ecopress
Στον μεγάλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι μηχανικοί έχουν χαμηλή συμμετοχή. Αντιστοιχούν 6793 αιτήσεις διπλωματούχων Μηχανικών για 1140 θέσεις, δηλαδή περίπου 6 αιτήσεις για 1... Γιατί οι μηχανικοί γύρισαν την πλάτη στην πρόσληψη στο δημόσιο

Στον μεγάλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι μηχανικοί έχουν χαμηλή συμμετοχή. Αντιστοιχούν 6793 αιτήσεις διπλωματούχων Μηχανικών για 1140 θέσεις, δηλαδή περίπου 6 αιτήσεις για 1 θέση, ενώ η γενική αναλογία είναι 20 αιτήσεις για 1 θέση.

Αυτά σημειώνει σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) και τονίζει ότι από τους βασικούς λόγους της χαμηλής συμμετοχής είναι οι χαμηλές αμοιβές, δυσανάλογες με τις ευθύνες και τις μεγάλες υποχρεώσεις για τους εργαζόμενους μηχανικούς στο δημόσιο.

Παράλληλα καλεί τους μηχανικούς  να στηρίξουν και να πλαισιώσουν τις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος εκκινώντας από την Απεργία – Αποχή στις ΥΔΟΜ από τις 23 Ιανουαρίου, «ώστε να στείλουμε μήνυμα ότι η θεσμική και μισθολογική μας υποβάθμιση μας δεν είναι πια ανεκτή». Εικοσαήμερο λουκέτο στις ΥΔΟΜ όλης της χώρας ποιες πλατφόρμες και υπηρεσίες κλείνουν  Δείτε εδώ στο ecopress

Στην ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπουλου σχετικά με το γραπτό διαγωνισμό προσλήψεων του ΑΣΕΠ αναλυτικά σημειώνονται τα ακόλουθα:

-«Η Ομοσπονδία μας από την πρώτη στιγμή ανακοίνωσης διενέργειας Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών (2Γ/2022), αντέδρασε με τεκμηριωμένη Επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και προς τον ΑΣΕΠ. Αντίστοιχες αντιρρήσεις υπέβαλλε και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι οποίες όμως δεν ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο, αν και τέθηκαν και δια ζώσης σε συνάντηση που είχαμε στις 19 Δεκεμβρίου 2022.

Όπως φαίνεται και από  τα σχετικά στατιστικά που ανάρτησε ο ΑΣΕΠ, συνολικά, υποβλήθηκαν 107.957 αιτήσεις (78.179 αιτήσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 29.778 αιτήσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) οι οποίες αφορούν 5.124 θέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι 1 θέση εργασίας αντιστοιχεί σε 21 υποψηφίους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από το ΦΕΚ του διαγωνισμού αυτός αφορά στην πρόσληψη 1140 θέσεων ΠΕ Μηχανικών (διάφορων ειδικοτήτων) συν αυτούς που μπορούν να προσληφθούν σε θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπ. Εσωτερικών, οι θέσεις αυτές αφορούν προσλήψεις 2 ετών (2023 και 2024). Από την επεξεργασία των στοιχείων που ανάρτησε το ΑΣΕΠ προκύπτουν οι κάτωθι ειδικότητες Μηχανικών:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                    ΠΛΗΘΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                             134

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ/ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                               204

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                 246

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ                                       315

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                            490

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ                                   580

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                           645

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                                                                                       734

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ                                                                                        737

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                920

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                       1.788

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                    6.793

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                                                                       2.882

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΛΟΓΩΝ                                                                                                      3.205

Δηλαδή αντιστοιχούν 6793 αιτήσεις Διπλωματούχων Μηχανικών για 1140 θέσεις, δηλαδή περίπου 6 αιτήσεις για 1 θέση, ενώ η γενική αναλογία είναι 20 αιτήσεις για 1 θέση. Η σχετικά χαμηλή συμμετοχή των Διπλωματούχων Μηχανικών στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, παρά το γεγονός ότι έχουν να γίνουν πάνω από δέκα χρόνια νέες προσλήψεις διπλωματούχων μηχανικών στο δημόσιο, ασφαλώς σχετίζεται με τα εμπόδια που τέθηκαν να εξεταστούν σε ύλη διοικητικών άσχετη με τις σπουδές και το επαγγελματικό τους αντικείμενο, τις πολύ χαμηλές αποδοχές της τάξης των 700 ευρώ τον μήνα για όσους επιτύχουν στο διαγωνισμό όταν πιάσουν δουλειά, τις μεγάλες ευθύνες αλλά και το μεγάλο όγκο υποχρεώσεων, που αναμένει τους νεοπροσληφθέντες στις υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες και ΥΔΟΜ. Η σύγκριση αποδοχών αυτή τη στιγμή μεταξύ ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα είναι συντριπτική σε βάρος του Δημοσίου (ο εισαγωγικός μισθός είναι 1092 € μεικτά! επί 12 μήνες μια και έχουν καταργηθεί τα δώρα και εξανεμίζεται μισθολογικά όλη η προηγούμενη εμπειρία).

Καλούμε όλους/ες τους συναδέλφους να στηρίξουν και να πλαισιώσουν τις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος εκκινώντας από την Απεργία – Αποχή στις ΥΔΟΜ από τις 23 Ιανουαρίου, ώστε να στείλουμε μήνυμα ότι η θεσμική και μισθολογική μας υποβάθμιση μας δεν είναι πια ανεκτή».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας