερου επιπέδου στον κόσμο για το περιβάλλον. Αντιμετωπίζει τις κρίσιμες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Η κατανόηση αυτών των προκλήσεων και η διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντός μας αποτελούν τον πυρήνα της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030.

Η Συνέλευση Περιβάλλοντος συνεδριάζει ανά διετία για να θέσει προτεραιότητες για τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές πολιτικές και να αναπτύξει το διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο. Μέσω των ψηφισμάτων και των προσκλήσεων για δράση, η Συνέλευση παρέχει ηγεσία και καταλύει τη διακυβερνητική δράση για το περιβάλλον. Η λήψη αποφάσεων απαιτεί ευρεία συμμετοχή, γι ‘αυτό και η Συνέλευση παρέχει την ευκαιρία σε όλους τους λαούς να βοηθήσουν στο σχεδιασμό λύσεων για την υγεία του πλανήτη μας.

Η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2012, όταν οι παγκόσμιοι ηγέτες ζήτησαν να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί το Περιβάλλον του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την αειοφόρο ανάπτυξη , που αναφέρεται επίσης ως RIO + 20. Η Συνέλευση Περιβάλλοντος ενσωματώνει μια νέα εποχή στην οποία το περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο της εστίασης της διεθνούς κοινότητας και έχει το ίδιο επίπεδο εξέτασης με θέματα όπως η ειρήνη, η φτώχεια, η υγεία και η ασφάλεια. Η ίδρυση της Συνέλευσης Περιβάλλοντος ήταν το αποκορύφωμα δεκαετιών διεθνών προσπαθειών, που ξεκίνησε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον στη Στοκχόλμη το 1972 και στόχευε στη δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.  Η Συνέλευση Περιβάλλοντος καθορίζει την παγκόσμια περιβαλλοντική ατζέντα σε συνεργασία με θεσμικά όργανα του ΟΗΕ και Πολυμερείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας