ecopress
Όλα τα βήματα από την προετοιμασία της αίτησης έως τους τελικούς ελέγχους ολοκλήρωσης  του έργου , τη χορήγηση των κινήτρων  και την τελική πληρωμή,... «Εξοικονομώ, Ανακαινίζω για νέους»: στο ΦΕΚ ο Οδηγός του προγράμματος

Όλα τα βήματα από την προετοιμασία της αίτησης έως τους τελικούς ελέγχους ολοκλήρωσης  του έργου , τη χορήγηση των κινήτρων  και την τελική πληρωμή, τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές μελέτες, τα εισοδηματικά κριτήρια, οι επιλέξιμες εργασίες και δαπάνες περιλαμβάνονται στον επίσημο Οδηγό του προγράμματος «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους», που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

 

Τα φορολογικά δικαιολογητικα, τίτλοι ιδιοκτησίας και συμβόλαια για το ιδιοκτησιακό δικαίωμα και το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα και τα πολεοδομικά δικαιολογητικά για τη νομιμότητα του ακινήτου, επιπροσθέτως της οικοδομικής άδειας. Τι ίσχύει για αυθαίρετα, διατηρητέα, ειδικές περιπτώσεις κτιρίων και όταν υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης του ακινήτου, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους». Δείτε εδώ στο ecopress

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ η ψηφιακή πλατφόρμα των αιτήσεων (https://exoikonomoneon.gov.gr) του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», ανοίγει την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023,για την επιδότηση της ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που ανήκουν σε νέους 18 έως 39 ετών και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023. Δείτε εδώ στο ecopress

Το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα αρχικά σε 20.000 νέους να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους.

Εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε δικαιούχο/κτίριο κατοικίας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες, σημειώνεται στον επίσημο Οδηγό και προβλέπεται ότι:

Το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Οδηγό  αποτελείται από δύο σκέλη:

1.σκέλος «Εξοικονομώ»: συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

2. σκέλος «Ανακαινίζω»: συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις αισθητικής, λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών, ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 32.500 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας. Ειδικότερα ανά υποενότητα:

1.Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Εξοικονομώ»: Έως 22.500 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

2. Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Ανακαινίζω»: έως 10.000 ευρώ. Καλύπτεται έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν το κόστος των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, το εισόδημα, την παλαιότητα της κατασκευής, το αν η οικογένεια είναι μονογονεϊκή, πολύτεκνη ή έχει μέλος ΑΜΕΑ κ.α.

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Περιλαμβάνει τέσσερις  κατηγορίες επιδοτήσεων για το σκέλος «Εξοικονομώ», στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους, ενώ για το σκέλος «Ανακαινίζω», το ποσοστό επιχορήγησης είναι ίδιο για όλους όσους πληρούν τα κριτήρια.

Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

– Υφίσταται νόμιμα.

– Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

– Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Τα βήματα

-Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).

-Κατόπιν, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνει την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος.

-Για τις παρεμβάσεις του σκέλους «Εξοικονομώ» επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ), και σε κάθε περίπτωση όχι πριν τις 01/02/2020.

-Για τις παρεμβάσεις του σκέλους «Ανακαινίζω», ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του Οδηγού του Προγράμματος (26/10/2022).

-Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου.

-Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ανακαίνισης, καθώς και οι ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου, γίνεται από τους δυνητικά Ωφελούμενους υποχρεωτικά σε συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο της επιλογής τους.

-Οι δυνητικά Ωφελούμενοι σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Συμβούλους τους, αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος στοιχεία που αφορούν στο Α’ ΠΕΑ, στις παρεμβάσεις που έχουν προκύψει από το Α’ ΠΕΑ και οδηγούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, το αντίστοιχο κόστος αυτών καθώς και λοιπά δικαιολογητικά. Όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο σκέλος «Ανακαινίζω» και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, καταχωρούν επιπλέον στοιχεία που αφορούν τις εργασίες ανακαίνισης.

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιτρεπτή, η υποβολή αίτησης μόνο για το σκέλος «Ανακαινίζω».

-Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα παραμένει ανοιχτό, θα διενεργηθεί έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν.

-Εφόσον διασταυρωθεί η εγκυρότητα τους, οι αιτήσεις θα βαθμολογούνται, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, λαμβάνοντας σειρά κατάταξης. Με τον τρόπο αυτό θα καταρτίζονται ανά Περιφέρεια οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης. Με το πέρας της περιόδου ενστάσεων και την οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης, θα εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραμμα για τις εγκεκριμένες αιτήσεις στο πλαίσιο των αντίστοιχων πόρων ανά Περιφέρεια. Οι αιτήσεις, οι οποίες δε θα λάβουν απόφαση υπαγωγής, διατηρούν τη θέση τους στους πίνακες κατάταξης ως επιλαχούσες.

-Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, διενεργείται επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή (διαφορετικό από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που συνέταξε το Α’ ΠΕΑ), και εκδίδεται νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει του Β’ ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας, και του ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται η καταβολή των κινήτρων του Προγράμματος στους Ωφελούμενους.

-Οι λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες (υπηρεσίες μηχανικού) που είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του Προγράμματος, καλύπτονται σε ποσοστό 100% για το σκέλος «Εξοικονομώ» και σε ποσοστό 30% για το σκέλος «Ανακαινίζω».

-Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες.

Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και κατανομή ανά Περιφέρεια

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για το σκέλος «Εξοικονομώ», ανέρχεται σε 200 εκατ. € και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τον προϋπολογισμό, ποσό 40 εκατ. € διατίθεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για το σκέλος «Ανακαινίζω», ανέρχεται σε 100 εκατ. € και χρηματοδοτείται, κατά 50 εκατ. € από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και κατά 50 εκατ. € από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α). Οι πόροι από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αφορούν σε επιχορήγηση κεφαλαίου ενώ οι πόροι της Δ.ΥΠ.Α σε χορήγηση δανείων, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων ανακαίνισης.

Η κατανομή του προϋπολογισμού του Προγράμματος για το σκέλος «Εξοικονομώ» ανά Περιφέρεια, χωριστά για τις ομάδες εισοδηματικών κατηγοριών 1 και 2 έως 4, θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο ίδιου ποσοστού επιτυχόντων σε κάθε Περιφέρεια.

Η κατανομή για το σκέλος «Ανακαινίζω» ακολουθεί την κατανομή του σκέλους «Εξοικονομώ» και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η αρχική κατανομή σε κάθε Περιφέρεια μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εντάξεων στο παρόν Πρόγραμμα.

Εισοδηματικές κατηγορίες Ωφελούμενων

Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο του Προγράμματος, που τα ίδια και η προς ενεργειακή αναβάθμιση κατοικία τους πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, καλούνται δυνητικοί Ωφελούμενοι του Προγράμματος εφόσον βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς κατατάσσονται στις κάτωθι εισοδηματικές κατηγορίες:

Εισοδηματικές κατηγορίες Ωφελούμενων

Εισοδηματική

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα

(€)

σκέλος «Εξοικονομώ»

Οικογενειακό Εισόδημα (€) σκέλος

«Εξοικονομώ»

Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα (€) σκέλος

«Ανακαινίζω»

1 <5.000 <10.000 <20.000
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 50.000

Στο πλαίσιο του Προγράμματος στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα» προσμετρούνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος.

Τα άνω εισοδήματα προκύπτουν από την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογικού έτους 2021. Ειδικά στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αυτή τεκμηριώνεται με αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης (βλ. & κεφ 5.5 Ειδικές Περιπτώσεις αιτήσεων), το εισόδημα θεωρείται ΜΗΔΕΝ.

Εάν ο αιτών είναι έγγαμος ή αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1 γίνεται βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδημα». Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του συστήματος TAXIS και αθροίζονται τα εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη στην εν λόγω δήλωση και τυχόν υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Εάν στα πλαίσια έγγαμης σχέσης ή ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται στο φορολογικό Μητρώο του TAXIS, υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις φορολογίας, γίνεται η άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων και η αναγωγή τους σε «οικογενειακό εισόδημα». Αν η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο σε «οικογενειακή» φορολογική δήλωση και δηλώνει και το ίδιο εισοδήματα, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1 γίνεται συνυπολογίζοντας το συνολικό εισόδημα της οικογένειας στην οποία ανήκει, ως ανωτέρω.

Εάν ο αιτών (στην περίπτωση οικογένειας/ΜΣΣ, ή/και η σύζυγος/ΜΣΣ) είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, το εισόδημα του θα προκύπτει από την άθροιση του «εισοδήματος» Ελλάδας κατά την έννοια του Προγράμματος και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας του για το έτος αναφοράς.

Επισημαίνεται ότι, λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην φορολογική αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), εάν υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας και στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), καθώς και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται πλήρως και ορθά ο αριθμός παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

Ειδικότερα για τη συμμετοχή στο σκέλος «Ανακαινίζω», πέραν του ηλικιακού κριτηρίου, ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1.Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα ίσο ή μικρότερο από 20.000 €

2.Εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον. Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα

3.Συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022 (με την επιφύλαξη της ειδικής περίπτωσης πρόσφατης απόκτησης ακινήτου), όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος, ίση ή μικρότερη από 300.000 €

4.Χρήση της κατοικίας από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση)

Συμμετοχή στο σκέλος «Εξοικονομώ».

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης μίας αίτησης ορίζεται ως εξής:

Επιχορήγηση εργασιών

Ατομικό

Εισόδημα

(€)

Οικογενειακό Εισόδημα (ε) Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος «Εξοικονομώ» Πρόσθετη

επιχορήγηση

(bonus)

για

Πολύτεκνους

σκέλος

«Εξοικονομώ»

Ποσοστό

Επιχορήγησης

σκέλος

«Ανακαινίζω»

Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση
1 <5.000 <10.000 75% 65% + 15% 30%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 50.000 45% 40%

Εφόσον ο αϊτών είναι πολύτεκνος, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15%.

Στο σκέλος «Ανακαινίζω», το ποσοστό επιχορήγησης είναι ίδιο για  όλους 30% (ισχύει εισοδηματικό όριο 20.000 €

Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων Περιορισμός αιτήσεων ανά Ωφελούμενο:

-Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Ο Οδηγός του προγράμματος

Ο επίσημος Οδηγός του προγράμματος μαζί με τα παραρτήματα, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή – Προϋπολογισμός – Διάρκεια Προγράμματος    

1.1 Σκοπιμότητα

1.2 Σύντομη περιγραφή – Διάρκεια Προγράμματος

1.3 Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και κατανομή ανά Περιφέρεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Όροι Επιλεξιμότητας

2.1. Επιλέξιμες Κατοικίες

2.1.1. Ορισμοί

2.1.2. Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

2.2. Ωφελούμενοι – Αιτήσεις – Εισοδηματικές Κατηγορίες – Επιχορήγηση

2.3 Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων

2.4′ Εναρξη Επιλεξιμότητας δαπανών

2.5 Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ενεργειακός Στόχος & Επιλέξιμες παρεμβάσεις

3.1 Ενεργειακός Στόχος – Απαιτήσεις

3.2 Περιγραφή των επιλέξιμων παρεμβάσεων

3.2.1 Σκέλος «Εξοικονομώ» – Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

3.2.2 Σκέλος «Ανακαινίζω» – Παρεμβάσεις ανακαίνισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

4.1 Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Παρεμβάσεων

4.1.1 Σκέλος «Εξοικονομώ»

4.1.2 Σκέλος «Ανακαινίζω»

4.2 Επιλέξιμος Προϋπολογισμός λοιπών δαπανών

4.3 Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής

4.3.1 Σκέλος «Εξοικονομώ»

4.3.2 Σκέλος «Ανακαινίζω»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Υποβολή – Αξιολόγηση -Χρηματοδότηση

5.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Προετοιμασία

5.2 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / διηρημένης ιδιοκτησίας

5.3 Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση

5.4 Υποβολή Αίτησης

5.5 Ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων

5.6 Κριτήρια αξιολόγησης

5.7 Αξιολόγηση Αιτήσεων

5.8 Χρηματοδοτικό Σχήμα

5.9 Μεταβίβαση δικαιώματος συμμετοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Υπαγωγή – Προθεσμίες

6.1 Υπαγωγή Ωφελούμενων – Υπογραφή Δανειακών Συμβάσεων

6.2 Προθεσμία Υλοποίησης του έργου – χορήγηση κινήτρων

6.3 Παρατάσεις Προθεσμιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου

7.1’Εναρξη Υλοποίησης Έργου – Προκαταβολές

7.2 Ολοκλήρωση Έργου – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση

7.3 Παραστατικά

7.4 Διαδικασία Τροποποιήσεων – Παρατάσεων Προθεσμιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Έλεγχοι ολοκλήρωσης έργου – Χορήγηση κινήτρων

8.1 Έλεγχοι τελικής πληρωμής & Πιστοποίησης

8.2 Χορήγηση κινήτρων

8.3 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

8.4 Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος

8.5 Ενστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς – Συντελεστές Προγράμματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δημοσιότητα Προγράμματος

10.1 Υποχρεώσεις Φορέα Υλοποίησης

10.2 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών

10.3 Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση

Παραρτήματα

Ο Οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» στο ΦΕΚ ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας