ecopress
Καθυστερήσεις έως και δύο ετών και ανελέητο μαχαίρι στα δάνεια των τραπεζών βγάζουν εκτός δύο διαδοχικών κύκλων  του «Εξοικονομώ» τα ευάλωτα νοικοκυριά της εισοδηματικής... Εξοικονομώ: οι Τράπεζες βγάζουν εκτός προγράμματος ευάλωτα νοικοκυριά

Καθυστερήσεις έως και δύο ετών και ανελέητο μαχαίρι στα δάνεια των τραπεζών βγάζουν εκτός δύο διαδοχικών κύκλων  του «Εξοικονομώ» τα ευάλωτα νοικοκυριά της εισοδηματικής κατηγορίας 1, δηλαδή τους ωφεούμενους  με εισόδημα ατομικό 5000 ευρώ και οικογενειακό 10.000 ευρώ. 

Η άρνηση των Τραπεζών να ανταποκριθούν στη σύναψη δανειακών συμβάσεων, με εγγύση του ελληνικού δημόσιου κατά 100%, για να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία  εξ αντικειμένου δεν διαθέτουν δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τα έργα, ισοδυναμεί με αποκλεισμό των ευάλωτων νοικοκυριών από το «Εξοικονομώ», το πρόγραμμα που έχει κεντρικό στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Ο αποκλεισμός των ευάλωτων νοικοκυριών από τις δανειακές συμβάσεις των τραπεζών για το «Εξοικονομώ», σημειώνεται:

Στο «Εξοικονομώ 2021», για το οποίο την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024, δύο  χρόνια μετά από την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» δόθηκε, επιτέλους, η δυνατότητα στους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες της εισοδηματικής Κατηγορίας 1 να υποβάλλουν αίτηση δανείου. Αυτή η δυνατότητα που άργησε δύο χρόνια εκαιτίας της καθυστέρησης το Υπουργείο να έρθει σε συμφωνία με τις τράπεζες, ώστε να εξασφαλίσει την εγγυοδοσία του ελληνικού δημοσίου ακυρώνεται στην πράξη,  αφού οι Τράπεζες απορρίπτουν τις 3 από τις 4 αιτήσεις δανείου των ω Φελουμένων της Κατηγορίας 1.

Στο νέο κύκλο του «Εξοικονομώ» για ευάλωτα νοικοκυριά, που  άνοιξε  η πλατφρόρμα των αιτήσεων από τις 7 Φεβρουαρίου 2024 ως και τις 29 Μαρτίου 2024, με το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης να διαμορφώνεται σε 75% στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης από τον αιτούντα και σε 65% στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης σε έτερο πρόσωπο ή ενοικίασης, αντιστοίχως Ωστόσο είναι εξαιρετικά χαμηλή η συμμετοχή ευάλωτων νοικοκυριών στο πρόγραμμα, εξαιτίας και της αδυναμίας εύρεσης των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων, δεδομένης και της απροθυμίας των τραπεζικών ιδρυμάτων να χορηγήσουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τραπεζικά δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου.

Θέμα εγγυοδοσίας των δανείων των ωφελούμενων της κατηγορίας 1

Την απόρριψη των αιτήσεων δανειακών συμβάσεων και τον αποκλεισμό των ευάλωτων νοικοκυριών από τα «Εξοικονομώ» φέρνει στη δημοσιότητα ό Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Ιδωτικών Έργων (ΣΜΜΙΔΕ) Νόμου Ξάνθης και ζητά από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να δώσει άμεσα λύση στο θέμα της εγγυοδοσίας των δανείων των ωφελούμενων της κατηγορίας 1 του προγράμματος Εξοικονομώ 2021. Και ζητά ακόμη να καταργήσει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων (29 Μαρτίου 2024) για νέες αιτήσεις της Κατηγορίας 1, δηλαδή να μείνει ανοιχτός επ’ αόριστον ο β’ κύκλος Εξοικονομώ 2023 για να μπορούν να συμμετάσχουν τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Ολόκληρη η επιστολή του ΣΜΜΙΔΕ

Ολόκληρη η επιστολή του ΣΜΜΙΔΕ Ν. Ξάνθης, που υπογράφουν  η πρόεδρος Αννέτα Τσελεπή Πολιτικός Μηχανικός και ο γενικός γραμματέας Μανόλης Μπλάντζας Πολιτικός Μηχανικός προς το ΥΠΕΝ με θέμα: «Εξοικονομώ 2021: Απόρριψη αιτήσεων δανειοδότησης των ωφελούμενων της Κατηγορίας 1» έχει ως εξής:

-«Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024, δύο (2) χρόνια μετά από την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 δόθηκε, επιτέλους, η δυνατότητα στους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες της εισοδηματικής Κατηγορίας 1 να υποβάλλουν αίτηση δανείου.

Ο λόγος που καθυστέρησε συγκεκριμένα αυτή η κατηγορία ήταν επειδή το Υπουργείο δεν είχε καταφέρει να έρθει σε συμφωνία με τις τράπεζες, ώστε να εξασφαλίσει την εγγυοδοσία του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, που αναφέρει συγκεκριμένα “αποκλειστικά για τους Ωφελούμενους της εισοδηματικής κατηγορίας 1, σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγυοδοσία θα καλύπτει το ποσό της δανειοδότησης στο 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και στο 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων”.

Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι με χαμηλά εισοδήματα που είχαν επιλέξει την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής τους στο πρόγραμμα μέσω δανείου δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση του.

Ο ΣΜΜΙΔΕ Ν. Ξάνθης κάλεσε με επιστολή του από τον περασμένο Νοέμβριο το Υπουργείο να δώσει λύση στο πρόβλημα έτσι ώστε ο χειμώνας που πέρασε να είναι ο τελευταίος που τα νοικοκυριά της Κατηγορίας 1 δε ζεστάθηκαν και να επιτευχθεί ένας από τους βασικούς στόχους των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας που είναι η άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας.

Τελικά τρεις (3) μήνες μετά την επιστολή του ΣΜΜΙΔΕ Ν. Ξάνθης, ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα στην πλατφόρμα του προγράμματος αλλά όπως αποδεικνύεται ακυρώθηκε στην πράξη αφού οι Τράπεζες απορρίπτουν τις 3 από τις 4 αιτήσεις δανείου των ω Φελουμένων της Κατηγορίας 1!!!

Τα παραπάνω στατιστικά στοιγεία. τα οποία προέρχονται από συναδέλωους/ισσες μηχανικούς που δραστηριοποιούνται ως σύμβουλοι έργου στο πρόγραμμα, δείχνουν μία πραγματικότητα η οποία έργεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του οδηγού του προγράμματος περί εγγυοδοσίας του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος “Οι όροι του δανείου καθορίζονται στη λεπτομέρεια τους στην Επιχειρησιακή Συμφωνία των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (για την οποία μεταξύ άλλων θα λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα της εγγυοδοσίας του Δημοσίου), καθώς και στη δανειακή σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και του Ωφελούμενου.

Τίθενται λοιπόν τα εξής ερωτήματα:

-Συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου στην Επιχειρησιακή Συμφωνία των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών:

– Έχουν ενημερωθεί σχετικά με το θέμα τα τραπεζικά ιδρύματα:

Εν τω μεταξύ στις 5 Φεβρουάριου 2024 το Υπουργείο ξαφνικά και απροειδοποίητα εξήγγειλε νέο κύκλο υποβολής αιτήσεων από πολίτες που ανήκουν στην εισοδηματική κατηγορία 1. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 7 Φεβρουαρίου 2024, 2 μόλις ημέρες μετά την ξαφνική εξαγγελία και λήγει στις 29 Μαρτίου 2024. Πάγια θέση του συλλόγου μας είναι ότι τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας δε θα πρέπει να έχουν καταληκτικές ημερομηνίες. Αντιθέτως, θα πρέπει οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ανά πάσα ώρα και στιγμή ώστε να υπάρχει συνεχώς δεξαμενή δυνητικά ωφελούμενων οι οποίοι θα εντάσσονται με το που θα υφίστανται διαθέσιμα κονδύλια. Άλλωστε, το ενδιαφέρον των πολιτών που ανήκουν στην εισοδηματική κατηγορία 1 (με ατομικό εισόδημα έως 5.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€) βρίσκεται σε ατονία εξαιτίας και της αδυναμίας εύρεσης των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων, δεδομένης και της απροθυμίας των τραπεζικών ιδρυμάτων να χορηγήσουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τραπεζικά δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου.

Καλούμε, λοιπόν, το Υπουργείο:

1.να δώσει άμεσα λύση στο θέμα της εγγυοδοσίας των δανείων των ωφελούμενων της κατηγορίας 1 του προγράμματος Εξοικονομώ 2021 και

2. να καταργήσει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων (29 Μαρτίου 2024) για νέες αιτήσεις της Κατηγορίας 1 δηλαδή να μείνει ανοιχτός επ’ αόριστον ο β’ κύκλος Εξοικονομώ 2023».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας