ecopress
Δώδεκα μήνες, μέχρι τον Απρίλιο του 2022 έχουν προθεσμία οι 12.579 ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπάγονται στο νέο «Εξοικονομώ Αυτονομώ» να ολοκληρώσουν τις εργασίες  ενεργειακής... «Εξοικονομώ Αυτονομώ»: τα ονόματα 12.579 ιδιοκτητών- η προθεσμία για τις εργασίες

Δώδεκα μήνες, μέχρι τον Απρίλιο του 2022 έχουν προθεσμία οι 12.579 ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπάγονται στο νέο «Εξοικονομώ Αυτονομώ» να ολοκληρώσουν τις εργασίες  ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους, σύμφωνα με την πρώτη  απόφαση υπαγωγής, που εξέδωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.

Την υπαγωγή 12.579 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (σε σύνολο 39.562 οριστικών) ενέκρινε η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ» που συνεδρίασε την Παρασκευή υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου. Πρόκειται για αιτήσεις που δεν συνοδεύεται από δάνειο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 308,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων ενώ η δημόσια δαπάνη των αιτήσεων προσεγγίζει τα 245 εκατ. ευρώ. Δείτε εδώ στο ecopress

Η Απόφαση περιλαμβάνει τα ονόματα των 12.579 ωφελουμένων, όπως επίσης και τις υποχρεώσεις και προθεσμίες που έχουν οι ιδιοκτήτες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου με επιδότηση.

«Με την παρούσα απόφαση υπάγονται συνολικά 12,579 Ωφελούμενοι με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων 308,893,489 €, όπως αυτές καταγράφονται στον συνημμένο Πίνακα 2 που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της απόφασης υπαγωγής», σημειώνεται στην απόφαση και αναλυτικά αναφέρεται ότι:

-Οι Ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ (https://exoikonomo2020.gov.gr) σχετικά με την υπαγωγή της αίτησης τους στο Πρόγραμμα από το Δικαιούχο και να αποδεχθούν ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής υπαγωγής της αίτησής τους, η οποία περιλαμβάνει σαφή και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης (απόσπασμα απόφασης υπαγωγής) πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των προβλεπόμενων κινήτρων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτός ισχύει, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, του Κεφαλαίου 8.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερομένους.

Σε περίπτωση που οι Ωφελούμενοι έχουν επιλέξει την μερική ή συνολική κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με δανεισμό, απευθύνονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους για την υπογραφή δανειακής σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης υπαγωγής από τον Ωφελούμενο, υπογραφή της δανειακής σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. Κεφάλαια 6.2 και 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα 2 είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, δώδεκα (12) μήνες και εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου). Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 16/06/2023. Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από τον Δικαιούχο σχετική απόφαση ολοκλήρωσης. Η απόφαση ολοκλήρωσης δημοσιεύεται στο Δικτυακό τόπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (www.hdb.gr) και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου, ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου (βλ. Κεφάλαιο 7.4 και Παράρτημα X του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).

Υποχρεώσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8.1. του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» οι Ωφελούμενοι έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

-Να αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό Εφαρμογής και την απόφαση υπαγωγής.

-Να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησής τους, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσουν και τις προθεσμίες που τίθενται από το Πρόγραμμα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνουν κατά την υποβολή της αίτησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα. Η επικοινωνία των φορέων του Προγράμματος θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου των Ωφελούμενων και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη τους.

-Να τηρούν τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα, σε περίπτωση που έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση.

-Να δεχθούν προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί.

-Να διατηρήσουν το έργο για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελική εκταμίευση του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και να μη μεταβάλλουν ουσιαστικά τις υλοποιημένες παρεμβάσεις και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση των στόχων υλοποίησής τους. Ειδικά στην περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου μετά την τελική εκταμίευση, ο ωφελούμενοι οφείλουν να ενημερώσει τον νέο ιδιοκτήτη για τις άνω υποχρεώσεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

-Να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.

-Να τηρούν και να ενημερώνουν το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον Ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις ενοικίασης/βραχυχρόνιας μίσθωσης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούντο Πρόγραμμα.

-Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και για όσο χρόνο ο Ωφελούμενος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, στον Δικαιούχο του Προγράμματος, στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στην ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, στην ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Αρχή Πιστοποίησης), στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπάίκής’Ενωσης.

Σε περίπτωση μη-τήρησης από τους Ωφελούμενους των όρων και των προϋποθέσεων του Προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στον Οδηγό Εφαρμογής και την απόφαση υπαγωγής, επέρχονται οι συνέπειες που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 8.2. του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ- Αυτονομώ»

Χρηματοδότηση 

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτά αναλύονται στον συνημμένο Πίνακα 1. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί, δεν θα υπερβεί την εκχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της κατηγορίας πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύει. Δικαιούχος του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση υπαγωγής και τα ονόματα των πρώτων 12.579 ωφελουμένων του “Εξοικονομώ Αυτονομώ”

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας