ecopress
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017,  η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της επένδυσης για την αξιοποίηση της έκτασης του... Η «γκάμα» των χρήσεων του Ελληνικού- Σε δημόσια διαβούλευση η ΣΜΠΕ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017,  η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της επένδυσης για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Ειδικότερα, για τη συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά Αττικής, τα οποία συγκροτούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά, καταρτίζεται και εγκρίνεται Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4062/2012/ΦΕΚ 70 Α΄/30-3-2012. Στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας έγκρισης του ΣΟΑ, οι εταιρείες «Ελληνικό Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε.  «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»  ενεργώντας από κοινού ως Αρχή Σχεδιασμού του ΣΟΑ, δημοσιοποιούν και αναρτούν σήμερα στις ιστοσελίδες τους τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΣΟΑ, με σκοπό τη δημόσια διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την ΣΜΠΕ η οποία υπόκειται από χθες σε δημόσια διαβούλευση στη διεύθυνση:  http://www.hradf.com/procurement/view/647/smpe-toy-sxedioy-oloklhrwmenhs-anaptykshs-ellhnikoy-pros-dhmosia-diaboyleysh  Επίσης, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας παροχής γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων επί του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για τη συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων που συγκροτούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιούνται και αναρτώνται προς γνώση του ενδιαφερόμενου κοινού οι επιμέρους μελέτες του φακέλου του ΣΟΑ, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές. Ο αναρτώμενος Φάκελος ΣΟΑ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης των βασικών επιλογών του ΣΟΑ. Πρόταση Οριοθέτησης Υδατορεμάτων- Μελέτη Οριοθέτησης-Τεχνική Έκθεση συνοδευόμενη από διαγράμματα. Τοπογραφικό Διάγραμμα συνοδευόμενο από τεύχος συντεταγμένων. Πρόγραμμα ανάπτυξης κατά φάσεις εκτέλεσης με χρονοδιαγράμματα. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, συνοδευόμενη από τρεις χάρτες. Ειδική Μελέτη- Αιτιολογική Έκθεση για τη Χωροθέτηση Υψηλών κτιρίων στην Αξιοποίηση της Έκτασης. Ειδικό Υπόμνημα περί της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 39216/1659/11.05.2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το φάκελο ΣΟΑ στη διεύθυνση:

http://www.hradf.com/procurement/view/646/sxedio-oloklhrwmenhs-anaptykshs-mhtropolitiko-polo-ellhnikoy-agioy-kosma

 

 

Τι προβλέπει η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

Το ΣΟΑ που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση περιγράφει τα βήματα που θα γίνουν αλλά και τι τελικά θα κατασκευαστεί στα περισσότερα από 6.000 στρέμματα γης. Μεταξύ αυτών το καζίνο, ένα τεράστιο ενυδρείο, δύο ουρανοξύστες με γραφεία και καταστήματα (ο ένας στο παραλιακό μέτωπο), μια μεγάλη εμπορική ζώνη αλλά και ένα μεγαλοπρεπές πάρκο, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Πρόκειται για το σχέδιο που στην τελική του μορφή θα γίνει προεδρικό διάταγμα προκειμένου να πολεοδομηθεί η περιοχή και να αρχίσουν τα έργα. Αφορά στην  συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά Αττικής.

Στο παραλιακό για παράδειγμα μέτωπο, στο οποίο και πέφτει το βάρος του σχεδιασμού, ξεχωρίζουν τρία κτίρια – τοπόσημα, ο ουρανοξύστης 1.200 δωματίων με το καζίνο – ακριβώς στο σημείο όπου ο δασάρχης έχει χαρακτηρίσει δασικά 37 στρέμματα – μαζί με την αναβάθμιση της υφιστάμενης μαρίνας, ένα ενυδρείο και συνεδριακούς χώρους.

Αντικείμενο της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης, αποτελεί το ακίνητο του τέως Αεροδρομίου του Ελληνικού, με έκταση 5.249 στρεμμάτων, σε συνδυασμό με τα ακίνητα του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) Αγ. Κοσμά Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά Αττικής, με έκταση 529 και 426 στρεμμάτων αντίστοιχα.

Στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει το ΣΟΑ, περιλαμβάνεται και το ειδικό υπόμνημα για την απόφαση του Δασάρχη Πειραιά, ο οποίος χαρακτηρίζει ως δασικό τμήμα της έκτασης. Όπως επισημάνεται το ΤΑΙΠΕΔ και η Ελληνικό Α.Ε. έχουν ζητήσει να ακυρωθεί αυτή η απόφαση κατά το εν λόγω μέρος και να χαρακτηρισθεί η συγκεκριμένη έκταση ως μη εμπίπτουσα στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Μέχρι και σήμερα εκκρεμεί ο προσδιορισμός συζήτησης των αντιρρήσεων. Όπως επισημαίνεται στην ΣΜΠΕ, Ο μεικτός συντελεστής δόμησης, ο οποίος εφαρμόζεται στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, βάσει του Ν.4062/2012 ορίζεται σε 0,5. Ωστόσο, βάσει της τροποποιητικής σύμβασης που ακολούθησε, ο συντελεστής δόμησης που προκύπτει έμμεσα είναι: 0,45. «Παρά το γεγονός ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη κατά το Άρθρο 2 παρ.8α Ν.4062/2012 δόμηση δύναται να ανέλθει σε 3.600.000τ.μ., ο Αγοραστής δεσμεύεται ότι η συνολική δόμηση στο Ακίνητο δε θα υπερβεί τα δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.700.000 τ.μ.). Ο συντελεστής αυτός κατανέμεται στις επιμέρους ζώνες ανάπτυξης, στις Ζώνες Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου και στο Μητροπολιτικό Πάρκο, ανάλογα με το χωρικό προορισμό εκάστης Ζώνης και τις επιτρεπόμενες εντός αυτής χρήσεις γης.

Τί περιλαμβάνει το ΣΟΑ

 • Ο αναρτημένος φάκελος ΣΟΑ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα συνοδευόμενο από τεύχος συντεταγμένων
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης κατά φάσεις εκτέλεσης με χρονοδιαγράμματα
 • Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, συνοδευόμενη από τρεις χάρτες
 • Ειδική Μελέτη- Αιτιολογική Έκθεση για τη Χωροθέτηση Υψηλών κτηρίων στην Αξιοποίηση της Έκτασης
 • Έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης των βασικών επιλογών του ΣΟΑ
 • Πρόταση Οριοθέτησης Υδατορεμάτων- Μελέτη Οριοθέτησης- Τεχνική Έκθεση συνοδευόμενη από διαγράμματα
 • Ειδικό Υπόμνημα περί της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 39216/1659/11.05.2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά.
 • Χρονοδιάγραμμα / φάσεις υλοποίησης

Η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να προχωρήσει σε 4 φάσεις:
φάση 1Α: έτη 1 έως 5, φάση 1Β: έτη 6 έως 10, φάση 2: έτη 11 έως 15 και φάση 3: έτη 16 έως 25.
Σημειώνεται ότι κατά προτεραιότητα προβλέπεται από την πρώτη φάση η ολοκλήρωση του 45% του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Η υφιστάμενη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά που κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει τους Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 337 σκαφών, αποτελεί την ιδανική τοποθεσία για την ανάπτυξη χρήσεων συναφών με τον Τουρισμό – Αναψυχή. Στη χερσαία ζώνη της Μαρίνας, προβλέπεται να χωροθετηθούν:

 1. Το Ξενοδοχείο της Μαρίνας
  2. Αθλητικές εγκαταστάσεις / ιστιοπλοϊκός όμιλος
  3. Εμπορικά καταστήματα
  4. Χρήσεις αναψυχής
  5. Χώροι στάθμευσης

Βορειότερα,  στο  τέλος  μίας  διαδρομής  ενός χιλιομέτρου  παραθαλάσσιου περιπάτου,  “προβλέπεται  η  ανάπτυξη  ενός μοναδικού ενυδρείου που θα συνδυάζει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και το οποίο προβλέπεται να αποτελέσει κτίριο εθνικής σημασίας και εμβέλειας για την Αθήνα, όπως αντίστοιχα ισχύει για τα ενυδρεία της Λισαβόνας, της Βαρκελώνης, της Γένοβας κλπ. Το ενυδρείο θα πλαισιώνεται από χρήσεις  τουρισμού  και αναψυχής,  με  τη  δημιουργία  ενός  δεύτερου  παραλιακού ξενοδοχειακού συγκροτήματος”.

Κατά την πρώτη φάση της ανάπτυξης, προβλέπεται επιπλέον η μεταφορά και εκσυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων  του  Αγίου  Κοσμά  (ΕΑΚΝ)  στην “περιοχή Αθλητισμού” του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού.  Στην  έκταση  του  Αγίου  Κοσμά  “που  μέχρι  σήμερα  φιλοξενεί  αθλητικές  εγκαταστάσεις, προβλέπεται  ήπια οικιστική ανάπτυξη με κατοικίες που δε θα υπερβαίνουν τα 11μ ύψος, ενώ ο σχεδιασμός αυτών θα σεβαστεί το υφιστάμενο φυσικό τοπίο και ανάγλυφο”.

Το τοπόσημο της ανάπτυξης του Ελληνικού για τους διερχόμενους  από  τη  Λεωφ.  Βουλιαγμένης  προβλέπεται  να  είναι  το  Πολυδύναμο  Κέντρο  πολλαπλών λειτουργιών  και  εκδηλώσεων στην  είσοδο  του  Μητροπολιτικού  Πάρκου Πρασίνου  και  Αναψυχής,  μία εγκατάσταση μοναδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης που θα σηματοδοτεί  την ανάπτυξη από την πλευρά της Λ. Βουλιαγμένης αλλά και την είσοδο στο Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής. Η εγκατάσταση αυτή θα είναι επιπλέον σε άμεση πρόσβαση με μέσα σταθερής τροχιάς (Metro, Tram). Το πολυδύναμο αυτό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, πρωτοπόρων για τα δεδομένα της Ελλάδας, θα μπορεί να φιλοξενεί εθνικούς ή/και διεθνείς αθλητικούς αγώνες  καλαθοσφαίρισης  /  πετοσφαίρισης  αλλά  και  άλλα  δρώμενα όπως συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις, κ.λπ.

Την ίδια περίοδο, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και η ανακαίνιση του ιστορικού διατηρητέου κτιρίου του πρώην ανατολικού αερολιμένα (Κτίριο Eero Saarinen), το οποίο από τη δεκαετία του 1960 αποτελούσε το τοπόσημο  του  πρώην  Διεθνή  Αερολιμένα  Αθηνών.  Το  κτίριο  αυτό “πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί  για  εκθεσιακούς και άλλους συναφείς σκοπούς, υπενθυμίζοντας την ιστορία της περιοχής και εμπλουτίζοντας τις πολιτιστικές χρήσεις του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής”. Τέλος,  στο  Μητροπολιτικό Πάρκο,  οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις  θα  πλαισιωθούν  από  εγκαταστάσεις αναψυχής  αλλά  και    πολιτιστικές  χρήσεις.  Ιδιαίτερα  κατά  την  πρώτη  φάση  ανάπτυξης  σχεδιάζεται η αξιοποίηση  και  των  υπόλοιπων ιστορικής  σημασίας  διατηρητέων  κτισμάτων της  Ανάπτυξης,  δηλαδή  των τριών ιστορικών υπόστεγων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα έργα υποδομών

Στη  πρώτη Φάση  Ανάπτυξης  (1Α),  ενώ  προγραμματίζεται  η  υλοποίηση  μόλις  του  12,5% των  προτεινόμενων αναπτύξεων, δίδεται προτεραιότητα  στην υλοποίηση από τον Επενδυτή, σημαντικότατων έργων υποδομών τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα του Νότιου μετώπου της Αθήνας.

Κατά την Φάση 1Α,  σημαντικά έργα υποδομών τα οποία θεωρούνται προαπαιτούμενα και αναγκαία για την εξυπηρέτηση των αναπτύξεων, υλοποιούνται με δαπάνες του Επενδυτή. Αυτά αφορούν:I. Μητροπολιτικό Πάρκο

 1. II. Λιμενικά έργα
  III. Συγκοινωνιακές υποδομές
  IV. Η/Μ υποδομές
  V. Διευθέτηση ρεμάτων
  VI. Διαχείριση λυμάτων
  VII. Διαχείριση αστικών αποβλήτων
  VIII. Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων για την εξυπηρέτηση χρήσεων κοινής ωφελείας

Ως προς το Μητροπολιτικό Πάρκο, από τις βασικότερες εισόδους “ είναι η Ανατολική Είσοδος του Πάρκου, με την οποία  επιτυγχάνεται  η  σύνδεση  του  Πάρκου  με  τη  Λεωφ.  Βουλιαγμένης  και  τους  σταθμούς  metro  της «Αργυρούπολης» και του «Ελληνικού». Από την έναρξη της Φάσης 1Α, η υλοποίηση του Πάρκου αποτελεί βασική προτεραιότητα του Σχεδίου. Έτσι, η φάση 1Α προβλέπει την υλοποίηση του 45% του Πάρκου, από πλευράς  καταλαμβανόμενης  έκτασης.  Με τη διαμόρφωση ενός διευρυμένου  δικτύου  πεζόδρομων και διαδρομών πεζών που συνδέουν τη Λεωφ. Βουλιαγμένης με τη θάλασσα και τον Άλιμο με τη Γλυφάδα, οι επισκέπτες Πάρκου θα έχουν τη δυνατότητα να περιέλθουν μέσα σε λίγα λεπτά, από τη Λεωφ. Βουλιαγμένης στο αρχαιολογικής σημασίας ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά ή/και  στο νέο κτίριο τοπόσημο της παραλιακής ζώνης,  το  Ενυδρείο, ενώ  κατά  μήκος της  διαδρομής  θα  εναλλάσσονται  αρμονικά  οργανωμένες χρήσεις αθλητισμού,  πολιτισμού  και,  υπενθύμισης  της  ιστορίας  του  χώρου  αλλά  και  χρήσεις  αναψυχής, με εκτεταμένους ανοιχτούς χώρους φύτευσης (Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών, Περιοχή Αθλητισμού)”.

Στην περιοχή αυτή, “προβλέπεται επιπλέον η ανασύσταση του ρέματος των Τραχώνων, μίας περιοχής δηλαδή  που  θα  χαρακτηρίζεται από  τη  δημιουργία νέων  μόνιμων και εποχιακών  υδροβιότοπων και  υψωμάτων /λοφίσκων.  Η νέα ανοιχτή και σχεδιασμένη κοίτη του ρέματος θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και αισθητικά την υφιστάμενη κοίτη, και θα αναδείξει περιβαλλοντικές και οικολογικές λειτουργίες που μέσα στο αστικό τοπίο έχουν ξεχαστεί”.  Αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν και τα έργα για την ανασύσταση του ρέματος του Αεροδρομίου στη Νότια πλευρά.

Τμήμα  του  Πάρκου  “που  θα  παραδοθεί  στο  κοινό  για  χρήση  είναι  και  η  εντυπωσιακή  λίμνη  των  πρώην ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Canoe Kayak, η οποία λόγω έκτασης (31.000τ.μ.) θα αποτελεί το βασικότερο υδάτινο στοιχείο του Πάρκου. Η παραλίμνια περιοχή αυτή θα αποτελεί σημείο ξεκούρασης / χαλάρωσης για τους επισκέπτες του Πάρκου αλλά και τόπος που θα επιτρέπει τα παιχνίδια της λίμνης (ποδήλατα νερού,βαρκάδα, κλπ)”.

Κατά τη Φάση 1Α, το προτεινόμενο οδικό δίκτυο θα πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Παραλιακό Μέτωπο παρέχοντας ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, τόσο με τη χρήση ΙΧ όσο και με την προώθηση των ΜΜΜ, κατά τρόπο που να  αποτρέπει τη διαμπερή κυκλοφορία μέσα από τις υφιστάμενες περιοχές αμιγούς κατοικίας.  Στα  πλαίσια  αυτά,  αναμένεται να ολοκληρωθούν  τα  ακόλουθα  έργα  εξωτερικής /  εσωτερικής υποδομής, όλα με δαπάνη και επιμέλεια του Επενδυτή. :

Η σημαντικότερη παρέμβαση στο γειτνιάζον με τον Μητροπολιτικό Πόλο οδικό δίκτυο, είναι η μετατόπιση του  άξονα,  σε  μήκος  1.400 m,  με  ταυτόχρονη υπογειοποίηση τμήματος περίπου  1.100 μέτρων της  Λ.Ποσειδώνος.

Το  εναπομένον,  μετά  τη  μετατόπιση- υπογειοποίηση,  υφιστάμενο  τμήμα  της  Λ.  Ποσειδώνος,  θα υποβαθμισθεί σε πρωτεύουσα συλλεκτήρια οδό, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και θα εξυπηρετεί κατά βάση τις κινήσεις προσπέλασης προς τις δημιουργούμενες περιοχές αμιγούς κατοικίας και την παραλία. Στο υφιστάμενο εύρος κατάληψης θα δημιουργηθούν ποδηλατόδρομος και θέσεις στάθμευσης οχημάτων επισκεπτών, ενώ θα επαυξηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι πρασίνου.

Επιπλέον,  προβλέπεται  η  αλλαγή  όδευσης  της  υφιστάμενης  Υπηρεσιακής Γραμμής  ΤΡΑΜ (σύνδεση  Λ. Ποσειδώνος με αμαξοστάσιο ΤΡΑΜ). Η προτεινόμενη νέα όδευση, σε συνδυασμό με την υπογειοποίηση της  Λ.  Ποσειδώνος,  αφενός  εξασφαλίζει  την  απρόσκοπτη  κίνηση  του  ΤΡΑΜ,  αφετέρου  συνδέει  την παραλία με τη Λεωφ. Βουλιαγμένης και τους σταθμούς μετρό  «Αργυρούπολη», «Ελληνικό». Διασχίζει τον κεντρικό πεζόδρομο του Μητροπολιτικού Πάρκου και εξασφαλίζει στους επισκέπτες του Πόλου εύκολη πρόσβαση στις προτεινόμενες επιμέρους αναπτύξεις (αθλητικές εγκαταστάσεις, αναψυχή, πολιτιστικές χρήσεις, εμπορικές, κατοικίες, κοκ).

Η επόμενη φάση

Στη Φάση ανάπτυξης 1Β (6 – 10 χρόνια μετά τη συμφωνία παραχώρησης) τα έργα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη χρήσεων συναφών με τον Τουρισμό – Αναψυχή.

Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης του παράκτιου μετώπου του Ακινήτου αλλά και την υλοποίηση μεγάλου τμήματος  του  Μητροπολιτικού  Πάρκου  Πρασίνου  και Αναψυχής, ξενοδοχειακές  μονάδες  διαφορετικής  δυναμικότητας προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πρώην Αεροδρόμιου Ελληνικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών  των  επισκεπτών  του Πόλου  αλλά  και  για  την    ενίσχυση  των υποδομών  τουρισμού  της  Αθήνας.

Συγκεκριμένα κατά την περίοδο αυτή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν:

 1. Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα 5*, με δυνατότητα επέκτασης της μονάδας στην επόμενηΦάση Ανάπτυξης, στο οποίο εντάσσονται συμπληρωματικές εγκαταστάσεις συνεδριακού τουρισμού και καζίνο.
 2. Ψηλό κτήριο Ξενοδοχείου 4 αστέρων στην περιοχή της Λεωφ. Βουλιαγμένης.
 3. Ξενοδοχείο 4* δίπλα στο Μητροπολιτικό Πάρκο.

Επιπλέον κατά τη Φάση ανάπτυξης 1Β “προβλέπεται να ολοκληρωθούν σημαντικές εμπορικές χρήσεις, που με τη σειρά τους έρχονται να καλύψουν την εξαιρετικά χαμηλή θέση της Αθήνας σε προσφορά εμπορικών χώρων ανά 1000 κατοίκους, αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες εμπορίου / εστίασης των επισκεπτών της περιοχής , όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί βάσει της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.  Η  υλοποίηση  ενός  εμπορικού  κόμβου ιδιαίτερου  αρχιτεκτονικού  σχεδιασμού  στη  Λεωφ. Βουλιαγμένης,  και  ενός εμβληματικού Πύργου  Γραφείων ,  αποτελούν  σημεία  τοπόσημο  για  την περιοχή, ενδυναμώνουν ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα ως πόλου διεθνούς ακτινοβολίας και σημαντικού κέντρου οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας”. Για το λόγο αυτό, πρόσθετες εμπορικές δραστηριότητες, γραφεία  και  λοιπές  χρήσεις εκπαίδευσης  και  έρευνας,  σχεδιάζονται  να υλοποιηθούν  στην  όμορη  με  το εμπορικό κέντρο περιοχή.

Οι συγκεκριμένες αναπτύξεις χωροθετούνται εκατέρωθεν του διευρυμένου και υλοποιημένου από την Φάση 1Α, πεζόδρομου που οδηγεί τους επισκέπτες στην Ανατολική είσοδο του Μητροπολιτικού Πάρκου. Τέλος, “στη Φάση  Ανάπτυξης 1Β προβλέπεται  να  υλοποιηθούν  χρήσεις  κατοικίας,  οι  οποίες  αν  και περιορισμένες  σε επιφάνεια, θα αποτελέσουν μία μοναδική για τα δεδομένα της Ελλάδας τυπολογία οικιστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα αναμένεται να κατασκευαστεί το Ψηλό Κτήριο Κατοικιών στην περιοχή της Μαρίνας, ο οποίος θα  αποτελεί  το  ψηλότερο  κτίριο  της  ανάπτυξης  (~200μ)  αλλά  και  της Ελλάδας,  σηματοδοτώντας  τον Μητροπολιτικό Πόλο και δημιουργώντας μία νέα αρχιτεκτονική και πολεοδομική φυσιογνωμία στην περιοχή”.

Κατά τη Φάση Ανάπτυξης 1Β  προγραμματίζεται η υλοποίηση του 23% των προτεινόμενων αναπτύξεων (ή ανακεφαλαιωτικά του 35% του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης).

Κατά τη Φάση 1Β σχεδιάζεται η υλοποίηση δύο ακόμα σημαντικών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου, οι περιοχές της Αστικής Καλλιέργειας και το Πάρκο Γλυπτικής Ελληνικού.

Οι Αστικές Καλλιέργειες “βρίσκονται κοντά στο κέντρο του Πάρκου, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται και σε ικανή απόσταση  από  τον  κεντρικό  δρόμο  που  διασχίζει  το  Πάρκο  ώστε να εξυπηρετούνται  και  λειτουργικά.  Η τοπογραφία  της  Περιοχής  κατηφορίζει  προς  τα  δυτικά  με  υψίπεδα  και οπωρώνες.  Με  αυτόν  τον  τρόπο επιτρέπεται ευρεία θέα των καλλιεργήσιμων περιοχών, τόσο μέσα από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις όσο και από τα παρακείμενα μονοπάτια που οδηγούν προς αυτές και προς τη θάλασσα. Το υλικό από τις εκσκαφές αυτής  της  περιοχής,  όπως  αντίστοιχα  και  το  υλικό  εκσκαφών  από το  Κέντρο  των  Τραχώνων,  θα επαναχρησιμοποιηθεί στο Πάρκο για τη δημιουργία της νέας του τοπογραφίας στο σύνολό του”.

Η Περιοχή του Πάρκου Γλυπτικής του Ελληνικού “είναι ένα οικείο τοπίο με ήπια υψώματα / λοφίσκους και πεζούλες με ξεχωριστή γλυπτική μεγάλης κλίμακας. Το ήπια λοφώδες ανάγλυφο και η θέση του στο κέντρο του πάρκου, το καθιστούν ιδανική τοποθεσία για ένα νέο κήπο με μεγάλης κλίμακας γλυπτά. Το σχεδιαστικό όραμα  για  το Πάρκο  στοχεύει στο  να  γίνει  ένα  μέρος  για  παγκοσμίου φήμης γλυπτική  με  έμφαση  στους εντόπιους καλλιτέχνες.

Κατά  τη  Φάση  1Β,  ολοκληρώνεται  η  κατασκευή  του  πρωτεύοντος  οδικού δικτύου  του  συνόλου  της Ανάπτυξης,  ενώ  ανάλογα  και  με  τις  ζώνες  των αναπτύξεων, δημιουργούνται  και  οι  δευτερεύουσες συλλεκτήριες οδοί, οι οποίες κατανέμουν τις μετακινήσεις από το πρωτεύον δίκτυο στο τοπικό δίκτυο και αντίστροφα. Στα πλαίσια αυτά, “αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ακόλουθα έργα εξωτερικής / εσωτερικής υποδομής, όλα με δαπάνη και επιμέλεια του Επενδυτή. :

‐ Στο ύψος του ρέματος των Τραχώνων, δημιουργείται ημικόμβος, ο οποίος εξυπηρετεί τις κινήσεις από / προς  τον  Πειραιά  καθώς  και  τις  εσωτερικές κινήσεις  στην  κατεύθυνση ανατολή  /  δύση,  οι  οποίες διεκπεραιώνονται  μέσω της  βόρειας  περιμετρικής  οδού  της  ανάπτυξης.  Η  τελευταία  διέρχεται  στο επίπεδο 0, άνωθεν  της υπογειοποιημένης νέας Ποσειδώνος και συμβάλλει με  το παλαιό  τμήμα  της Λ.Ποσειδώνος όπου και δημιουργείται ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος. Επιπρόσθετα δημιουργείται ράμπα σύνδεσης της περιμετρικής οδού με το ρεύμα της νέας Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Πειραιά”.

Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία κυκλικών κόμβων στις 8 σημαντικές διασταυρώσεις των κύριων εσωτερικών οδικών αξόνων.Ο  τρόπος  χωροθέτησης  των  κυκλικών  κόμβων  σε χαρακτηριστικά  σημεία  του  Πόλου,  αποτρέπει  την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων κυκλοφορίας στα ενδιάμεσα συνδετήρια τμήματα και λειτουργεί υπέρ της  οδικής ασφάλειας. Πέραν  των 8 κυκλικών κόμβων,  δημιουργούνται 6  επιπλέον  σηματοδοτούμενοι κόμβοι  σε  σημεία  στα οποία διασταυρώνονται οδοί με υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους ή με τη γραμμή του Τραμ.

 Η δεύτερη δεκαετία ανάπτυξης

Κατά τη 2η δεκαετία του προγράμματος ανάπτυξης και συγκεκριμένα κατά τα έτη 11‐15, οι αναπτύξεις που προγραμματίζονται,  αφορούν  σε  συμπληρωματικές  αναπτύξεις εμπορικών  δραστηριοτήτων (Γραφεία,Διοίκηση, Εμπορικά Καταστήματα, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά κέντρα).  Επιπλέον,  μία  νέα  μορφή  τουρισμού,  αυτή  του  Ιατρικού Τουρισμού,  προσβλέπει  να  ενισχύσει  τον Μητροπολιτικό Πόλο. “Η σταδιακή υιοθέτηση της οδηγίας για τη «Διασυνοριακή Φροντίδα μέσα στην Ε.Ε.» θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να λαμβάνουν υπηρεσίες σε όλη την Ε.Ε. Η προσέλκυση ασθενών με χρόνιες ή άλλες  παθήσεις που απαιτούν  περιορισμένη  νοσηλεία αλλά  χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης σε ένα περιβάλλον που αξιοποιεί τις λοιπές αναπτύξεις στο του Πόλου  (π.χ. παραλία, Πάρκο, μουσεία, συναυλίες, αθλητισμό, κλπ) αποτελεί ανάπτυξη στρατηγικής σημασίας για τον Μητροπολιτικό Πόλο, προσδιορίζοντας παράλληλα  την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη ως προορισμό ιατρικού  τουρισμού, υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικών τιμών”.

Η σημαντικότερη πάντως ποσοτικά ανάπτυξη της περιόδου είναι η Κατοικία. Κατά τη Φάση Ανάπτυξης 2 προγραμματίζεται η υλοποίηση περίπου του 33% των προτεινόμενων αναπτύξεων (ή ανακεφαλαιωτικά του 69% του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης).

Κατά  τα  έτη  16‐25,  οι  αναπτύξεις  που  προγραμματίζονται,  αφορούν  σε συμπληρωματικές  αναπτύξεις εμπορικών  δραστηριοτήτων  (Γραφεία,  Διοίκηση,  Εμπορικά Καταστήματα,  Αναψυχή,  Εκπαιδευτικά  και Ερευνητικά κέντρα). Η σημαντικότερη πάντως ποσοτικά ανάπτυξη της περιόδου είναι η Κατοικία.

 

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας