ecopress
Του Νίκου Ηλιάδη* Η ερημοποίηση της περιφέρειας είναι αποτέλεσμα  αποτυχίας παρακολούθησης των εξελίξεων, παρά το ότι η ΕΕ έχει διαθέσει τεράστια ποσά για την... Η αναπτυξιακή καθυστέρηση ερημώνει την ύπαιθρο

Του Νίκου Ηλιάδη*

Η ερημοποίηση της περιφέρειας είναι αποτέλεσμα  αποτυχίας παρακολούθησης των εξελίξεων, παρά το ότι η ΕΕ έχει διαθέσει τεράστια ποσά για την αποκέντρωση που είναι επιδίωξη και πολιτική της αφού είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη, και  αποτελεί πράξη σε όλες τις ανεπτυγμένες περιοχές της. Απαιτούνται  η μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στο ΤΑΧΙΣ περιλαμβάνονται περί τα 16.000 επαγγέλματα. Σε πολλά δεν προβλέπεται εκπαίδευση και ασκούνται κατά τη μέθοδο του μεσαίωνα, από τον αρχιτεχνίτη στο μαθητή του.

Σε καταλόγους σε ανεπτυγμένες χώρες βρίσκει κανείς και διπλάσιο αριθμό (περί τα 35.000 επαγγέλματα), γεγονός που απεικονίζει την υστέρηση του εργασιακού μας περιβάλλοντος αφού  πολλά δεν ασκούνται ακόμη στη χώρα μας. Οι εργαζόμενοι εγγράφονται σε  επιμελητήρια με προϋποθέσεις  εκπαιδευτικές, εμπειρίας, εξετάσεις, ενώ καλούνται σε χρονικά διαστήματα σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για να διατηρήσουν την άδεια εργασία. Χιλιάδες επιμελητήρια λειτουργούν στην ΕΕ.

Επαγγέλματα στις ΗΠΑ δειτε εδώ

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις εξαφανίζουν, αντικαθιστούν με αυτοματισμούς, τα χαμηλού επιπέδου, τυποποιημένα, επαναλαμβανόμενα με δραστηριότητες ρουτίνας επαγγέλματα, που δεν απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες . Οι εργαζόμενοι πρέπει να μετακινηθούν σε άλλα σημεία του οικονομικού συστήματος υψηλοτέρου επιπέδου με κατάλληλη δια βίου εκπαίδευση.

Το δικό μας  εργασιακό περιβάλλον είναι  χαμηλού επιπέδου, αφού χρειάζεται ανεκπαίδευτους χειρώνακτες που εισάγει για να λειτουργήσει, ενώ εξάγει τους όποιους εκπαιδευμένους, από το με μεγάλα προβλήματα εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Η πραγματικότητα αυτή της υποβαθμισμένης λειτουργίας πλην άλλων ερημώνει χωριά και κοινότητες. Αναφέρεται  σε δημοσιεύματα αρμοδίων  ότι ενώ η απόδοση ανά στρέμμα είναι 1700 ευρώ  στην Ολλανδία, 1290 ευρώ στο Ισραήλ, είναι μόλις 190 Ευρώ  στην Ελλάδα.

Ορισμένες πλευρές θεωρούν την ΕΕ αιτία της ερήμωσης, που σταδιακά υποστηρίζουν ότι θα οδηγήσει σε συνδυασμό με την εισαγωγή  ανεκπαίδευτων  στην αντικατάσταση του πληθυσμού.  Στην πραγματικότητα, η ερημοποίηση της περιφέρειας είναι αποτέλεσμα  αποτυχίας παρακολούθησης των εξελίξεων, παρά το ότι η ΕΕ έχει διαθέσει τεράστια ποσά για την αποκέντρωση που είναι επιδίωξη και πολιτική της αφού είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη, και  αποτελεί πράξη σε όλες τις ανεπτυγμένες περιοχές της.

Με την απουσία σύγχρονων πρακτικών δύσκολα θα  αναπτυχθεί ανταγωνιστικότητα, ώστε να μειώνονται οι τιμές και να αυξάνονται οι αποδοχές. Θα περιοριζόμαστε στους αρχαίους, και η απόσταση από τους σημερινούς ανεπτυγμένους  θα αυξάνει. Το παραδοσιακό οργανωτικό σχήμα με διευθυντές φιλοσοφούντες  «λογιότατους», και εργαζόμενους ανεκπαίδευτους χειρώνακτες δεν λειτουργεί στη σύγχρονη εποχή.

Απαιτείται η μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση ποιότητας με εκπαιδευμένους εκπαιδευτές πανεπιστημιακού επιπέδου όπως οι Meisters της Γερμανίας ή οι Vocational teachers των ΗΠΑ, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα,  παρά το πλήθος των πολυσέλιδων και πρόσφατα σχετικών νομοσχεδίων.

Πρόσφατα αναβαθμίσθηκε σωστά σε πανεπιστημιακή η εκπαίδευση των δασκάλων. Και αυτοί που  προέρχονταν από τις παιδαγωγικές Ακαδημίες 2ετούς φοίτησης εξίσωσαν τις σπουδές  τους με Πανεπιστημιακές, με διαδικασίες εξομοίωσης .

Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που όλοι τονίζουν τη σπουδαιότητά της χρειάζονται μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις, για  να αρχίσει κάποια διάχυση της γνώσης τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, για να αναπτυχθεί η οικονομία της γνώσης όπως απαιτείται.

*Νίκος Ηλιάδης, Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π. ,M.Sc. , Ph.D. Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας