ecopress
Ξεκινά το πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που ερευνούν και καινοτομούν, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).... HDB: νέα χρηματοδότηση ΜμΕ επιχειρήσεων που καινοτομούν

Ξεκινά το πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που ερευνούν και καινοτομούν, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB). Τι προσφέρει το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Μέσα από αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που διατίθεται μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών, η HDB προσφέρει στην αγορά ένα υβριδικό προϊόν που συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε δάνειο και την επιχορήγηση έως 20% του δανειακού κεφαλαίου, βασισμένη στην επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG (δηλαδή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια) ενισχύοντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα εμπράκτως. Η λήψη της επιχορήγησης μειώνει αντίστοιχα το υπόλοιπο δάνειο προς αποπληρωμή.

Η εγγύηση

Η εγγύηση που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) είναι σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου, μειώνοντας σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζών. Αυτή η εγγύηση αντικατοπτρίζεται σε καλύτερους όρους χρηματοδότησης για την επιχείρηση στο επιτόκιο και στις λαμβανόμενες εξασφαλίσεις. Για πρώτη φορά σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συνδέεται η επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και κριτηρίων ESG με τη μείωση του ανεξόφλητου ποσού του δανείου προσφέροντας ένα σημαντικό bonus, ειδικά σε νέους επιχειρηματίες που τολμούν να καινοτομήσουν.

Εννέα τράπεζες

Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα για τη συμμετοχή στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, εννέα τράπεζες διαθέτουν χρηματοδοτήσεις με την εγγύηση και τους όρους λήψης επιχορήγησης για το Ταμείο, οι οποίες είναι: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank, Παγκρήτια, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.

Δυνατότητα συνολικής χρηματοδότησης

Μέσω του ταμείου υπάρχει η δυνατότητα συνολικής χρηματοδότησης ύψους 140 εκατ. ευρώ. Κάθε επιχείρηση-δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί τη λήψη τραπεζικού δανείου από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών του στη χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου και κεφαλαίου κίνησης καλύπτοντας σχετικές λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με την έρευνα και καινοτομία.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου φτάνει έως και τα 10 έτη, συνδυάζοντας περίοδο χάριτος από 1 έως και 3 έτη. Σύμφωνα με τους όρους του ταμείου, οι τράπεζες δεν λαμβάνουν εμπράγματες εξασφαλίσεις για δάνεια έως 50.000 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα ποσά υπάρχει ανώτατο όριο στο 20% του δανείου σε εμπράγματες εξασφαλίσεις. Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα με βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan). Ενδεικτικά, μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι το αν η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Elevate Greece, το ποσοστό δαπανών της σε έρευνα και καινοτομία σε σχέση με τα συνολικά λειτουργικά της έξοδα, τυχόν βραβεία έρευνας και καινοτομίας που της έχουν απονεμηθεί ή κάποια καταχώρηση τεχνολογικού δικαιώματος και άλλα. Μέσα από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» ενισχύεται η κουλτούρα επιβράβευσης για τις ΜμΕ στην κατεύθυνση ορθών πρακτικών, όπως η επένδυση σε έρευνα και καινοτομία, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση του ποσοστού γυναικών που συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης, η επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού, η ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας μέτρησης ικανοποίησης πελατών, η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων και άλλων.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της επιχείρησης, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr δηλώνοντας την τράπεζα συνεργασίας, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί. Παράλληλα, η επιχείρηση μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα διασύνδεσης InnoAgora powered by HDB μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.innoagora.gr

Δηλώσεις

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποδεικνύει εμπράκτως πως συμβαδίζει με τις εξελίξεις και πρωτοπορεί με νέα υβριδικά χρηματοδοτικά προϊόντα που για πρώτη φορά βλέπουμε στην Ελληνική αγορά. Το νέο αυτό πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να γνωρίσουν και να ενσωματώσουν τα κριτήρια βιωσιμότητας ESG που αποτελούν πλέον βασικά κριτήρια επιλογής των επενδυτών».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης επεσήμανε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί σήμερα παράδειγμα προς μίμηση και στη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεχίζουμε πιστοί στο τρίπτυχο Οικονομία-Κοινωνία-Περιβάλλον ως πρωτοπόροι μετασχηματισμών, που παίζουν καταλυτικό ρόλο και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε: «Στην HDB αποδεικνύουμε πως στηρίζουμε εμπράκτως όσους τολμούν, καινοτομούν και επιχειρούν! Για πρώτη φορά στηρίζεται η καινοτομία με ένα υβριδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που συνδυάζει επιβράβευση με κριτήρια επίτευξης με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Η συμμετοχή των ESG κριτηρίων θα συνεχίσει να είναι κεντρικός άξονας σχεδιασμού και άλλων προγραμμάτων μας στο μέλλον για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB Παντελής Τζωρτζάκης υποστήριξε: «Η στήριξη της καινοτομίας είναι στρατηγικός στόχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο καλύπτει κενό της αγοράς και ελαφρύνει το ρίσκο που αναλαμβάνουν όσοι καινοτομήσουν. Σε συνδυασμό με τη διεθνή πλατφόρμα διασύνδεσης InnoAgora που πρόσφατα έχουμε αναπτύξει και που προσφέρεται δωρεάν σε κάθε ελληνική επιχείρηση, είναι ο πλέον πρόσφορος συνδυασμός για να κερδίσουμε το στοίχημα της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας».

 

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας