ecopress
«Κλείδωσε» η παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο νέο «Εξοικονομώ» για μεμονωμένες κατοικίες και πολυκατοικίες ενώ παράλληλα επέρχονται αλλαγές στον Οδηγό του προγράμματος σε... «Εξοικονομώ»: «κλείδωσε» η παράταση-12 αλλαγές στον Οδηγό

«Κλείδωσε» η παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο νέο «Εξοικονομώ» για μεμονωμένες κατοικίες και πολυκατοικίες ενώ παράλληλα επέρχονται αλλαγές στον Οδηγό του προγράμματος σε 12 σημεία με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων ΠΕΝ , Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Η απόφαση προβλέπει ότι «ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2021 και ως ημερομηνία λήξης η 15η Μαρτίου 2022. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκα­τοικίας ορίζεται η 21η Μαρτίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης η 10η Μαΐου 2022

Οι αλλαγές

Η απόφαση (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166), που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος B’ 684/16.02.2022) προβλέπει «την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπλη­ρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυ­ξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ως κατωτέρω:

Α. Τα εδάφια 5 και 6 της ενότητας 5.1 του Οδηγού Εφαρμογής αντικαθίστανται ως εξής:

«Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περί­πτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του επτά (7) επί του πλήθους των διαμερισμάτων). Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η δήλωση θα πρέπει να είναι σε οριστική υπαγωγή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 81 του ν. 4495/2017.».

Β. Το εδάφιο 4 της ενότητας 5.2 του Οδηγού Εφαρμο­γής τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση αίτησης μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος, κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εφαρμόζεται έλεγχος ότι η επιφάνεια κυρί­ων χώρων της ΗΤ πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το μικρότερο μέγεθος μεταξύ της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ και της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9, με αποδεκτή απόκλιση μετρήσεων έως 2%.».

Γ. Τα εδάφια 4 και 5 της υποενότητας «Διαδικασία υποβολής» της ενότητας 5.4 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιούνται ως εξής:

«Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μο­νοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2021 και ως ημερομηνία λήξης η 15η Μαρτίου 2022.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκα­τοικίας ορίζεται η 21η Μαρτίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης η 10η Μαΐου 2022.»

Δ. Το εδάφιο 6 της υποενότητας «Διαδικασία υποβο­λής» της ενότητας 5.4 του Οδηγού Εφαρμογής καταργείται.

Ε. Το εδάφιο 3 της ενότητας 5.9 του Οδηγού Εφαρμο­γής τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα μεταβίβασης της αίτησης θεμελιώνεται με την έγκριση της αίτησης.».

Στ. Στο εδάφιο 1 της υποενότητας «Τμηματική προ­θεσμία υλοποίησης του έργου» της ενότητας 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής διαγράφεται η φράση «και λοιπών δαπανών».

Ζ. Το εδάφιο 1 της ενότητας 7.2 του Οδηγού Εφαρμο­γής αντικαθίσταται ως εξής:

«Εντός της τμηματικής προθεσμίας του Κεφαλαίου 6.2, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατ’ ελάχιστον το εικοσι- πέντε τοις εκατό (25%) του επιλέξιμου Π/Υ παρεμβάσεων βάσει υπαγωγής.».

Η. Το εδάφιο 25 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρ­μογής αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσα από τα ανωτέρω επιλέξιμα παραστατικά παρεμ­βάσεων υποβάλλονται στα πλαίσια της τμηματικής προ­θεσμίας ολοκλήρωσης, θα πρέπει να είναι εξοφλημένα και να μην υπερβαίνουν το σύνολο των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων και των προκαταβολών (δανείου/επιχορήγησης) που έχουν ληφθεί.».

Θ. Τα εδάφια 4 και 5 του Παραρτήματος Ι-Α αντικαθί­στανται ως εξής:

«Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περί­πτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προ- κειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.

Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η δήλωση θα πρέπει να είναι σε οριστική υπαγωγή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 81 του ν. 4495/2017.».

Ι. Τα εδάφια 4 και 5 του Παραρτήματος Ι-Β αντικαθί­στανται ως εξής:

«Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περί­πτωση απόκλισης της συνολικής επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων επί του πλήθους των διαμερισμάτων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.

Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η δήλωση θα πρέπει να είναι σε οριστική υπαγωγή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 81 του ν. 4495/2017.».

Ι.Α. Το εδάφιο 2 της περ. 5 του Παραρτήματος ΧΙΙ αντι­καθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση προσθήκης αδείας ή/και υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων, η δήλωση γίνεται στην βάση της περιόδου έκδοσης του αρχικού νομιμοποιητι­κού εγγράφου.».

Ι.Β. Στο εδάφιο 22 του Παραρτήματος ΧΙΙΙ διαγράφεται η φράση «και λοιπών δαπανών».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπλη­ρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυ­ξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2022

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας