ecopress
Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Με αφετηρία την εμβληματική επένδυση του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα εν λειτουργία στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκού πάρκου 204 MW στην Κοζάνη, τα ΕΛΠΕ... Φεύγει το «Πετρέλαια» από την επωνυμία των ΕΛΠΕ-βελτίωση αποτελεσμάτων

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Με αφετηρία την εμβληματική επένδυση του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα εν λειτουργία στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκού πάρκου 204 MW στην Κοζάνη, τα ΕΛΠΕ θέτουν σε προτεραιότητα τη στρατηγική μετασχηματισμού του Ομίλου σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος τους και προς αυτό το σκοπό αλλάζουν και την επωνυμία τους.

Σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022  ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, λόγω υψηλών περιθωρίων διύλισης, αύξησης των εξαγωγών και τουριστικής κίνησης, παρά το γεγονός ότι κατά την εν λόγω περίοδο  η παραγωγή των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας μειώθηκε λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Παράλληλα σήμερα αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση της αλλαγής επωνυμίας του ομίλου, που αντιστοιχεί στη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκων κατά το δεύτερο τρίμηνο σε 535 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 79 εκατ. για το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2021, ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 367 εκατ. έναντι 7 εκατ. πέρυσι. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το εξάμηνο είναι 633 συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (έναντι 139 εκατ.πέρυσι) και 371 εκατ. συγκρίσιμα καθαρά κέρδη έναντι 12 εκατ. το 2021 (τα συγκρίσιμα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση της διακύμανσης των διεθνών τιμών στην αξία των αποθεμάτων της εταιρείας).

Τα ΕΛΠΕ τονίζουν ότι η στρατηγική μετασχηματισμού του Ομίλου με επένδυση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος υλοποιείται με επιτυχία, καθώς μέσα στο Β’ Τρίμηνο του 2022 ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία του νέου, μεγαλύτερου μέχρι σήμερα εν λειτουργία στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκού πάρκου 204 MW στην Κοζάνη.

-“Ο αντίκτυπος της επένδυσης αυτής είναι ιδιαίτερα θετικός τόσο στα αποτελέσματα της εταιρείας, όσο και στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας, καθώς υποκαθιστά εισαγωγές πολύ ακριβού φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι μέσα στον Ιούλιο 2022, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου σε ΑΠΕ αυξήθηκε περαιτέρω στα 340 MW μετά και από την εξαγορά 55 MW αιολικών πάρκων σε λειτουργία στη Μάνη. Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εν λειτουργία σε 1 GW μεσοπρόθεσμα και μέχρι και άνω των 2 GW έως το 2030”.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ Συμμετοχών, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Σαν αποτελέσματα, το Β’ τρίμηνο με συγκρίσιμα καθαρά κέρδη €367 εκατ., είναι ιδιαίτερα θετικό με ουσιαστικές βελτιώσεις σε όλες τις δραστηριότητες, κυρίως λόγω των συνθηκών στις διεθνείς αγορές, της αυξημένης ζήτησης στην Ελλάδα και των συνεχιζόμενων ενεργειών για βελτίωση στη λειτουργία του Ομίλου. Η αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο και η αυξημένη εξωστρέφεια αποδίδουν, καθώς, εκτός από την κερδοφορία που έφεραν οι επενδύσεις, η συνεισφορά από εξαγωγές, θυγατρικές του εξωτερικού και πωλήσεις σε αεροπορία, ξεπέρασαν για πρώτη φορά, κατά πολύ, τη συνεισφορά της εσωτερικής αγοράς.

Μέσα στο τρίμηνο προχωρήσαμε περαιτέρω την υλοποίηση της στρατηγικής μας με νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπου πλέον έχουμε δημιουργήσει έναν καινούριο επιχειρηματικό πυλώνα σαν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην αγορά. Αντίστοιχα, η ανάπτυξη στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιό μας προχωρά, με τη συνεργασία με την ExxonMobil στα οικόπεδα της Κρήτης να δίνει νέα προοπτική στις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Ανάλογα, εκτιμούμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και η πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, με έσοδα άνω των €250 εκατ. που θα κατευθυνθούν προς νέες μορφές ενέργειας και θα επιτρέψουν και μια επιπλέον διανομή στους μετόχους μας.

Τα οφέλη από τη νέα επιχειρηματική στρατηγική, την αναβαθμισμένη εταιρική διακυβέρνηση, αλλά και τη νέα οργανωτική δομή, έχουν καταστεί ορατά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και επιτρέπουν μια πιο δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου. Με τη σημερινή απόφαση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μας ώστε να εγκριθεί και η ανανέωση της εταιρικής μας ταυτότητας, κλείνουμε τον πρώτο κύκλο δράσεων για τις οποίες δεσμευτήκαμε στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδίου Vision 2025.»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας